Finext lanceert Tribers: nieuw label voor agile consultancy en uitvoering

29 mei 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Adviesbureau Finext heeft een nieuw label gelanceerd: Tribers. Het nieuwe merk helpt bedrijven om meer wendbaar (agile) te worden, van ontwerp tot implementatie en learning.

Agile is een van de belangrijkste trends in het zakelijke landschap van de afgelopen jaren. In de alsmaar sneller veranderende wereld is het essentieel voor organisaties om wendbaar en flexibel te kunnen opereren. Door een agile manier van werken kan de klantenservice verbeterd worden, de bedrijfsvoering efficiënter worden ingericht en kunnen innovaties succesvoller gerealiseerd worden.

Om agile te worden
 moeten organisaties allereerst het idee omarmen dat tijdens projecten de omstandigheden steeds zullen veranderen en dat daar op ingespeeld moet worden. Daarvoor zijn verschillende randvoorwaarden essentieel, zoals het gebruik van zelforganiserende teams, het in alle openheid en transparant betrekken van klanten, leveranciers en samenwerkingspartners, betrokkenheid vanuit het management, flexibele processen en ICT, de klant centraal stellen en werken aan concrete doelen.

Niet verrassend wordt de agile methodiek ruimschoots omarmd door corporate organisaties, publieke sector instellingen en zelfs startups. Volgens recent onderzoek van KPMG
 gebruikt inmiddels bijna 75% van de organisaties in België en Nederland ‘agile’. Ondanks de voordelen geeft bijna de helft van de bedrijven aan dat het management het gevoel heeft te weinig controle te hebben over een agile project. Zo’n 40% van de bedrijven vindt dat een gevoel van controle één van de grootste uitdagingen is bij overstap naar deze vorm van projectmanagement. Er is nog een lange weg te gaan om agile volwassenheid onder bedrijven te bereiken en volledig te kunnen profiteren van de voordelen van de aanpak.

Finext lanceert Tribers

Tribers – agile consultancy en uitvoering

Organisaties die de mate van agile volwassenheid van hun bedrijfsvoering willen verhogen en daarbij ondersteuning nodig hebben, schakelen veelal externe bedrijven in die gespecialiseerd zijn in de agile methodiek. Een van de nieuwste spelers die zijn intrede doet in het agile consultancy domein is Tribers, een nieuw label van financieel adviesbureau Finext, een organisatie die werkt via een uniek, zelfsturend organisatiemodel. Volgens Melvin van Drimmelen, die de nieuwe tak leidt, was het besluit van Finext om zijn agile proposities te bundelen in een enkel label “een logische stap”. Hij geeft aan: “Finext wordt al jaren gezien als een van de voorlopers op het gebied van zelfsturing, wat ook binnen Agile een belangrijk principe is.”

Begin 2012, toen zelfsturing en agile in ons land nog in de kinderschoenen stonden, besteedde het TV programma VPRO Tegenlicht aandacht aan hoe Finext zijn organisatie voert. Het adviesbureau, dat in 2011 ontstond na een professional buy-out, beschikt niet over managers of afdelingen en niemand binnen het bedrijf heeft een specifieke functie (titel). Alle Finexters werken in teams en zijn van A-Z verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het werven van klanten, het indelen van hun taken, het aannemen van nieuwe mensen en het bepalen waar en hoe men wil werken. Ook mag een werknemer bij Finext zijn/haar beloning zelf bepalen. In 2012 ging EditieNL bij Finext op bezoek om de bijzondere organisatievorm van het bureau onder de loep te nemen.

Met hun nieuwe label Tribers wil Finext klanten, zowel grote corporates als middelgrote bedrijven, helpen met het ontwikkelen van hun agile strategieën en de executie ervan. “Met de Tribers gaan we ons volledig focussen op Agile”, vertelt Van Drimmelen. Vooral op het gebied van organisatiecultuur en Agile mindset verwacht Tribers veel waarde toe te kunnen voegen. Van Drimmelen: “We zien veel Agile teams die worstelen met het concreet maken van de principes. Vanuit onze expertise, eigen ervaringen en tools zijn we in staat om daadwerkelijke resultaten te boeken. In korte sprints werken we met opdrachtgevers aan hun agile ambities. Dit doen we vanuit onze overtuiging dat het niet draait om ‘doing agile, maar being agile’. En juist als team kun je daar samen grote stappen in zetten.”

Gevraagd naar hoe Tribers zich in de markt kan onderscheiden, wijst Van Drimmelen op de geschiedenis van het eigen bureau: “Voor vrijwel alle externe organisaties is advies geven rondom agile en zelfsturing nog altijd een relatief nieuw fenomeen. We werken zelf al bijna twintig jaar op deze manier en voegen daarom de daad bij het woord. Bovendien weten we uit eigen ervaring wat de valkuilen, succesfactoren en andere elementen zijn die een agile implementatietraject kunnen laten slagen of mislukken.” Ook zijn vanuit Finext al meer gespecialiseerde startups ontstaan, “op een agile wijze”, licht Van Drimmelen toe.

Agile Team Selfie

Tribers onderscheidt zich verder door zijn visie op verandermanagement. “Agile draait niet om een rigide inzet van rituelen, maar om de mensen. De cultuur binnen het team is dan ook belangrijk; welke waarden en principes worden er gehanteerd? Op welke manier werk je samen? En hoe belangrijk vindt het team het leveren van werkende software?”, zegt Van Drimmelen, die toevoegt: “Door met dit soort vraagstukken samen met het team aan de slag te gaan, kun je nog meer waarde leveren voor de eindklant. En daar gaat het uiteindelijk om.”  

Agile Team Selfie

Tot slot beschikt het bureau over allerlei geteste en bewezen best practices en tools. Een daarvan is de ‘Agile Team Selfie’, een quickscan die in kaart brengt hoe agile een team opereert. De Selfie is gebaseerd op de vier waarden en twaalf principes uit het Agile Manifesto. “Met de Selfie krijgen de teams een beeld van hun eigen verbeterpotentieel. Ze ontvangen een aantal concrete verbeterstappen voor de vlakken waarin ze willen groeien”, legt Van Drimmelen uit. “Om die groei te realiseren bieden we een coaching programma van 3 maanden waar we samen met het team hun eigen gestelde doelen gaan bereiken.” 

Om de uitrol van Tribers te ondersteunen, zal Finext de komende maanden speciale Tribers Meet Ups organiseren. Relaties van het bureau worden dan uitgenodigd om te leren van de nieuwste inzichten en trends in agile en krijgen daarbij de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij andere teams, binnen en buiten de organisatie. “Zo leren de teams van elkaar”, zegt Van Drimmelen, die besluit: “Met de Agile Team Selfie verbinden we dus individuen, teams en organisaties en activeren we samen de Agile mindset.”