Scenter

Scenter heeft geen actief profiel op Consultancy.nl.

 

Wij creëren samenwerking en brengen processen en mensen in flow.

Wij zorgen voor succesvolle ontwikkeling van organisaties. Samenwerking creëren, is onze ambacht. In teams, organisaties en ketens. Vanuit onze expertise brengen we processen en mensen in flow en ondersteunen hen bij het realiseren van groei. Onze impactvolle programma’s leiden tot prachtige prestaties met meetbare waarde.

We zijn

Wij zijn een bureau voor organisatieontwikkeling. Wij werken met een team van twintig professionals: experts in organisatieontwikkeling én leuke vogels. Scenter is opgericht in 1999 vanuit het verlangen om samen te creëren en realiseren. Samen kijken met een integrale blik. Naar processen en mensen. Wij bouwen op een wetenschappelijk fundament met emotionele en spirituele diepgang. Wij vertrouwen op ons hoofd én hart. Dat is ons handschrift. Wij worden blij van het ontketenen van potentieel van mensen en organisaties en het realiseren van beweging, vernieuwing en groei.

We zien

Technologie verandert het bedrijfsleven. Levenscycli van producten, diensten en organisaties worden steeds korter. De complexiteit binnen én buiten organisaties neemt toe en het effectief gebruik van beschikbare data is een uitdaging. Het verbeteren van het adaptatievermogen van organisaties is cruciaal voor continuïteit. En voor groei. Wendbaarheid, dat is de oplossing voor deze uitdagingen. Op zoek naar samenwerking, vanuit het besef dat het succes van een organisatie wordt bepaald door het succes van de hele keten. Dat leidt tot prachtige prestaties. Scenter geeft - samen met jou - inhoud aan ketenintegratie en ketensamenwerking.

We geloven

Prestaties realiseer je door transparantie en samenwerking. Samenwerkingsverbanden ontstaan vanuit een gezamenlijke ambitie. Met vertrouwen in elkaars expertise. Wij geloven in geven en beschikbaar stellen. Van ‘onderlinge transactie’ naar ‘gezamenlijke prestatie’. Traditionele businessmodellen en samenwerkingsvormen maken plaats voor meer organische samenwerkingen. Scenter begeleidt teams en organisaties tijdens de beweging van de oude situatie naar de nieuwe denk- en werkwijze in een nieuwe bedrijfscultuur.

We bouwen

Wij creëren samenwerking in teams, organisaties en ketens zodat processen en mensen in organisaties in een flow werken. We bouwen gezamenlijk aan de ‘smart organization’: een organisatie die dynamisch adaptief is. Een organisatie met simpele processen en geïntegreerde ketens, bevlogen medewerkers en autonome teams, die prestatiegericht en transparant samenwerken. Het is een waardengedreven organisatie waarbij medewerkers vanuit engagement verantwoordelijkheid nemen, kennis delen, leren en optimaliseren. Dat maakt de organisatie wendbaar en in staat om kansen te benutten, vernieuwing te signaleren en groei te realiseren. Aan zo’n organisatie bouwen wij graag mee.

We inspireren

Onze kernwaarden zijn wijsheid, bezieling en zelfnemerschap. Wij dragen onze kennis over, geven inzicht, maken informatie beschikbaar en vergroten de vaardigheden van leiders en teams. Vaak in co-creatie. Het liefst werken we samen en werken we mee. Als partner in de rol van expert, adviseur, regisseur, coach of trainer. In toenemende mate ook in de rol van ondernemer.

We realiseren

Vanuit onze expertise over processen en mensen maken we impactvolle programma’s met creatieve interventies. Onze programma’s zijn pragmatisch en hebben de diepgang om mensen en processen in beweging te brengen en prestaties te realiseren. We werken met een helder stappenplan, mijlpalen en duidelijk omschreven prestaties. Jouw bedrijfsstrategie is ons vertrekpunt en de mensen zijn ons aangrijpingspunt. Al onze programma’s zijn gericht op het creëren van samenwerking waardoor processen en mensen in flow werken. Zo ontketenen we bevlogenheid, realiseren we efficiëntere processen en behalen we meer rendement.

Scenter | Nieuws