NCD: Commissarissen en toezichthouders worden onderbetaald

11 februari 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Een uurloon van €30 voor commissarissen en toezichthouders is ‘eerder regel dan uitzondering’ in Nederland, blijkt uit onderzoek van Human Capital Group in opdracht van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren. De meeste leden van Raden van Commissarissen (RvC) en Raden van Toezicht (RvT) worden onderbetaald stelt de belangenvereniging, terwijl de toenemende complexiteit juist meer tijd en inzet van hen vraagt.

Mede met het oog op de komende evaluatie van de huidige Wet Bestuur & Toezicht besloot de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) om Human Capital Group – de HR advies werkmaatschappij van zakelijk dienstverlener Conclusion, onderzoek te laten verrichten naar de vergoeding van het werk van Commissarissen en Toezichthouders. Het onderzoek werd uitgevoerd onder de NCD-leden, en laat zien dat het beeld van de ‘zakkenvullende’ commissaris geen eer doet aan het gros van de toezichthouders en commissarissen.

De meeste commissarissen en toezichthouders worden juist onderbetaald, stelt NCD op basis van het onderzoek. Een uurloon van €30 lijkt ‘eerder regel dan uitzondering’, aldus de onderzoekers, en dat is niet in verhouding tot de inzet en belangrijke positie die zij vervullen voor hun organisatie. Een van de commissarissen die deelnam aan het onderzoek zei daarover: “Als adviseur van de RvC verdien je een veelvoud, terwijl wij de beslissingen moeten nemen.” Om die reden pleit de NCD voor betere beloningen van toezichthouders en leden van RvC’s, zeker ook met het oog op de toenemende complexiteit in hun rol.

De onderzoekers schrijven: “De toenemende complexiteit van het vak vraagt om steeds meer inzet van de commissaris/toezichthouder. De veranderende rol, die steeds meer begint te lijken op de situatie van een One-Tier aanpak, eist een grotere tijdsbesteding. Waar dan ook, als je goede mensen wilt kunnen aantrekken, een adequate beloning tegenover moet staan. In verhouding tot de beloning die de bedrijfstop, de directie of RvB, ook krijgt.”

In het onderzoek wordt aandacht besteed aan de uiteenlopende beloningen die RvC- en RvT-leden ontvangen. Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven zijn vaak 1 dag per week werkzaam voor een vergoeding van €30.000 - €115.000 per jaar, en voorzitters van de raad ontvangen gemiddeld €50.000 - €150.000 per jaar. De overgrote meerderheid van de commissarissen en toezichthouders (90%) is echter actief in het MKB en bij non-profit of social profit instellingen. Hier liggen de vergoedingen per jaar veel lager, gemiddeld tussen de €0 en €40.000 per jaar afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de tijdsbesteding en vooral ook de sector.

In het onderwijs, de cultuursector en de bouw en zorg zijn de beloningen van commissarissen vaak wettelijk vastgelegd. NCD pleit voor meer vrijheid voor organisaties om de vergoeding zelf te kunnen bepalen.