VirtualCC start aandelenprogramma voor zelfstandige adviseurs

30 maart 2016 Consultancy.nl

The Virtual Consulting Company – VirtualCC – heeft een ‘Shares Sharing’ programma voor aangesloten zelfstandige consultants ontwikkeld. Het HR-programma is erop gericht consultants te belonen voor hun extra inspanningen ten aanzien van de uitbreiding van de organisatie. Met het nieuwe programma verwacht oprichter Marco Cevat de betrokkenheid en verbinding van consultants te kunnen verhogen. De concrete invulling van ‘Shares Sharing’ wordt in de komende maanden samen met het netwerk van consultants verder uitgewerkt.

Opgericht in 2014 is VirtualCC een virtueel consultancybureau dat top-tier consulting ondersteuning biedt. Het bureau brengt een netwerk van zelfstandige adviseurs samen die gezamenlijk adviesteams optuigen voor complexe vraagstukken bij opdrachtgevers. Het bureau onderscheidt zich door zijn focus op kwaliteit – meer dan de helft van de 140 consultants heeft een achtergrond bij wat Cevat een ‘top-tien bureau’ noemten het grondige selectieproces dat het bureau hanteert, in combinatie met scherpe tarieven en resultaatverplichtingen richting klanten.

Net als overige netwerken van zelfstandige consultants krijgt het model van VirtualCC te maken met een aantal grote uitdagingen. Zo worden veelal als grootste struikelblokken genoemd het niet hebben van een fysiek kantoor en het ontbreken van een ‘bedrijfscultuur’. Voor sommige bij ZZP netwerken aangesloten adviseurs is het in de praktijk moeilijk om een goede band met anderen te creëren, waardoor ‘organisaties’ meer de rol van detacheerder spelen, in de markt beter bekend als ‘dozenschuivers’. “Dat is bij ons zeker niet het geval”, benadrukt Cevat, die VirtualCC omschrijft als een netwerk met sterke relaties, waar consultants zowel werken aan projecten als gezamenlijk bijdragen aan interne activiteiten en zo nu en dan kennissessies en evenementen bijwonen.

Om het ‘gedeelde gevoel’ onder zijn consultants naar een hoger niveau te tillen heeft VirtualCC besloten een aandelenprogramma voor associés te lanceren, getiteld ‘Shares Sharing’. “Het programma is een antwoord op de vraag hoe ook zelfstandigen, die door ondernemerschap én het dragen van extra risico’s bijdragen aan VirtualCC, kunnen delen in het succes van de onderneming waaraan zij hun capaciteiten beschikbaar stellen”, legt Cevat uit. “De wijze van beloning hiervoor is een probleem bij een flex-organisatie: vanwege de zelfstandigheid van onze consultants ontbreekt het ons aan zaken als carrièrepaden, continuïteit, gegarandeerd werk op het juiste niveau en mogelijkheden binnen de hiërarchie van de organisatie op te klimmen”.

Het programma werkt als volgt: op basis van de vorm en omvang van hun bijdragen aan de expansie van VirtualCC verwerven consultants rechten. De bijdrage kan hierbij betrekking hebben op sales (het aanbrengen van klanten en projecten; offertes), project uitvoering (bijzondere bijdragen aan projecten) of interne operaties, zoals het verbeteren van de interne bedrijfsvoering (compliance; kennisdeling) of werving (het aanbrengen van consultants).

Over de contouren van het programma is inmiddels overeenstemming bereikt en de komende maanden zullen Cevat en de community van adviseurs gezamenlijk invulling gaan geven aan de details. Daarbij zal het bureau tegen belangrijke vraagstukken aanlopen waar ook traditionele spelers in hun beloningsbeleid mee te maken krijgen, zoals: welke bijdrage van sales kan worden toegeschreven naar een consultant? Hoe om te gaan met team bijdragen? En hoe kwantificeer je interne taken? En tot slot, welk deel van de inkomsten zal richting het aandelenprogramma vloeien? In het geval van VirtualCC zal de output van de verschillende bijdragen – de toegevoegde waarde die het de operaties van VirtualCC oplevert – leidend zijn. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het optuigen van een intern verbeterprogramma hoger wordt gewaardeerd dan het binnenhalen van een klant.

Cevat geeft aan dat het programma op een dusdanige manier is ontworpen, dat het bewust geen bonus-programma is. “Bonussen als prestatiebeloning achteraf op basis van het bedrijfsresultaat is van veel omstandigheden afhankelijk waar de consultant binnen een flex-organisatie geen invloed op heeft. Wij willen van tevoren duidelijkheid scheppen”, licht Cevat toe. Door het nieuwe programma gezamenlijk met de aangesloten consultants vorm te geven, wil Cevat naar eigen zeggen “een gedeelde visie opbouwen met betrokkenheid vanaf de start.” Hiermee moet straks een programma staan dat de kern vormt van VirtualCC’s beloningsmodel, bovenop de reeds bestaande afspraken tussen zelfstandige adviseurs en het bureau.

Cevat sluit af: “Shares Sharing is de volgende stap in het verbinden van de VirtualCC Community en onze adviseurs.”

Nieuws

Meer nieuws over