Managementboek Prestatieinkoop maakt debuut in Polen

26 februari 2016 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Meer nieuws over

Het boek ‘Prestatieinkoop’, geschreven door Jeroen van de Rijt en Sicco Santema en sinds de publicatie van de eerste druk in 2009 inmiddels toe aan de derde druk, verschijnt binnenkort in het Pools. Om meer te weten over het internationale debuut van het in Nederland succesvolle boek (in Nederland zijn er al meer dan 15.000 exemplaren van verkocht), stelde Consultancy.nl enkele vragen aan Van de Rijt.

De afgelopen jaren heeft Best Value Procurement (BVP), ook bekend als prestatieinkoop, flink aan populariteit gewonnen in Nederland. De basis van deze innovatieve manier van aanbesteden is dat de inkoper niet meer alles tot in detail dicteert, maar durft te vertrouwen op de expertrol van de verkopende partij. Twee experts op het gebied van BVP zijn Jeroen van de Rijt en Sicco Santema, auteurs van het in 2009 uitgebrachte boek Prestatieinkoop. In 2013 besteedde Consultancy.nl aandacht aan het boek, dat eind dat jaar in een geheel herziene derde druk was uitgekomen. Toen werden de tien grootste misverstanden over prestatie-inkoop uitgelicht, die in het boek onder meer naar voren kwamen.

Beide auteurs hebben jarenlange ervaring op het gebied van Best Value Procurement. Van de Rijt  is sinds 2006  als adviseur betrokken geweest bij meer dan 60 Best Value projecten, een prestatie die hem in 2012 de internationale titel ‘Prestatieinkoop Professional van het Jaar’ opleverde. Ook is hij veelvuldig spreker over het onderwerp op diverse congressen en seminars, en coauteur van het Nederlandse handboek: ‘Prestatieinkoop; met Best Value naar succesvolle projecten’. Van de Rijt schreef tevens het boek “Best Value werkt”, samen met Wiebe Witteveen – met wie hij eind vorig jaar Best Value Group oprichtte. Hiervoor werkte Van de Rijt samen met Sicco Santema bij organisatieadviesbureau Scenter in Driebergen. Santema is partner bij Scenter en tevens hoogleraar Business to Business marketing en keten-management aan de Technische Universiteit Delft. 

In het boek Prestatieinkoop gaan Van de Rijt en Santema onder meer in op de beginselen van prestatieinkoop en worden elementaire vragen beantwoord als: Wat betekent prestatieinkoop en hoe koop je een prestatie eigenlijk in? Hoe zorgen organisaties ervoor dat ze efficiënter kunnen kopen en de inkoop kunnen professionaliseren? Of: Hoe kan meer gebruik gemaakt worden van de kennis van opdrachtnemers en hoe kunnen risico’s geminimaliseerd en de beste leveranciers gevonden worden? Ook wordt het gehele proces van prestatieinkoop gedetailleerd behandeld in het boek. Zo zal per hoofdstuk aandacht worden besteed aan de vier fasen van een prestatieinkoop traject, die bestaan uit de voorbereiding van een inkooptraject, het beoordelingsproces, een concretiseringsfase en tenslotte de daadwerkelijke uitvoering van de inkoop (nadat deze is gegund).

Het boek is de afgelopen jaren goed ontvangen in de markt, dat inmiddels in een compleet herziene derde druk is uitgebracht door de auteurs. Zo is bijvoorbeeld Arjan van Weele* laaiend enthousiast over het boek en zei daarover: “Prestatieinkoop is een voortreffelijk boek. De werkwijze zoals beschreven is me uit het hart gegrepen. Het beste wat ik in 10 jaar over dit onderwerp heb gelezen.”

Met zulke positieve feedback op zak breekt nu, anno 2016 een nieuw tijdperk aan voor het boek, dat zich klaar maakt om zijn eerste stappen in het buitenland te maken. Tegenover Consultancy.nl kondigde Van de Rijt onlangs aan dat het boek binnenkort in het buitenland zal worden uitgebracht, en wel in Polen. Begin maart zal Prestatieinkoop tijdens een tweedaagse conferentie in Krakow officieel worden uitgebracht – in het Pools, onder de titel Best Value Procurement. Aan de Poolse editie van het boek is een derde auteur toegevoegd: Mikolaj Fiksinski, die sinds 2009 als Consultant werkzaam is bij Scenter en in 2014 de ‘Level A certificering’ van de Best Value aanpak behaalde. Tevens is Fiksinski medeauteur van het in 2014 verschenen boek PrestatieVerbetering. 

Om meer te weten over het internationale debuut van Prestatieinkoop, stelde Consultancy.nl een aantal vragen aan Van de Rijt:

Gefeliciteerd met deze bijzondere ontwikkeling. Waar kwam de interesse in Polen vandaan?
Dank je. Ja inderdaad een bijzondere ontwikkeling. Vorig jaar was er een congres in Polen, georganiseerd door de overkoepelende Europese vereniging van ingenieursbureaus. Best Value Group medeoprichter Wiebe Witteveen was daar één van de sprekers, evenals Paul Oortwijn van NL Ingenieurs. Hun presentatie en uiteenzetting over Best Value heeft indruk gemaakt. Vervolgens is het balletje gaan rollen. De Nederlandse ambassade heeft daar ook een rol in gespeeld. Voor het Nederlandse bedrijfsleven is het natuurlijk goed als er meer op kwaliteit wordt gelet en minder op prijs. De Best Value aanpak kan daarbij helpen. Die stelt immers het gebruik van expertise centraal in plaats van laagste prijs.

De Poolse markt is uiteraard op veel manieren verschillend van het Nederlandse landschap. Zijn er verschillen tussen de Nederlandse en Poolse versie van het boek?
De Poolse markt is nog niet zo bekend met zaken als EMVI en Europees aanbesteden. Dat is de reden waarom we in het Poolse boek daar wat meer aandacht aan geven. Het grootste verschil zit in het feit dat we in Nederland inmiddels ruim 10 jaar met Best Value bezig zijn en er hier in 2013 behoefte was aan een echt “handboek”. Onze eerste druk uit 2009 was veel dunner dan de derde druk uit 2013, met minder aandacht voor details en uitzonderingen. Diezelfde opzet hebben we nu ook in Polen gekozen. Het boek daar lijkt qua opzet een beetje op onze “2009-versie” van hier. Het is vooral bedoeld als uitnodiging om met Best Value aan de slag te gaan en niet als een gedetailleerde handleiding. Voor de rest is de filosofie die we in het boek beschrijven natuurlijk gewoon hetzelfde. Best Value gaat over loslaten, metrics, transparantie, etc. Dat kan over landsgrenzen heen natuurlijk.

Mikolaj Fiksinski is toegevoegd als auteur aan het boek? Wat vormde de achterliggende gedachte voor de uitbreiding van het auteursteam?
In Nederland is Mikolaj ook al jaren met Best Value bezig. Vanwege zijn Poolse achtergrond en zijn materiedeskundigheid kon hij het specifiek Nederlandse jargon vertalen in een specifiek Pools jargon. Met Mikolaj hebben we natuurlijk een makkelijke relatie met de Poolse gebruikers, want een les uit het Nederlandse boek is dat het in de lokale taal het beste tot zijn recht komt en het snelst verspreidt.

Tot slot, Prestatieinkoop wint snel aan terrein in binnen- en buitenland. Wat kunnen we nog meer verwachten van het boek?
De doelstelling is dat er in Polen ook een trekker opstaat rondom het gedachtegoed, net als dat Sicco en ik destijds de boel aan de gang hebben gekregen in Nederland. Om het echt te borgen is een lokale partij nodig. Inmiddels zijn er wat kandidaten gevonden. Hoe dat gaat uitpakken hangt natuurlijk van een aantal zaken af. In Nederland duurde het ook een paar jaar voordat Best Value echt doorbrak. We hadden daar een baanbrekend project (de Spoedaanpak van Rijkswaterstaat, red.) voor nodig. Leuk om te melden is dat naast de Poolse vertaling er binnenkort ook een vertaling in het Noors verschijnt. En daarnaast zijn we bezig met de doorontwikkeling van de Nederlandse methodiek. Toevallig heb ik net vorige week het manuscript van ons nieuwe boek ingeleverd bij de uitgever. In het boek beschrijven we weer de inzichten die we hebben opgedaan sinds 2013.

Wanneer komt dat boek uit?
De bedoeling is om dat te presenteren op het Nederlandse Best Value Congres op 13 en 14 april.

* Arjan van Weele is bekleder van de NEVI-leerstoel Purchasing and Supply Management aan de TU Eindhoven en bestuursadviseur bij vele grote organisaties op het gebied van onder meer inkoopstrategie. Van Weele geldt als een expert in het inkoopdomein en is een veelgevraagd spreker op (internationale) conferenties.