VirtualCC voegt detachering toe aan consultancymodel

10 december 2015 Consultancy.nl

Virtual Consulting Company (VirtualCC), een digitaal netwerkbureau van management consultants, heeft zijn consultancy dienstverlening uitgebreid met detachering. Hiertoe is een aparte portal gelanceerd – Portal.Virtual.CC – waarmee adviseurs zich kunnen inschrijven voor een opdracht.

De laatste jaren maken digitale kanalen binnen alle segmenten van consulting een sterke opkomst, variërend van account management tot ‘project delivery’ en end-to-end klantenservice. Een van de belangrijkste digitale trends vormt de opkomst van digitaal gedreven consultingmodellen, die verregaande automatisering van activiteiten mogelijk maken en aan de basis staan van virtuele netwerken / communities die consultingdiensten aanbieden. Een van de nieuwe spelers in ons land op dit gebied is Virtual Consulting Company (Virtual CC), opgericht door Marco Cevat, een voormalig consultant van Twynstra Gudde, A.T. Kearney en EY.

VirtualCC opereert als een virtueel consulting netwerk, waar zelfstandige consultants zich kunnen aansluiten om zo projecten te vinden en om onder meer te kunnen profiteren van gezamenlijke project delivery, kennisdeling en netwerkmogelijkheden. “VirtualCC levert flexibele kennis voor het oplossen van strategische vraagstukken, voor de ondersteuning bij het nemen van richtinggevende besluiten en de implementatie van de adviezen. Om dit te bereiken brengen we zelfstandige experts, consultants en managers bijeen in een community, ondersteund door een stevig netwerk. Daarvoor maakt VirtualCC gebruik van de mogelijkheden die internet en flexibilisering van de arbeidsmarktbieden, gecombineerd met een communicatieplatform en real-time voortgangsbewaking”, licht Cevat toe. Dat resulteert volgens hem in “topkwaliteit voor fors lagere prijzen.”

VirtualCC - Homepage

Sinds de oprichting is VirtualCC significant gegroeid – inmiddels beschikt het netwerk over meer dan 200 adviseurs, volgens Cevat elk met een stevige achtergrond binnen de top van het management consulting en/of interim management domein. De groei van het platform is niet onopgemerkt gebleven binnen de branche – eerder dit jaar typeerde een grootbank VirtualCC als “de innovatieleider in zakelijke dienstverlening” terwijl een concurrent van VirtualCC het netwerk beschreef als “naar verwachting ‘dé gamechanger’ binnen onze industrie”. Helemaal uniek is VirtualCC overigens niet, wereldwijd zijn er diverse digitale consultingplatformen die vraag en aanbod matchen en in hun markten voor opschudding zorgen, waaronder blur in de UK, Necoventure in Duitsland, en Expert360 in Australië en de VS. 

Met het doel zijn footprint verder uit te breiden heeft VirtualCC recentelijk besloten om zijn projectmatige dienstverlening ook uit te breiden binnen de markt voor detachering. “VirtualCC gaat opdrachtgevers ook voorzien van tijdelijke specialisten”, legt Cevat uit. Voortbouwend op de database van het bedrijf zal de focus liggen op “eindverantwoordelijke posities”, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij VirtualCC blijft liggen. De eerste introductie tussen klant en consultant zal plaatsvinden door middel van een speciale portal, Portal.Virtual.CC, die aan de ene kant klanten in staat stelt om experts te vinden, en waar aan de andere kant experts de klantverzoeken kunnen bekijken en er op kunnen reageren. "Geavanceerde technieken voor het associëren van de vraag met capaciteiten en vaardigheden, aangevuld met een uitgebreide profiling-methode zorgen voor een match op méér dan alleen harde feiten”, zegt Cevat.

Consulting - OnLine

Het model is echter niet gecentreerd rondom ‘pure-play’ digitale matching van klanten en opdrachtgevers, benadrukt Cevat. Daarentegen opereert VirtualCC met zijn front-office activiteiten op een soortgelijke manier als een consultancybureau. Consulting is een markt met een eigen dynamiek. Vertrouwen en wederzijds respect vormen de basis voor een langdurige relatie. Ondernemingen zien er niets in hun strategische vraagstukken op een portal te plaatsen; dat kan heel ongewenste effecten hebben. En topspecialisten hebben er ook geen behoefte meer aan zich wéér bij een portal in te schrijven en dan maar te wachten tot er iets gebeurt. Het hebben van een database met honderden CV’s is niet genoeg meer. Daarom benaderen wij de markt actief, haast klassiek, met een sterk team dat de beste consultants en de mooiste opdrachten actief opzoekt.”

Met de aangekondigde plannen denkt VirtualCC nog meer uit de relatie met detacheerder HeadFirst, het moederbedrijf waar het mee samenwerkt, te kunnen halen*, die een grote rol zal spelen in het creëren van de vraag voor zijn detacheringspraktijk, terwijl VirtualCC in deze constructie fungeert als de aanbieder. Reflecterend op de nieuwe propositie kijkt Cevat met vertrouwen naar de ontwikkeling van Portal.Virtual.CC, die hij beschrijft als een win-win voor alle betrokken partijen. Klanten krijgen volgens hem adviseurs en managers met een geverifieerde achtergrond en langdurige ervaring bij de top van adviesbureaus, die eerder bewezen hebben resultaat te leveren. Daarbovenop beschikt het bedrijf over een unieke matching aanpak. “Door deze aanpak zet VirtualCC alleen mensen in die zullen slagen.” Voor consultants zorgt de toevoeging van detachering aan het dienstenportfolio voor een grotere stroom aan potentiële opdrachten.

Marco Cevat - VirtualCC

“Portal.Virtual.CC markeert de volgende stap in het verbinden van opdrachtgevers en adviseurs”, sluit Cevat af.

* Begin 2015 nam participatiemaatschappij @Ventures Investments, een zusteronderneming van (ICT-)personeelsbroker HeadFirst, een meerderheidsbelang van 70% in het bedrijf.

Nieuws