Jeroen van de Rijt en Wiebe Witteveen starten Best Value Group

07 juli 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De consultancywereld is een nieuw adviesbureau rijker: Best Value Group, een bureau dat de toepassing van Best Value Procurement (BVP) in organisaties en door ketens stimuleert en begeleidt. Oprichters zijn Jeroen van de Rijt en Wiebe Witteveen, twee experts die in ons land aan de basis hebben gestaan van de verspreiding van het Best Value gedachtegoed.

De afgelopen jaren is de toepassing van Best Value tijdens aanbestedingstrajecten in Nederland sterk gegroeid, veelal met de nadruk op het inkoop- en verkoopproces. De aanpak, ontwikkeld in de jaren negentig door de Amerikaan Dean Kashiwagi van de Arizona State University, gaat uit van de expertise van de (potentiële) opdrachtnemer. De opdrachtgever waardeert deze expertise en geeft de leverancier ook de verantwoordelijkheid en ruimte deze te benutten. De gedetailleerde aanpak die in traditionele aanbestedingstrajecten gehanteerd wordt hierbij losgelaten, hierdoor krijgen aanbieders de kans om hun expertise maximaal te laten zien. Op deze manier komt kwaliteit naar boven drijven, aldus de voorstanders, en ontstaat een beter eindresultaat voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Best Value, ofwel Prestatieinkoop, kreeg voor het eerst bekendheid in Nederland nadat Rijkswaterstaat het in 2009 toepaste bij de Spoedwet wegverbreding*. Daarbij moesten voor dertig knelpunten op de weg snel maatregelen worden genomen. Het toepassen van prestatieinkoop zorgde ervoor dat de doorlooptijd van twaalf naar vijf maanden werd teruggebracht. Ook werden de kosten van de aanbestedingsprocedure met meer dan de helft teruggebracht. Sindsdien heeft de aanpak aan terrein gewonnen, en is het inmiddels een geaccepteerd gedachtegoed binnen veel inkoopfuncties. 

Twee experts die aan de basis hebben gestaan van de Best Value opdracht bij Rijkswaterstaat (RWS) zijn Wiebe Witteveen (1974) en Jeroen van de Rijt (1973). Witteveen is sinds 2001 werkzaam voor de overheidsinstelling, momenteel geeft hij leiding aan het Best Value Procurement team van Rijkswaterstaat, en Van de Rijt was destijds vanuit Scenter als extern adviseur betrokken. Gesterkt door de succesvolle opdracht bij RWS, die veel media-aandacht kreeg in de bouw-, infra- en inkoopwereld, besloten de twee experts om hun specialisme in prestatieinkoop uit te breiden. Zo was Witteveen in de afgelopen jaren als adviseur betrokken bij 15 Best Value-projecten met een totale waarde van circa €700 miljoen, waaronder de grootste Best Value pilot ter wereld (16 van de 30 projecten van het Programma Spoedaanpak Wegen).

Van de Rijt mag zich anno 2015 een van de kennisleiders op het gebied noemen. Sinds 2006 is hij als adviseur betrokken geweest bij meer dan 50 Best Value projecten, een prestatie die hem in 2012 de internationale titel ‘Prestatieinkoop Professional van het Jaar' opleverde. Ook is hij veelvuldig spreker over het onderwerp op diverse congressen en seminars, en co-auteur van het Nederlandse handboek: ‘Prestatieinkoop; met Best Value naar succesvolle projecten’. Samen met Witteveen heeft hij bovendien het boek ‘Best Value werkt’ geschreven. 

Jeroen van de Rijt - Wiebe Witteveen - Best Value GroupBest Value Group

Na jaren werkzaam te zijn geweest bij RWS en Scenter hebben Witteveen en Van de Rijt besloten om de stap naar ondernemerschap te maken. Per 1 oktober lanceren ze de Best Value Group, een bureau dat zich positioneert als het “toonaangevende bureau voor de toepassing van het Best Value gedachtegoed”, aldus de medeoprichters. Best Value Group gaat organisaties zowel ondersteunen bij de “harde” kant van Best Value (strategievorming en instrumentele toepassing) als bij het coachen van mensen binnen organisaties en ketens. Het bureau gaat zich naast klanten in de publieke sector, een omgeving waar het gedachtegoed brede bekendheid geniet, ook richten op de private sector, volgens Van de Rijt een “nog onontgonnen gebied”.

Vanuit een inhoudelijk oogpunt hebben de medeoprichters de ambitie om bij te dragen aan de verdere professionalisering van de Best Value volwassenheid. Hierbij kijken ze vooral naar de toepassing van de methodiek in de uitvoeringsfase van trajecten. Witteveen licht toe: “Op dit moment wordt BVP nog te vaak ingezet als selectie-instrument of aanbestedingsvorm. De kracht van Best Value komt het meest tot zijn recht, indien het gedachtegoed ook in de uitvoeringsfase wordt ingezet”. Het is volgens Witteveen daarom belangrijk dat Best Value “voorbij de transactie” wordt gebruikt.

Ook in de samenwerking met externe partijen of in ketens zien ze verbeterpotentieel. De toekomst van Best Value ligt volgens hen in het creëren van transparantie in en door ketens. “Om ketens te optimaliseren is het van belang een doorvertaling te gaan maken van Best Value terug de keten in”, sluit Van de Rijt af.

* De toepassing van Best Value bij het programma Spoedaanpak Wegen is in 2012 beloond met twee prijzen bij de Dutch Sourcing Awards 2012 voor “Operational Excellence” en de overall prijs voor “Beste Inkoopprestatie van het jaar”.