AEX bedrijven gemiddeld €128.000 kwijt aan president-commissaris

27 juni 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De gemiddelde vergoeding voor een president-commissaris bij de grootste Nederlandse beursfondsen is de afgelopen jaren gestegen tot €128.000. Samen geven AEX bedrijven jaarlijks meer dan €2 miljoen uit aan de kopmannen van hun Raad van Commissarissen.

In opdracht van het FD deed Focus Orange, een beloningsadviseur uit Amsterdam, onderzoek naar de beloningen van president-commissarissen. Hierbij werden de vergoedingen voor de commissaris van 18 aan de AEX genoteerde bedrijven onder de loep genomen*. De data toont aan dat er grote variëteit is in zowel de basisvergoeding als in de vergoeding voor commissiewerk, aanwezigheid, reiskosten en andere onkosten. Unibail-Rodamco betaalt zijn president-commissaris, Rob ter Haar, de grootste basisvergoeding – een bedrag van €150.000. Ter Haar is sinds 2007 commissaris bij het vastgoedconcern.

Daarna volgen Philips (Jeroen van der Veer) en AkzoNobel (Anthony Brugmans) met respectievelijk €135.000 en €130.000. Met overige beloningen meegerekend spant Philips de kroon met een totaal van bijna €174.000. AkzoNobel staat hier op de vierde plek met ruim €150.000. Beide president-commissarissen, Van der Veer en Brugmans, staan nog een tweede keer in de lijst met RvC-voorzitters, namelijk voor ING Groep en TNT Express. Met een basisbeloning van €75.000 bevindt ING Groep zich in de onderste helft van de onderzochte AEX-bedrijven. De overige beloning van €47.000 maakt daar echter veel van goed – alleen Heineken, Aegon en NN Group betaalden over 2015 hogere ‘overige vergoedingen’ aan hun president-commissarissen. 

Door de grote overige vergoeding van €70.000 staat Hans Wijers, president-commissarissen bij Heineken, overall op de derde plaats met een totale vergoeding van €160.000. Aegon staat op de vijfde plaats met een kostenpost van €143.000, overgemaakt aan Rob Routs, die ook het voorzitterschap heeft van het commissariaat van DSM. De top tien bestaat verder uit NN Group (Jan Holsboer), Randstad (Wout Dekker), ING Groep, Ahold (Jan Hommen) en Arthur van der Poel van ASML.

President-commissarissen bij AEX bedrijvenGestegen vergoeding

De onderzoekers constateren verder dat AEX bedrijven steeds meer doen om de betrokkenheid van hun commissarissen te vergroten. Dit heeft te maken met het feit dat de werkbelasting en risico’s van commissarissen de afgelopen jaren zijn toegenomen doordat het business landschap steeds complexer wordt. Recent onderzoek van business school Tias toont aan dat commissarissen bij beursfondsen anno 2016 gemiddeld 30 uur per maand aan een commissariaat besteden, ofwel circa een dag per week. Voorzitters zeggen zonder uitzondering dat zij één dag in de week op kantoor van ‘hun’ bedrijf zitten, om er zeker van te zijn dat zij op de hoogte blijven bij de interne ontwikkelingen. 

Zo streeft TNT er bijvoorbeeld naar dat zijn commissarissen fysiek aanwezig zijn bij vergaderingen – de vergoeding voor commissarissen is hierop ook afgesteld. Bij het bedrijf ontvangen de commissarissen geen vaste vergoeding voor hun commissiewerk, maar wel een aanwezigheidsvergoeding voor iedere commissievergadering die zij bijwonen: €2.500 voor de president-commissaris en €1.500 voor de overige leden van het toezichthoudende orgaan.

De toenemende risico’s van het vak vertalen zich in hogere vergoedingen. Volgens Focus Orange is in de afgelopen vijf jaar de gemiddelde basisvergoeding van president-commissarissen gestegen met 4,6% per jaar – van €81.000 in 2011 naar €97.000 vandaag de dag, een plus van 20%. Ter vergelijking, de gemiddelde basisbeloning voor een lid van de raad van commissarissen is met 14% (3% per jaar) minder snel toegenomen. Opvallend hierbij is volgens de onderzoekers dat de meeste bedrijven ervoor kiezen om de basisbeloning van commissarissen eens per vijf jaar te verhogen, in plaats van jaarlijkse aanpassingen door te voeren.

Onderbetaalde collega’s
De riante salarissen en vergoedingen van commissarissen bij AEX bedrijven staat in schril contrast met toezichthouders van MKB-bedrijven. Volgens de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) worden commissarissen en toezichthouders in het MKB-segment over de hele linie onderbetaald. Een uurloon van €30 is eerder regel dan uitzondering. 

* De Angelsaksische bedrijven Unilever, Shell en Relx zijn buiten beschouwing gelaten omdat zij geen aparte raad van commissarissen hebben. Hun commissarissen maken deel uit van het bestuur en hun beloning ligt aanzienlijk hoger. Ook andere buitenlandse fondsen als Gemalto, Altice en ArcelorMittal zijn niet meegerekend.