Best Value Group

Best Value Group is een adviesbureau gericht op keteninrichting. Wij adviseren grote (publieke) opdrachtgevers en werken samen met onze opdrachtgevers aan betere projectresultaten; van advies tot implementatie. Best Value Group adviseert, begeleidt, coacht en traint organisaties en neemt verantwoordelijkheid voor een kwalitatief hoogstaand eindresultaat. Onze pragmatische aanpak is kenmerkend voor onze werkwijze bij klanten.

Onze missie

Onze missie is het helpen van organisaties bij vraagstukken op het gebied van keteninrichting: wat is de rol van de eigen organisatie in de keten, welke rol is verstandig om aan partners (leveranciers) over te laten en hoe wordt de samenwerkingsrelatie met de partner dan concreet vormgegeven?

Uitgangspunt in al onze activiteiten zijn de principes uit de Best Value filosofie: ruimte bieden voor expertise, de acceptatie van expertise van anderen en het creëren van transparantie.

Best Value Group

Diensten

Onze passie is om ketens sneller, beter en slimmer te laten werken door transparantie te creëren. Dit gaat verder dan inkoop en verkoop en vraagt om een systeembenadering. Vanuit de belangen van de klant moet de samenwerking tussen alle partijen in de keten worden doordacht. Dit start bij de klant met de inkoopstrategie, waarin de strategische keuzes zoals opknippen, contractvorm en samenwerkingsvorm worden afgewogen. Deze keuzes worden vervolgens uitgewerkt in een meer gedetailleerd (inkoop)plan. In de samenwerking tussen de inkopende en verkopende partijen wordt gezocht naar expertise die maximaal bijdraagt aan de projectdoelen of organisatiedoelen van de klant. In de uitvoering van het project staat de samenwerking centraal, waarbij alle betrokken partijen de klantwaarde zo goed mogelijk realiseren.

Focusgebieden

  • Inkoopstrategie
  • Inkoopplan
  • Best Value begeleiding
  • Best Value trainingen

De trainingen van Best Value Group worden gemiddeld gewaardeerd met een 4.6 (schaal 1-5).

Best Value Group | Nieuws