Twynstra Gudde vernieuwt en draait break-even

08 juli 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Twynstra Gudde heeft het afgelopen financieel jaar nagenoeg break-even gedraaid. Door de lastige marktomstandigheden was het Amersfoortse organisatieadviesbureau genoodzaakt om opnieuw een aanpassing door te voeren in de organisatie.

Na een aantal moeilijke jaren gedurende de crisis – de omzet van het adviesbedrijf daalde van zo’n €70 miljoen in 2008 naar €50 miljoen in 2011 – lanceerde Twynstra Gudde een grootschalig intern transitietraject. De nieuwe strategie bestond uit met name twee pijlers: het verversen van het dienstenportfolio en de introductie van een ‘leaner’ organisatiemodel, gericht op het snel en flexibel kunnen inspelen op klantbehoeftes en veranderingen in de markt. Bovendien lanceerde Twynstra Gudde een charmeoffensief richting de markt, onder meer door de lancering van een nieuwe branding en website, in combinatie met een landelijke marketingcampagne.

Omzetontwikkeling Twynstra Gudde 

De diverse maatregelen wierpen hun vruchten af, in 2012 herstelde Twynstra Gudde zich sterk van de mindere prestaties. Ondanks een omzetdaling wist het adviesbureau in dat jaar een hogere efficiëntieverbetering te boeken binnen de bedrijfsvoering, waardoor het bedrijfsresultaat onderaan de streep werd omgebuigd van een verlies in 2011 naar een winst in 2012. Naar nu blijkt heeft Twynstra Gudde de in 2012 ingezette positieve financiële ontwikkeling niet kunnen doorzetten – over het afgelopen boekjaar is het resultaat na belastingen gedaald naar nagenoeg break-even (+ €62.000).

Twynstra Gudde wijt de resultaten aan een mindere tweede helft van 2013. “De eerste helft van 2013 liet een voorzichtig marktherstel zien. Tegen de verwachting in werd het in de tweede helft van het jaar lastiger. Zowel het aantal opdrachten, de gemiddelde omvang van de opdrachten als de tarieven kwamen opnieuw onder druk te staan,” zegt Ellen Peper, een van de drie bestuursleden van het adviesbureau. Om de balans tussen marktvraag en de kosten van de organisatie te herstellen werd een reorganisatie ingezet, wat leidde tot een vermindering het kostenniveau en een daling van het aantal FTE’s naar 380. “Achter deze cijfers is wel een transitie op gang gekomen naar een meer wendbare en open netwerkorganisatie die beter past bij de moderne samenleving en huidige adviesmarkt: anticiperen op trends, meedenken met partijen in de markt, ontwikkelen van niches, pre-competitief samen ontwikkelen met partijen en altijd koersen op synergie,” aldus Peper.

FTE Ontwikkeling Twynstra Gudde

Duurzaamheid
Vanuit een duurzaamheidsoogpunt heeft Twynstra Gudde stappen gezet in de goede richting. Zowel het energie- als papierverbruik werd verminderd, daarnaast is het totaal aantal verbruikte kilometers met 3% gedaald, te danken aan een reeks van duurzaamheidsinitiatieven. Vanzelfsprekend heeft dit deels ook te maken met de krimp van het aantal medewerkers.