Snel aan de slag met het Internet of Things (IoT)

12 april 2016 Consultancy.nl

Toepassingen van Internet of Things (IoT) technologie bieden organisaties veel kansen op het gebied van kostenbesparing en productiviteitsverbetering, evenals voor het verbeteren van hun dienstverlening. Om innovatiemanagers en ICT-beslissers bij te staan gedurende het implementatieproces van IoT-toepassingen heeft KPN Consulting een stappenplan ontwikkeld: van ideevorming tot realisatie en optimalisatie.

Internet of Things (IoT) – het slim verbinden van dingen of objecten – bestaat in essentie uit drie elementen: connectiviteit, sensoren en datamanagement. Door sensoren te plaatsen op of in objecten ontstaan zogenaamde ‘slimme objecten’. De connectie met internet zorgt ervoor dat deze objecten online zelfstandige entiteiten worden. Vervolgens kunnen deze slimme objecten onderling communiceren en op basis van beschikbare data autonoom acties uitvoeren.

IoT-technologie kan in uiteenlopende objecten worden toegepast, van zeecontainers en vergaderkamers tot frisdrankautomaten. Wanneer zulke objecten omgevormd kunnen worden tot online autonome entiteiten, ontstaan er – met het oog op digitale transformatie – tal van nieuwe kansen voor organisaties. Zo kunnen IoT-toepassingen leiden tot nieuwe inzichten of een hoger omzetpotentieel, of staan deze soms zelfs aan de basis van compleet nieuwe verdienmodellen. IoT heeft volgens kenners een grote toekomst voor zich – zo voorspelt Gartner dat tegen 2020 circa 26 miljard objecten verbonden zullen zijn met het internet.

McKinsey & Company onderzocht de potentie van IoT op de wereldeconomie en schat dat tegen 2025 IoT een jaarlijkse toegevoegde waarde van tussen de €3,5 biljoen en €10 biljoen zal hebben, waarvan tussen de €1,1 biljoen en €3,3 biljoen afkomstig is van verbetering en optimalisatie in de maakindustrie. Verder profiteren de komende jaren vooral steden, de transportsector, de retail-sector en werknemers zelf van de economische voordelen die IoT kan bieden. “Dat Internet of Things veelbelovend is, weten we allemaal. Vergezichten genoeg. Maar concreet worden is nog niet zo makkelijk”, stelt Douwe van de Ruit, lead consultant IoT bij KPN Consulting, de adviesorganisatie van ICT-bedrijf KPN. Van de Ruit is een van de auteurs van de whitepaper ‘Internet of Things binnen handbereik: Maak uw organisatie daadwerkelijk slimmer’, waarin dieper wordt ingegaan op de impact van IoT op de bedrijfsvoering van organisaties. Volgens Van de Ruit zijn er drie belangrijke redenen om in te spelen op de technologische ontwikkelingen en om IoT te omarmen.

Allereerst biedt IoT de kans om kosten te besparen en om de productiviteit te verhogen, aangezien IoT verspilling detecteerbaar en meetbaar kan maken. Volgens Van de Ruit moet de verleiding worden weerstaan om vanuit de technologie te denken bij het onderzoeken van de toepassingen van IoT, en moet eerder worden gedacht vanuit het probleem of vanuit de ideeën binnen een organisatie. “Hoe kunt u monteurs, chauffeurs of professionals efficiënter laten werken? Voor allerlei tijdverslindende interactie- en administratieprocessen – waar nu nog menselijk handelen voor nodig is – is met IoT een geautomatiseerd alternatief te organiseren”, legt Van de Ruit uit. Volgens hem kan een organisatie zijn productiviteit soms zelfs vertienvoudigen door het slim toepassen van IoT.

Ten tweede kan IoT bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten. Kwaliteit en snelheid van dienstverlening worden steeds belangrijker, en volgens de whitepaper biedt IoT geheel nieuwe methoden voor het leveren van service. Als voorbeeld noemen de auteurs producten die zelf aangeven wanneer zij aan vervanging toe zijn, en de mogelijkheid die daardoor ontstaat om de vraag van de klant om vervanging voor te zijn. Een derde reden die KPN Consulting in zijn whitepaper noemt is de onverwachte winst die te behalen valt met IoT-toepassingen. Vanuit de business case wordt vaak gestart om een bottleneck in de organisatie op te lossen, legt Van de Ruit uit: “maar onderweg dienen zich vaak nieuwe mogelijkheden aan, die enorm veel waarde blijken te hebben voor een organisatie of werkprocessen.” Volgens hem kan dit tot compleet nieuwe verdienmodellen leiden.

IoT heeft impact op mensen, processen en natuurlijk op technologie. De cultuur in de organisatie moet voldoende openstaan voor technologische innovatie en werknemers moeten gestimuleerd worden mee te denken over de toepassingen van IoT. Daarnaast is het voor het succes van de implementatie op procesmatig gebied belangrijk dat mensen buiten hun eigen werkgebied mogen en kunnen opereren, omdat zo extra winstpotentieel kan worden ontdekt. Bovendien is beschikbaarheid van de juiste technologie van cruciaal belang voor succesvolle IoT-toepassingen.

Om innovatiemanagers en ICT-beslissers van een leidraad te voorzien bij het implementeren van IoT in hun organisatie, heeft KPN Consulting in de whitepaper een stappenplan opgesteld. In zeven stappen lopen de auteurs door het proces van idee tot realisatie. Een beknopt overzicht:

Stap 1: Ideevorming
In deze stap worden werknemers gestimuleerd om met ideeën te komen voor mogelijke IoT-toepassingen in de organisatie. Bestaande systemen zouden hierbij geen beperking van hun ideevorming mogen zijn.

Stap 2: Validatie
Nadat de ideeën voor oplossingen gevormd zijn, wordt samen met de werknemers gekeken naar de waarde die deze oplossingen kunnen bieden. Hierbij staat de vraag centraal wat de gevolgen van het uitvoeren van het idee zijn.

Stap 3: Prototype
Na validatie volgt het ontwikkelen van een prototype, een demo of een pilot. Met deze stap kan het idee worden getest en uitgeprobeerd, waarbij het zaak is om zoveel mogelijk fouten aan de oppervlakte te krijgen.

Stap 4: Rechtvaardiging
Als duidelijk is hoe het product of de dienst werkt, kan gekeken worden naar de rechtvaardiging van het realiseren daarvan – zowel in financiële zin als in bredere zin. De oplossing moet niet alleen financieel waarde opleveren, maar moet bijvoorbeeld ook passen binnen de cultuur en reputatie van de organisatie.

Stap 5: Productie
Nadat de gevonden fouten uit de oplossing zijn verwijderd en deze is gerechtvaardigd, kan het idee in productie worden gebracht. Hierbij moet bepaald worden wie de leiding neemt in de productie, afhankelijk van waar het zwaartepunt van de toepassing ligt.

Stap 6: Adoptie
In deze stap wordt de IoT-oplossing zo breed mogelijk geïntroduceerd binnen de organisatie. Er zijn al veel mensen betrokken bij het ontwikkelen van het idee en de daaruit volgende oplossing, maar nu moet iedereen de waarde van de nieuwe toepassing snappen en deze gaan gebruiken in hun dagelijks werk.

Stap 7: Optimalisatie
Deze laatste stap volgt op het moment dat er een nieuwe bottleneck ontstaat, die vraagt om verbetering van de IoT-toepassing. Bij ingrijpende veranderingen is het belangrijk om weer te beginnen bij de ideevorming (stap 1) en de ergernis die moet worden opgelost.

“Internet of Things versnelt de digitale transformatie”, besluit Van de Ruit.

Nieuws