VirtualCC

Een nieuwe aanpak voor Consulting

The Virtual Consulting Company (VirtualCC) levert flexibele kennis voor het oplossen van strategische vraagstukken, voor de ondersteuning bij het nemen van richtinggevende besluiten en de implementatie van de adviezen. Om dit te bereiken brengen we zelfstandige experts, consultants en managers bijeen in een community, ondersteund door een stevig netwerk. Daarvoor maakt VirtualCC gebruik van de mogelijkheden die internet en flexibilisering van de arbeidsmark bieden, gecombineerd met een communicatieplatform en real-time voortgangsbewaking.

VirtualCC neemt de eindverantwoordelijkheid voor het advies en de uitvoering op resultaatbasis, waarmee we ons nadrukkelijk afzetten tegen vrijblijvende netwerkorganisaties en portals. Wanneer wij een vraagstuk van een opdrachtgever aanpakken, leggen we dat – volledig geanonimiseerd – voor aan tientallen consultants die het vanuit hun ervaring in allerlei vakgebieden en branches benaderen. Daardoor krijgen we de beschikking over de meest uiteenlopende inzichten en vernieuwende ideeën. Deze fase is onderdeel van onze dienstverlening en voor onze rekening. Door onze community al ver vóór het aangaan van een opdracht samen te laten werken creëren we een aanpak die andere resultaten oplevert dan een traditioneel consulting-traject.

Onze aanpak heeft de nodige aandacht gekregen van de (vak-) pers en tot een paar mooie complimenten geleid: een grootbank noemt VirtualCC “de innovatieleider in zakelijke dienstverlening” en een concurrent noemde ons “the most likely Game Changer in our Profession”.

De stappen na het advies
Na het formuleren van de aanpak en oplossingsrichting stelt VirtualCC het team samen op basis van een match tussen personen, persoonlijkheden en de dynamiek binnen de organisatie van de klant. Hiervoor hebben we een grensverleggende aanpak en toolkit ontwikkeld, die inmiddels op zichzelf al aandacht vanuit de consulting-wereld krijgt. Hiermee lopen we, naar het oordeel van een onafhankelijke partij, enige jaren voor op de markt.

Vanaf het begin staan de geselecteerde consultants er ook voor in dat het resultaat geleverd wordt, zowel gedurende de adviesfase, als uitvoering en implementatie. Ook blijven alle consultants en experts die hebben geholpen met het formuleren van het advies gedurende het hele project aan boord. Geen verlies van kennis, en ook geen discussie over de oplossingsrichting of aanpak. En er wordt pas afgerekend als het afgesproken resultaat bereikt is.

Elke fase, elk product en elk resultaat wordt eerst door hen aan kritische vragen onderworpen voordat het naar de klant gaat. Zo stellen we zeker dat de kwaliteit steeds hoger wordt en dezelfde creativiteit steeds opnieuw beschikbaar is.

De paradox oplossen
VirtualCC is ontstaan uit de vragen van de markt om meer transparantie, om meer flexibiliteit, logischer ratieven (ook voor de consultants) en om een antwoord op de vraag waarom de effecten van consulting vaak teleurstelden. VirtualCC geeft dit antwoord, verlegt de grenzen en maakt ervaring, kennis en kunde op flexibele en betrouwbare wijze beschikbaar.

Onze aanpak zorgt voor authentieke oplossing voor de snelle veranderingen in de wereld en de uitdagende vraagstukken die de organisatie van morgen vormgeven en verbeteren.

VirtualCC | Nieuws