First Consulting helpt glastuinbouw door toepassing IoT

30 juni 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd

First Consulting helpt Hortilux, een leverancier van professionele groeilichtsystemen voor de glastuinbouw, met het ontwikkelen van een real-time klantportaal. Informatie uit in de kas aanwezige sensoren wordt verzameld en via de web-portal ontsloten naar de klant. Dit helpt hen bij het tijdig signaleren van afwijkingen in de groeilichtinstallaties én het verhogen van de opbrengsten per vierkante meter.

IoT-oplossing

Elke teler wil een zo hoog mogelijk rendement per vierkante meter. Hortilux, leverancier van groeilichtsystemen, helpt de teler hierbij door middel van een slimme Internet-of-Things (IoT) oplossing: HortiSense. First Consulting ontwikkelde de applicatie die telers real-time inzicht geeft in de staat, bijvoorbeeld de elektrische spanning of de temperatuur, van hun installaties en de verwachte levensduur van hun lampen. Ook ontvangen telers automatisch een melding wanneer een installatie niet functioneert volgens vooraf gedefinieerde specificaties. Indien nodig worden de installaties automatisch uitgeschakeld om schade te voorkomen. Via de applicatie kan de teler bijtijds service- of reparatiediensten voor zijn installaties aanvragen. First Consulting won met deze applicatie afgelopen jaar een innovatie-award.

Efficiënt belichten

HortiSense wordt elke twee maanden uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. De meest recente update geeft telers de mogelijkheid hun teelstrategieën in te voeren, te monitoren en te optimaliseren. Op deze manier stelt HortiSense hen in staat efficiënter te telen.

Hortilux biedt groeilichtsystemen die, als toevoeging op het licht van de zon, de productie aanzienlijk kunnen verhogen. Telers hebben echter weinig inzicht in de hoeveelheid licht die hun gewas een specifieke dag al heeft ontvangen. Ook is er weinig bekend over hoe dit licht door het gewas wordt omgezet in suikers, welke de voedselbron zijn voor de uiteindelijke vrucht of bloem. Het aan- en uitschakelen van belichting gaat daardoor vaak op gevoel.

First Consulting helpt glastuinbouw door toepassing IoT

Samen met Hortilux heeft First Consulting een nieuwe module ontwikkeld. In deze module kan een teler zelf zijn teeltstrategie bepalen, waarin hij aangeeft hoeveel licht hij per dag of per week in zijn kas wil ontvangen. Door middel van lichtsensoren in de kas wordt gemeten hoeveel licht, een combinatie van zonlicht en kunstmatige belichting, er op een dag op het gewas schijnt. Ook maakt de module gebruik van actuele weersvoorspellingen. Deze gegevens worden gebruikt om te berekenen hoeveel er moet worden belicht om de gestelde doelen van de teelstrategie te behalen. Door middel van een overzichtelijk dashboard kan de teler in één oogopslag zien of hij zijn doelen haalt en of er extra moet worden belicht. Met deze inzichten kan de teler veel efficiënter belichten, wat leidt tot forse energiebesparingen.

Groeimodellen

Naast de hoeveelheid licht, worden in de kassen ook de temperatuur, luchtvochtigheid en het CO2-gehalte gemeten. In HortiSense worden deze gegevens gekoppeld aan complexe groeimodellen. Deze vernieuwende groeimodellen zijn in samenwerking met een plantfysioloog ontwikkeld. Aan de hand van deze modellen kan worden berekend hoe efficiënt het licht wordt opgenomen door het gewas en hoe het gewas het licht omzet in suikers. De teler weet hierdoor bij welke hoeveelheid licht zijn rendement met betrekking tot suikerproductie het hoogst is. Door zijn teeltstrategie en belichting hierop af te stemmen, kan de teler zijn opbrengsten per vierkante meter verhogen.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert in het domein van Business Technology. Bekijk het bedrijfsprofiel van First Consulting voor onder meer vacatures, events en overige informatie.