Zestgroup zoekt opdrachtgevers voor consultancy trainees

20 januari 2016 Consultancy.nl

Afgelopen jaar ontwikkelde Zestgroup voor young professionals een Consultancy Masterclass, die talenten klaarstoomt voor een baan binnen consultancy. Het programma is een succes gebleken, met vorig jaar negen deelnemers en vooralsnog zes aangemelde professionals voor de nieuwe lichting aankomende februari. De selectieronde voor de tweede lichting is nog in volle gang. Daarnaast is Zestgroup op zoek naar organisaties die de trainees vanaf maart als stagiair willen inzetten voor vraagstukken waarmee zij kampen.

Zestgroup is een management consultancybureau dat vanuit diverse werkmaatschappijen (Energie & Water, Industrie & Logistiek, Overheid, Purchasing en Zorg) haar klanten helpt met het optimaliseren van bedrijfsvoering en het implementeren van veranderingen. In mei 2015 schreef Consultancy.nl over het door Zestgroup nieuw ontwikkelde Consultancy Masterclass programma, een traject waarin talenten volledig klaargestoomd worden om op vraagstukken van de klanten van Zestgroup in te spelen. Het masterclassprogramma bestaat uit een trainingstraject en een ervaringstraject. Tijdens het trainingstraject* volgen deelnemers een maand training van gecertificeerde en zeer ervaren trainers. Tijdens het ervaringstraject lopen de trainees mee met een senior consultant van Zest en leren ze de fijne kneepjes van het consultancy-vak, zodat zij daarna volledig zelfstandig bij de klanten van het bureau aan de slag kunnen.

Belangrijk onderdeel van het Consultancy Masterclass programma is het opdoen van werkervaring. Na een intensieve trainingsmaand in februari 2016, wanneer de nieuwe lichting trainees van start gaat, zal Zestgroup vanaf maart een tiental trainees die aan de start van hun carrière staan – gedurende een kosteloze proefperiode van een maand – beschikbaar stellen voor een stageplek bij geïnteresseerde bedrijven. De trainees worden gedurende dit traject begeleid door ervaren senior consultants van Zestgroup in ruil voor een werkplek, koffie en ruimte voor intervisie. Zestgroup wijst op de toegevoegde waarde die de trainees tijdens deze ‘kennismakingsperiode’ kunnen bieden, zoals het doorvoeren van analyses, waarvoor de organisatie nu bijvoorbeeld geen tijd of middelen beschikbaar heeft.

Om meer te weten te komen over de voordelen van het Zestgroup consultancy traineeprogramma voor opdrachtgevers ging Consultancy.nl in gesprek met Ramon van der Wal, Manager Operations bij Zestgroup.

Waarom zou een opdrachtgever een plek ter beschikking moeten stellen aan een Zestgroup trainee?
Van der Wal: “Vanuit Zestgroup willen we starters graag helpen bij het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. Voor deze groep kan het aan het begin van hun loopbaan soms lastig zijn om de juiste baan te vinden. Onze masterclass voorziet deze young professionals van de juiste kennis en tools, die zij binnen een werkstage vervolgens direct kunnen inzetten.” Voor bedrijven die een werkplek willen aanbieden levert dit een “pure win” op, aldus Van der Wal: “Door deel te nemen halen deze bedrijven een gemotiveerde young professional in huis, die bijvoorbeeld kan ondersteunen bij een project waar momenteel intern geen capaciteit voor beschikbaar is.”

Aan wat voor soort vraagstukken kunnen opdrachtgevers bijvoorbeeld denken? En, op basis van de eerdere ervaringen met het Consultancy Masterclass programma, wat zijn typische resultaten die opdrachtgevers kunnen verwachten?
Van der Wal: “De jonge talenten kunnen waardevolle bijdragen leveren met bijvoorbeeld het doorvoeren van analyses, opstellen van een business case, opzetten van een PMO programma, het uitvoeren van quickscans, het opstellen van een plan van aanpak of het maken van rapportages, al naar gelang waar de behoefte van de organisatie ligt.” Van der Wal benadrukt de kwaliteit die stagebedrijven in huis halen. “Elke stagiair volgt een academische studie of heeft deze reeds afgerond. Bij aanvang van het ervaringstraject hebben de trainees net het Zest Masterclass Consultancy trainingstraject afgerond waarin zij volledig zijn klaargestoomd voor het consultancy-vak, dus stagebedrijven zijn verzekerd van een hoge kwaliteit. Bovendien worden de jonge talenten binnen ieder traject intensief begeleid door een ervaren Zestgroup management consultant.”

Bedrijven die een onderdeel willen vormen van het Zestgroup Masterclass programma kunnen met Zestgroup contact opnemen, zegt Van der Wal. Het bureau neemt vervolgens de mogelijkheden met het stagebedrijf door. “We zoeken naar uitdagende inwerkopdrachten bij onze relaties/klanten en zodra er een match is, wordt er gezamenlijk een ‘uitdagend werkpakket’ samengesteld van een maand waar de trainee van kan leren, hij of zij zich voorbereidt op de arbeidsmarkt en waarmee waarde aan het stagebedrijf kan worden toegevoegd”, legt Van der Wal uit. Bovenstaande periode geldt als een “kosteloze proefperiode” voor de relaties van Zestgroup, en biedt klanten volgens Van der Wal “een uitgelezen mogelijkheid voor onze relaties om zich tijdelijk te versterken.”

“En indien de klant meerwaarde ziet om langer door te gaan met een stagetraject, dan is dat uiteraard bespreekbaar. We zullen een zeer aantrekkelijk aanbod doen aan bedrijven die geholpen hebben in de stageperiode,” sluit Van der Wal af.

* Trainingen die op het programma staan, zijn onder andere: PRINCE2 Foundation, Agile / Scrum, Lean Six Sigma Yellow Belt, Personal Skills, Consulting Skills, Industries, Purchasing, Energy Business Fundamentals, Intake & CV, ICT- essentials, IT-service management en ERP.

Nieuws

Meer nieuws over