Young professional vindt uitdagend werk belangrijker dan salaris

23 april 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Meer nieuws over

Jonge hoogopgeleiden hechten ten aanzien van hun baan meer waarde aan werkinhoudelijke kwesties dan aan financiële compensatie. Ze vinden het met name belangrijk dat een baan uitdagend is en carrièremogelijkheden biedt. Na deze twee factoren wordt pas gekeken naar het salaris. Hiermee blijft de top drie ten opzichte van vier jaar geleden ongewijzigd. Wel is het belang dat wordt toegekend aan baanzekerheid afgenomen, terwijl er meer gewicht wordt toegekend aan extra vrije tijd.

Nu werkgevers in diverse sectoren steeds meer moeite hebben met het vullen van vacatures, worden ze in toenemende mate gedwongen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden om talent binnen te halen. In dit verband is het voor hen natuurlijk ook goed om te weten aan welke voorwaarden potentiële werknemers het meeste waarde hechten. Terwijl het wellicht voordehand ligt om simpelweg een hoog salaris te bieden, blijkt dat jonge werkenden – oftewel young professionals – vandaag de dag minder waarde hechten aan de hoogte van hun salaris dan aan werkinhoudelijke kwesties. 

Die conclusie volgt uit een onderzoek uitgevoerd door Big Four kantoor Deloitte en een dochterbedrijf van Focus Orange, genaamd Crunchr, een organisatie die online oplossingen aanbiedt op het gebied van personeelsbeleid. De onderzoeksresultaten zijn verkregen via een eerder samenwerkingsverband tussen de twee bureaus. Eind 2017 sloegen zij al de handen ineen om een app te ontwikkelen die inzichtelijk moest maken aan welke arbeidsvoorwaarden young professionals veel belang toekennen.

Dirk Jonker, de directeur en oprichter van Crunchr die vorig jaar nog werd benoemd tot actuaris van het jaar, verklaart tegenover het FD dat millennials niet primair worden aangetrokken door geld: “De beloning moet oké zijn, maar die gaat het verschil niet meer maken.” Weliswaar zijn sommige digitale talenten wel met financiële middelen binnen te halen, maar volgens Jonker heeft die groep daardoor ook weinig moeite om een organisatie te verlaten. Bovendien gaat het maar om een klein deel van de young professionals: “Onze eigen medewerkers zijn voor 90% millennials. Ze krijgen niet het hoogste loon, maar toch blijven ze bij ons. Ontwikkeling en vrijheid tellen voor hen veel zwaarder”, aldus Jonker.

Belang van uitdagend werk en salaris

De top drie

De beschouwing van Jonker is in lijn met de onderzoeksresultaten. Gekeken naar waar young professionals het meeste belang aan toekennen ten aanzien van hun baan, blijkt dat ze in 2018 wel waarde hechten aan een redelijke beloning, maar dat dit aspect niet hoger komt dan de derde plek. Een plaats daarboven staan de carrièremogelijkheden en de nummer één positie is voor de uitdaging die te vinden is in het werk. Uitdagend werk is voor de meeste respondenten (33%) doorslaggevend om al dan niet te kiezen voor een bepaalde functie en bij 79,4% van de ondervraagden krijgt dat arbeidsaspect een plaats in zijn of haar top drie. Slechts 5,4% van de young professionals stelt dat de uitdaging die zij vinden in hun werk betrekkelijk onbelangrijk is en van dat deel bestaat slechts 0,2 procentpunt uit respondenten die deze factor het minst belangrijk vinden. 

Met 9% beschouwen veel minder young professionals hun salaris als belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Wel maakt 67,9% ruimte voor de factoor loon in zijn of haar top drie notering. Terwijl aan het salaris niet het meeste belang wordt gehecht, is het dus zeker geen onbelangrijke voorwaarde. Dat wordt ook benadrukt door de vrij kleine groep (11,3%) die de hoogte van het loon onder de minder belangrijke aspecten schaart, en doordat niet meer dan 0,7% het salaris als de minst belangrijke factor aanmerkt. 

Weinig verschuivingen

Het onderzoek uit 2018 is een vervolg op een studie uit 2014, waarin eveneens werd onderzocht aan welke arbeidsvoorwaarden young professionals de voorkeur gaven. Een vergelijking met de resultaten van dat onderzoek laat zien dat de top drie vier jaar later hetzelfde is gebleven. Ook de andere aspecten waar relatief veel belang aan wordt toegekend, blijken redelijk gelijk te zijn aan die van 2014. Zo zijn de twee factoren die net buiten de top drie vallen hetzelfde als vier jaar geleden. Deze zijn onderling echter wel van plaats gewisseld: de vierde plek is dit jaar voor coaching & ondersteuning en de vijfde voor opleidingsmogelijkheden. Daarna is de zesde positie weer voor dezelfde factor, de flexibiliteit van het werk. 

Wat vinden young professionals belangrijk in hun werk

De nummer zeven van 2018 is het aspect cultuur en merk, dat daarmee een plek stijgt en wordt gevolgd door innovatie en werkplek, die beiden twee plekken zijn gestegen en nu op respectievelijk plaats acht en negen staan. De grootste daling is met drie plekken voor baanzekerheid, die van de zevende naar de tiende positie is gegaan. Deze daling vindt plaats binnen een arbeidsmarkt waarin steeds meer flexwerkers zijn: volgens het CBS was in 2003 21,9% van de beroepsbevolking flexwerker en had 73,4% een vast contract. In 2014 was 33,1% flexwerker tegenover 62,5% met een vaste aanstelling, en 2017 ging het om 34,8% (flexibel) en 60,9% (vast). Hiermee is de baanzekerheid de afgelopen vijftien jaar dus toegenomen. Het is echter lastig om vast te stellen of en hoe dit de enquête heeft beïnvloed. 

Verder zijn het internationale karakter van een baan en de flexibele beloningen in vier jaar tijd eveneens in prioriteit gedaald. In 2014 waren de internationale aspecten van werk goed voor een negende plaats, terwijl ze in 2018 op plek elf staan. De flexibele beloningen dalen in van plaats twaalf naar positie veertien. De twaalfde plaats is nu voor de factor die de meeste plekken is opgeschoven: waar extra vrije tijd vier jaar geleden nog onderaan stond met een zestiende positie, is dit aspect dit jaar vier plaatsen omhooggeschoven. Daarachter staat op plek dertien weer een arbeidsvoorwaarde die op dezelfde positie is blijven staan, de mate waarin technologie een rol speelt binnen de functie. De laatste twee aspecten op de lijst, sparen voor de toekomst en een variabel salaris, dalen allebei een plek en komen daarmee respectievelijk op de vijftiende en zestiende positie terecht. 

Verschil tussen studies

In het onderzoek is ook gekeken of de studierichting van young professionals een verschil in prioriteitstelling oplevert. Dat blijkt deels zo te zijn. Zo heeft de bedrijfscultuur voor afgestudeerde sociale wetenschappers met een derde positie een hogere prioriteit dan het salaris, dat op plek vier staat. Daarnaast kennen jonge accountants het meeste gewicht toe aan carrièremogelijkheden, waarna de factoren salaris en de uitdaging die ze vinden in hun werk volgen. Variabele beloningen scoren ook bij hen laag, maar wel hoger dan bij de andere groepen. Afgestudeerde communicatiewetenschappers stellen dat flexibiliteit even belangrijk is als de uitdaging van het werk. Verder vinden zij de bedrijfscultuurnet zo relevant als het salaris en de carrièremogelijkheden, en hechten ze bovengemiddeld veel waarde aan baanzekerheid en pensioen. 

Ook is er gekeken naar de bèta’s. Onder deze groep vallen natuurkundigen, wiskundigen, scheikundigen en econometristen. In het bijzonder waarderen zij extra vrije tijd. Daarnaast zijn de technische bèta’s, zoals bouwkundigen, blij met het innovatieve karakter van een functie en schenken ze veel waarde aan internationaal werk, terwijl ze op baanzekerheid en alle vier de beloningselementen juist beneden gemiddeld scoren. De ondervraagde computerbèta’s, zoals informatici, vinden – niet geheel verrassend – technologie uiterst belangrijker, wat ze met een vierde plek voor dat aspect onderschrijven. Verder blijken financiële prikkels bij deze groep relatief effectief. Met een tweede plek voor salaris eindigt deze factor vlak achter de nummer één, uitdagend werk. 

Gerelateerd: Werknemer hecht buiten salaris waarde aan schouderklopje en werkplek.