Ellen Peper maakt na 18 jaar overstap van Twynstra naar Univé

28 oktober 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Na bijna twintig jaar bij Twynstra Gudde vertrekt Ellen Peper bij het organisatieadviesbureau. Over twee maanden wordt Peper lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé, waar zij tot Chief Transformation Officer is benoemd. 

In 1998, nadat ze zo’n tien jaar werkzaam was geweest bij de Kamer van Koophandel, trad Ellen Peper (51) in dienst bij Twynstra Gudde. Vier jaar later werd de ervaren consultant tot partner benoemd. In de rol van managing partner van de adviesgroep Ruimte richtte Peper zich vooral op complexe ruimtelijk-economische ontwikkelingsvraagstukken. In 2007 werd ze directeur van het adviesbureau – de afgelopen negen jaar stond ze als bestuursvoorzitter aan het hoofd van Twynstra Gudde.

In de zomer van dit jaar zwaaide Peper af als bestuurder, waarna ze aangaf zich volledig te gaan richten op klantwerk. Zij werd opgevolgd door bestuursvoorzitter Micky Adriaansens, die na een afwezigheid van dertien jaar terugkeerde naar het oude nest en samen met Joost Voerman leiding geeft aan het adviesbedrijf uit Amersfoort. 

Chief Transformation Officer bij Univé

Gisteren maakte Peper bekend dat ze na twee decennia in de consultancy de overstap maakt naar de verzekeringswereld. Bij Univé wordt ze per 1 januari 2017 in de rol van directielid verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de veranderagenda en het vergroten van de operationele en technologische slagkracht van de Univé formule. Tot haar portefeuille behoren de afdeling Informatietechnologie en de bedrijfsonderdelen Schade, Her en Univé Rechtshulp. Naast Peper bestaat de Raad van Bestuur van Univé uit Joost Heideman (CEO en voorzitter) en Miranda Hendriks (Chief Financial Risk Officer).

Peper en de overige directieleden staan bij de coöperatie voor een grote uitdaging. Univé heeft twaalf regionale business units met daaronder verschillende winkels. Deze twaalf regionale spelers hebben ieder een eigen bestuur en governance. Doelstelling is om de formule krachtiger en duidelijker neer te zetten, de organisatiestructuur te stroomlijnen en meer onderlinge samenwerking te stimuleren. Peper, die als Chief Transformation Officer een grote rol zal spelen in deze transitie, zegt hierover: “De Univé formule staat voor een belangrijke volgende stap om aantrekkelijk te blijven voor klanten en ook in de toekomst een rol van betekenis te blijven spelen in de competitieve markt waarin zij zich begeeft. Dat vraagt om een grote en slimme verandering, die je alleen kunt realiseren door dit met elkaar te doen.”

Twynstra Gudde laat in een persbericht weten dat Peper een “belangrijke en waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en versterking van het bureau”. In haar beginjaren als partner/directeur speelde ze een belangrijke rol in de  groei van het kantoor (op het hoogtepunt in 2008 telde Twynstra meer dan 500 professionals), de afgelopen jaren hield ze zich met name bezig met de strategische heroriëntatie die het adviesbedrijf in 2011 had ingezet. Peper leidde het bureau door de uitdagende crisisjaren en stond aan de basis van de transformatie die Twynstra Gudde de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Onder haar leiding wist het bureau de adviescrisis met succes te doorstaan en vandaag de dag heeft het de weg omhoog weer ingezet. 

Ook onder opdrachtgevers heeft Twynstra Gudde recent stappen gezet. Na in 2014 door managers verkozen te zijn tot het op een na beste consultancybureau van Nederland, lukte het Twynstra afgelopen jaar om de nummer 1 te bemachtigen – een kroon op het werk van Peper en de circa 250 consultants van het advieskantoor. 

Toezichtfuncties

Naast haar werkzaamheden bij Twynstra Gudde / Univé bekleedt Peper diverse advies- en toezichtfuncties. Ze is lid van de Raad van Toezicht van het Meander Medisch Centrum, een ziekenhuis in Amersfoort, toezichthouder bij Landschap Erfgoed Utrecht en raadslid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).