Twynstra Gudde partner Ellen Peper benoemd tot raadslid van Rli

21 juli 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ellen Peper, partner bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde, is benoemd tot raadslid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

De Rli is een onafhankelijke adviesraad die regering en parlement gevraagd en ongevraagd adviseert over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De huidige raad bestaat in totaal uit tien leden en behandelt vraagstukken van wonen, stad en ruimtelijke ordening, milieu en klimaat, landbouw, voedsel en natuur, water en vervoer, ruimtelijke economie, energie en veiligheid. De zittingsperiode van de raad kent een duur van vier jaar en is onlangs door de ministerraad opnieuw samengesteld voor de periode 2016-2020.

Een van de nieuwe raadsleden is Ellen Peper, partner en voormalig bestuursvoorzitter van Twynstra Gudde
. Naast Peper zijn er voor de Rli adviesraad nog vier nieuwe raadsleden per 1 augustus 2016 benoemd en zijn vijf zittende raadsleden herbenoemd. Jan Jaap de Graeff, hiervoor werkzaam bij de WRR, Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen, bekleedt de rol van voorzitter.

Peper, die sinds 1998 werkzaam is bij Twynstra Gudde, stond de afgelopen negen jaar als bestuursvoorzitter aan het hoofd van het adviesbureau. Afgelopen maand zwaaide ze af en werd opgevolgd door Micky Adriaansens, die na een afwezigheid van dertien jaar is teruggekeerd naar het bureau uit Amersfoort. Zij vormt samen met Joost Voerman de huidige directie van Twynstra Gudde en geeft leiding aan de circa 250 adviseurs en managers van het bureau. 

Peper legt zich in haar nieuwe rol bij het adviesbureau volledig toe op klantwerk, waarbij ze zich met name richt op complexe ruimtelijk-economische ontwikkelingsvraagstukken in de domeinen openbaar vervoer, zakelijke dienstverlening, rijksoverheid, provincies en profit- en non-profitnetwerken.

Over haar nevenfunctie in de Rli adviesraad is Peper enthousiast: “Juist nu vind ik dit een zeer interessante en kansrijke tijd in en voor het fysieke domein. De energieke samenleving organiseert zich anders en opnieuw, met nieuwe partijen en geholpen door nieuwe technologische ontwikkelingen. Dit is van betekenis voor en heeft effect op het gebruik en het inrichten van de fysieke ruimte in ons land. Daarbij vraagt ook de toenemende complexiteit van vraagstukken – zoals de geopolitieke, economische en klimatologische ontwikkelingen en de huidige claims op grondstoffen, water en fossiele brandstoffen – dat zeer diverse betrokken partijen op innovatieve wijze in nieuwe coalities met elkaar samenwerken.”

In de raad van de Rli zitten nog twee experts die momenteel actief zijn in de advieswereld: voormalig Tweede Kamerlid en staatssecretaris van Economische Zaken Co Verdaas (werkzaam bij adviesbureau Over Morgen) en Jeroen Kok (Principal bij het Rotterdamse bureau RebelGroup).