Master Data Management tak van Qhuba zet groei voort

17 december 2015 Consultancy.nl 11 min. leestijd

Sinds de oprichting twee en half jaar geleden van een dedicated Master Data Management (MDM) praktijk heeft Qhuba zijn dienstverlening sterk uitgebreid, naar een team van inmiddels twaalf professionals. Om meer te weten te komen over het vakgebied en het succes achter de nieuwe praktijk, ging Consultancy.nl in gesprek met het management van de MDM praktijk.

Medio 2013 besloten twee partners van netwerkorganisatie Qhuba – Jos Schreurs en Wim Griffioen  – de krachten te bundelen en een dedicated service line te lanceren, gericht op Master Data Management (MDM) en Product Information Management (PIM). Qhuba is sinds de oprichting van het bureau in 2008 reeds actief op dit terrein, maar door het bundelen van hun kennis en vaardigheden in een ‘dedicated community’ geloven de initiatiefnemers dat ze hun expertise beter kunnen inzetten en zich van concurrenten kunnen onderscheiden. Aanleiding voor de stap was het grote potentieel dat de initiatiefnemers zagen binnen de retail- en wholesale markt, herinnert Griffioen zich.

“Met de opkomst van het internet en e-commerce en steeds verder gaande digitalisering van bedrijfsprocessen heeft data management een enorme vlucht genomen”, zegt Griffioen. “De afgelopen tien jaar is het vakgebied verworden tot een van de belangrijkste onderdelen van Marketing en IT strategie en implementatieprogramma’s, en vormt een essentieel element voor de besluitvorming binnen organisaties”, legt hij uit. Data management werd pas echt belangrijk met de snelle opkomst van omnichannel retail. “De transformatie van de traditionele ‘one channel’ aanpak (een winkel of catalogus) naar omnichannel heeft een compleet nieuwe dimensie toegevoegd aan het MDM en PIM vakgebied”, stelt Griffioen, die bovendien aangeeft: “We zagen dat in deze nieuwe marktrealiteit een nieuwe set aan kennis en vaardigheden nodig is, en zijn daarom dit nieuwe avontuur aangegaan.”

Master Data Management

De nieuwe praktijk ging van start door allereerst binnen het eigen Qhuba netwerk de adviseurs en associates met ervaring op dit vakgebied samen te brengen. Zelf kan Griffioen bogen op jarenlange ervaring binnen de IT-wereld, waaronder management functies bij Metro Cash and Carry (het moederbedrijf van Makro) en Ahrend. In zijn vroege loopbaan werkte hij verder voor ingenieursbureau Arcadis en als consultant voor BSO, de juridische voorloper van Atos. Collega Schreurs kan – voordat hij zich in 2009 aansloot bij Qhuba – terugkijken op een jarenlange carrière in senior IT en business management en directiefuncties binnen de media en consultancybranche (ook bij BSO/Atos).

De twee MDM experts staken de koppen bij elkaar en begonnen een aanpak voor MDM diensten en implementatieprojecten te ontwikkelen – “een handleiding hoe wij als Qhuba te werk gaan bij dergelijke trajecten”, licht Schreurs toe. De aanpak, door Qhuba SCOPE genaamd, is gebaseerd op vijf belangrijke pijlers. Een klant kan in elke van de SCOPE fases ondersteund worden. Zo ondersteunt de MDM practice van Qhuba klanten bij het uitwerken van hun Omnichannel strategie of het opstellen van hun MDM/PIM strategie (S). Bedrijven die al een heldere strategie hebben maar nog niet helemaal helder hebben of ze klaar zijn kunnen worden ondersteund door een Change Readiness Assessment (C). Schreurs: “Zo’n assessment bestaat uit een vragenlijst van ongeveer 100 vragen op basis waarvan de MDM volwassenheid van de organisatie wordt bepaald, evenals de belangrijkste knelpunten. Onze terugkoppeling bevat een verbeterplan om de MDM/PIM strategie op projectmatige wijze vorm te geven. Het verbeterprogramma bevat aanbevelingen op zowel proces, organisatorisch, datamodel/-standaarden gebied alsook aanbevelingen ten aanzien van het systeemlandschap”.

MDM Services scope

Dit leidt volgens Schreurs en Griffioen regelmatig tot verzoeken om klanten te hen te helpen in het organiseren van een MDM of PIM pakketselecties (O). Hiervoor gebruikt het bureau een zelf ontwikkelde MDM/PIM RfP toolset. De P en E fase betreffen het feitelijk opzetten (van het programma P) en de uitvoering/executie( E) hiervan. Het MDM team definieerde vervolgens ook het dienstenaanbod voor klanten, dat Griffioen beschrijft als end-to-end. “We realiseren samen met de klant en de leveranciers van pakketten een goed werkend eindresultaat waarbij naast het systeem, de processen en de organisatie minstens zo belangrijk zijn.”

Het team kende een vliegende start, herinnert Schreurs zich: “Aan het einde van het eerste jaar hadden we 6 nieuwe klanten en groeide het team naar acht ervaren MDM/PIM specialisten, projectmanagers en adviseurs die full-time op een opdracht werden geplaatst. Ook het afgelopen jaar ging het goed met het op MDM gerichte team van ‘Qhubans’, zoals Qhuba adviseurs intern worden genoemd, met als gevolg dat de praktijk inmiddels uit twaalf professionals bestaat en er vergaande gesprekken plaatsvinden met een vijftal kandidaten. Ook over de toekomst is Griffioen optimistisch: “Steeds meer klanten vinden hun weg naar Qhuba.”

Gevraagd naar het geheim achter het succes van de nieuwe praktijk wijst Schreurs op de focus die het bureau op het MDM en PIM domein heeft aangebracht. “Data management wordt door veel bedrijven en externe dienstverleners als een activiteit of een opdracht gezien. Op basis van onze eigen ervaringen binnen het vakgebied, zijn we echter sterk van mening dat MDM belangrijk genoeg is om een dedicated praktijk voor op te zetten”, geeft hij aan. Schreurs wijst ook op het feit dat “Qhuba qua vaardigheden de breedte en diepte heeft om het volledige spectrum van MDM uitdagingen aan te kunnen.” Qhuba’s MDM praktijk focust zich op zowel Product MDM (PIM) als Customer MDM, en biedt tevens diensten voor omnichannel-gedreven MDM transities. “Wij zijn nadrukkelijk geen system integrator noch een reseller. Onze onafhankelijk positie is cruciaal om onze klanten te ondersteunen. Daarnaast richten wij ons niet alleen op het systeem, maar nadrukkelijk ook op de bedrijfsprocessen en organisatorische kant van het invoeren en optimaliseren van MDM en PIM oplossingen”, aldus Schreurs.

Jos Schreurs en Wim Griffioen - Qhuba

“Zorgen voor ‘een enkele versie van de waarheid’ wordt steeds belangrijker, vooral door het grote aantal ‘touch points’ (website, mobile devices, winkels, catalogi, e-mail campagnes, marktplaatsen, enz alsook het grote aantal intern betrokken afdelingen zoals Product Management, Inkoop, Marketing, Sales, Customer Service, etc.)”, zegt Schreurs. Bovendien zorgen meerdere kanalen voor diverse nieuwe aspecten, waardoor in de meeste gevallen de complexiteit toeneemt, aldus Schreurs. Hij vervolgt: “Daarnaast zorgen veranderende klantverwachtingen – zoals een consistente klantbeleving over alle kanalen – ervoor dat bedrijven de volwassenheid van hun master data naar een volgend niveau moeten brengen. “Contextuele, gepersonaliseerde en consistente klantervaringen vereisen een 360° klant- en productbeeld”, stelt Schreurs.

Het MDM team heeft naast kennis van best practices ten aanzien van de MDM/PIM bedrijfsprocessen en organisaties verder diepe kennis van systemen, wat betekent dat de Qhubans een (onafhankelijke) rol kunnen spelen bij het selecteren van leveranciers en veelal gevraagd worden om als Business Project Manager MDM/PIM implementatie trajecten en kwaliteitsverbeteringsprogramma’s te leiden. Schreurs wijst er tenslotte op dat de MDM praktijk kan profiteren van de strategie-executie capaciteiten van de overige Qhuba units. “Qhuba heeft meer dan zeventig werknemers en associates, en we kunnen gebruikmaken van de expertise binnen het management- en IT consulting landschap, waaronder eCommerce, CRM, project management, verandermanagement, people management en sourcing. “MDM uitdagingen maken doorgaans deel uit van een grotere strategische uitdaging, zoals een nieuwe digitale strategie, een fusie of een nieuwe manier van werken binnen de waardeketen. Een holistische aanpak voor het oplossen van problemen is daarom essentieel en ons portfolio kan hierin tegemoet komen”, besluit Schreurs.

Qhuba Algemeen, quote

Shopping Tomorrow
Qhuba’s expertise in Master Data Management is niet onopgemerkt gebleven in de markt. Naast een groeiend klantenbestand – tot de klantenkring behoren onder meer Office Depot, Wehkamp, Rituals, DMG en Fabory – werd Griffioen vorig jaar gevraagd om te fungeren als kennispartner en voorzitter (het eerst jaar samen met GS1, het tweede jaar met MyDataFactory en InRiver) van de Product Information Management expertgroep van Shopping Tomorrow. Dit grote onderzoeksprogramma richt zich op het creëren van een visie en best practices aanpak voor de retailbranche en is uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze onderzoeksprogramma’s binnen de markt, geleid door Thuiswinkel.org en in samenwerking met diverse overige partijen uit de private sector en kennisinstellingen.

Qhuba’s betrokkenheid “bevestigt onze leidende positie op dit gebied”, zegt Griffioen. Sinds de start van het programma in 2013 is het MDM team betrokken geweest in zowel de ondersteuning van de onderzoeksfase, de actiefase (mei 2014-februari 2015), en momenteel nog altijd met de verdere uitrol van de initiatieven. “Voor de retailbranche wordt product content, en de commerciële waarde ervan, gezien als de belangrijkste onderscheidende factor om succesvol te kunnen zijn. Maar het niet alleen voorbehouden aan (online) retailers, ook in andere sectoren, van telecom tot automotive en de publieke sector zien we een soortgelijke trend”, aldus Griffioen.

Shopping Tomorrow

Met de explosieve toename van data in de komende jaren, is het vooral Big Data dat veel in het nieuws verschijnt, maar een diepere kijk in de materie laat zien dat de kern van de analytics revolutie draait om data management. “De hoeveelheid data implodeert en data management zal hiermee moeten omgaan”, zegt Griffioen, om daar aan toe te voegen: “Belangrijker echter is het kwaliteitsaspect. Zonder kwalitatieve data, kunnen niet de juiste producten/diensten worden aangeboden op het juiste moment en aan de juiste klanten. Er is dan ook sprake van een enorme afhankelijkheid binnen dit data matching businessmodel, dat volgens deskundigen een van de belangrijkste verdienmodellen is achter digitale disrupties.”

Voor 2016 mikken Schreurs en Griffioen “een verbreding van hun PIM klanten kring bij o.a. de producenten, de uitbouw van de Customer MDM diensten en de vruchten van hun samenwerking met de belangrijkste MDM en PIM leveranciers.” Terwijl de markt zich voor Qhuba vooralsnog positief ontwikkelt om succesvol te kunnen zijn, is deze onderhevig aan snelle veranderingen en nieuwe innovaties, zegt Schreurs, waarmee hij aangeeft dat “het binnen de markt essentieel is om bovenop de ontwikkelingen te zitten en nieuwe technologieën en oplossingen te omarmen.” Qhuba doet dit door een geformaliseerde benadering, die zich onder meer richt op training bij de belangrijkste kennisinstellingen en systeemaanbieders, het aansluiten bij vooruitstrevende conferenties – zoals de jaarlijkse MDM conferenties – en diverse sessies waar interne teams trends en best practices met elkaar delen. "Datakwaliteit is bij veel bedrijven een hot topic, en wij geloven dat we uitstekend gepositioneerd zijn om klanten met hun uitdagingen te helpen. We kijken dan ook vol vertrouwen naar 2016 en de verdere toekomst”, sluit Griffioen af.