Prowez publiceert nieuw boek: ‘Relationele contracten’

07 juli 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Prowez, het nieuwe label van de Best Value Group in Nederland, heeft een nieuw boek uitgebracht: ‘Relationele Contracten – bouwen aan vertrouwen: inkoop en contractmanagement in dynamische tijden’. In dit boek beschrijven auteurs Jeroen van de Rijt en Wiebe Witteveen nut en noodzaak van relationele contracten. 

De auteurs leggen uit dat door de coronacrisis veel contracten onder druk zijn komen te staan. Partijen bevinden zich vaak tegenover elkaar en proberen risico’s naar elkaar te schuiven. De auteurs stellen dat de nieuwe werkelijkheid om flexibele contracten vraagt. Geen traditionele opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie meer, maar juist een verhouding waarin de relatie en de belangen van beide partijen centraal staan. 

Om wendbaar op toekomstige uitdagingen te kunnen inspelen zijn goed ontworpen relationele contracten nodig. Een relationeel contract is gericht op een langlopende strategische samenwerking tussen partijen. Die samenwerking is niet zozeer gericht op het verkopen van producten of diensten, maar komt tot stand om de belangen van de deelnemende partijen op elkaar af te stemmen en om een gezamenlijk afgesproken doel te bereiken.

Prowez publiceert nieuw boek: 'Relationele contracten'

Het boek is geïnspireerd door en gebaseerd op de boeken van Kate Vitasek van de University of Tennessee. Jeroen van de Rijt: “Kate Vitasek houdt zich al jaren bezig met samenwerkingsrelaties. Waarom werkt de ene strategische samenwerking wel en de andere niet? Zij heeft hierover meerdere boeken en whitepapers geschreven, zoals ‘Vested Outsoucing’, ‘Strategic Sourcing in the new economy’, ‘Getting to We’ en meer recent nog ‘Contracting in the new economy’.” 

“Die boeken zijn in het Engels geschreven en met voorbeelden uit de Amerikaanse praktijk. Gezamenlijk dachten we dat het een goed idee zou zijn om een Nederlandstalig boek te maken, met vooral ook Nederlandse voorbeelden. Diverse Nederlandse organisaties hebben het gedachtegoed en de methodiek geïmplementeerd. Hiermee hopen we andere Nederlandse organisaties te inspireren.”

In lijn met hun eerdere gezamenlijk boek over de Best Value-aanpak is ‘Relationele Contracten’ weer een praktisch boek, gericht op het geven van concrete ondersteuning bij het inrichten van klant-leveranciersrelaties. “Net als het vorige boek is ook dit boek geschreven met ondersteuning vanuit NEVI en met bijdragen van advocatenkantoor Van Doorne.” 

Van de Rijt vervolgt: “Wij denken dat het boek interessant is voor inkopers, inkoopadviseurs en contractmanagers maar ook voor accountmanagers, verkopers, bidmanagers en commercieel managers. En door de bijdrage van Van Doorne is het boek ook interessant voor juristen.” 

De zeven delen van ‘Relationele Contracten’

In deel 1 van het boek gaan de auteurs in op de achtergrond van relationele contracten. In deel 2 plaatsen ze de relationele contracten in een continuüm van mogelijke samenwerkingsrelaties. Deel 3 biedt aan de hand van vijf stappen praktische handvatten om te komen tot een goed relationeel contract. 

Een speciaal model binnen de relationele samenwerkingsrelaties is het door Kate Vitasek ontwikkelde Vested Outsourcing. Omdat dit model de laatste tijd aan populariteit wint (maar tegelijkertijd nog relatief onbekend is) schetsen Van de Rijt en Witteveen de ingrediënten daarvan in deel 4. In deel 5 gaan gastauteurs Bart van Reeken en Gijs Verberne, partners bij advocatenkantoor Van Doorne, in op wat relationele contracten betekenen voor juristen.

De delen 1 tot en met 5 gaan over de vraag hoe je een samenwerkingsrelatie met een leverancier kunt vormgeven. Een relationeel contract vraagt een andere wijze van inkopen (of aanbesteden). In deel 6 geven de auteurs aan hoe een inkoop- of aanbestedingsproces eruit zou moeten zien voor elk van de drie relationele contractmodellen. In deel 7 ten slotte wordt een aantal cases uit de Nederlandse (en Belgische) praktijk uiteengezet, waaronder de maintenance-contracten bij Schiphol en Stedin.

Het boek ‘Relationele Contracten’ is te bestellen op de website van uitgever Vrije Boeken.