Best Value Group helpt Havenbedrijf Rotterdam bij prestatiegericht onderhoud

20 maart 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Het Havenbedrijf Rotterdam, de beheerder van de haven van Rotterdam, is voor het sluiten van drie nieuwe onderhoudscontracten bijgestaan door de Best Value Group. De Best Value-aanpak helpt organisaties om de traditionele manier van aanbesteden en contracteren te verruilen voor een innovatieve inkoopaanpak waarbij door intensievere samenwerking met leveranciers tot een betere uitvoering wordt gekomen. 

Met bijna 180.000 werknemers die in en voor het haven- en industriegebied werkzaam zijn, is het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) de grootste zeehaven van Europa en een van de grootste havengebieden ter wereld. Naast dat Port of Rotterdam, zoals het internationaal bekendstaat, een belangrijke haven en hub is voor scheepvaart, fungeert het havengebied als een uitgestrekt industrieel complex en logistiek knooppunt voor Nederland en de rest van de wereld.

Om zijn haventerreinen, kades, waterwegen en infrastructurele voorzieningen te onderhouden, werkt Havenbedrijf Rotterdam met externe aannemers zoals ingenieursbureaus, bouwbedrijven en onderhoudspartners. Voor de jongste drie onderhoudscontracten die het heeft afgesloten – deze hebben betrekking op het onderhoud van de zogeheten droge infrastructuur in het havengebied – heeft HbR een nieuwe manier van aanbesteden gekozen – de zogeheten best value procurement (BVP) aanpak.

Droge infrastructuur

De aanpak gaat uit van de expertise van de (potentiële) opdrachtnemer. De opdrachtgever geeft de leverancier de verantwoordelijkheid en ruimte om deze te benutten. Aanbieders krijgen de kans om hun expertise maximaal te laten zien. Op deze manier komt kwaliteit naar boven drijven, aldus de voorstanders, en ontstaat een beter eindresultaat voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Havenbedrijf Rotterdam kiest voor Best Value aanpak bij prestatiegericht onderhoudDe contracten hebben betrekking op het onderhoud van de wegen in de haven, leidingstroken, de verschillende groenvoorzieningen en de openbare verlichting, verspreid over duizenden hectare grond. Na het aanbestedingstraject is aannemer Van Gelder, een bedrijf uit Elburg, als beste uit de bus gekomen ten aanzien van het verzorgen van de weginfrastructuur. BTL, een specialist in de buitenruimte met zo’n vijftien vestigingen in Nederland, heeft het perceel groenvoorzieningen gewonnen en bouwonderneming Heijmans gaat de openbare verlichting onderhouden. Opmerkelijk aan het contract is dat voor de eerste periode van maximaal twee jaar is gekozen voor het traditionele bestek, om in die tijd door te groeien en de overstap te kunnen maken naar een prestatiegericht onderhoudscontract.

De keuze voor Best Value was volgens Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam, ingegeven door de wens om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren, waarbij wederzijds vertrouwen in elkaars kwaliteiten centraal staat. “We zijn verheugd dat we voor deze onderhoudsaanbesteding drie goede partners hebben kunnen selecteren die met ons mee willen gaan in een vernieuwende manier van aanbesteden die van beide kanten moet leiden tot goede samenwerking”, aldus Paul.

Het Havenbedrijf Rotterdam werd tijdens de aanbesteding bijgestaan door Best Value Group, dat het inkoopteam begeleidde bij het vormgeven van de aanbesteding van bestek naar prestatiegericht onderhoud. Sandra Bos, vanuit Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor de inkoop: “De business heeft de juiste mindset voor deze transitie. De Best Value-aanpak is een ideaal handvat om prestatiegericht denken (in plaats van transactiegericht denken, red.) concreet te maken. De rol van Best Value Group hierbij was essentieel.” 

Best Value Group is een specialist in de Best Value aanpak. Oprichters Jeroen van de Rijt en Wiebe Witteveen zijn twee van de grondleggers van de aanpak in ons land en schreven gezamenlijk onder andere het boek ‘Best Value Stroomt. Sinds de oprichting van het boutique adviesbureau in de zomer van 2015, hebben de adviseurs Van Best Value Group diverse organisaties in binnen-en buitenland geadviseerd over de toepassing van best value procurement (waaronder Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Enexis, Nederlandse Spoorwegen en Schiphol).