O&i ontvangt Accredited Consulting Practice certificaat

11 november 2015 Consultancy.nl

O&i management consultants, een organisatieadviesbureau uit Amersfoort, is door de Ooa wederom benoemd tot Accredited Consulting Practice (ACP). Naast de procesmanagement expert uit Amersfoort zijn nog acht organisaties in ons land geaccrediteerd. Met deze erkenning tonen de gecertificeerde organisaties onder meer aan dat zij over gekwalificeerde professionals beschikken.

Zoals binnen iedere bedrijfstak, is kwaliteit ook binnen de adviesbranche een van de belangrijkste zakelijke pijlers. Om kwaliteit richting opdrachtgevers aan te kunnen tonen, laten consultancybureaus onder meer klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren door onafhankelijke onderzoeksbureaus, of wijzen ze naar bevindingen van onafhankelijke analistenbureaus. Een andere manier om hun kwaliteitstandaard te ‘bewijzen’, is het behalen van certificaten, die aantonen dat het bedrijf voldoet aan (internationale) kwaliteitsstandaarden.

Kwaliteit van groot beland

Voor Nederlandse advieskantoren zijn er op het vlak van organisatieadvies twee vormen van certificeringen: een lidmaatschap van de ROA (leden worden getoetst op professionele onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit, en onderschrijven daarnaast een strikte gedragscode) of het Accredited Consulting Practice. Laatstgenoemde is door de International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) in het leven geroepen, en in Nederland is de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa) verantwoordelijke voor de bewaking van deze kwaliteitsstandaard. Een Accredited Consulting Practice (ACP) is een adviesbureau dat heeft aangetoond dat de professionaliseringsactiviteiten voldoen aan de kwaliteitsstandaarden voor de interne opleiding, ontwikkeling, beoordeling en kwalificatie van de adviseurs, alsmede de interne systemen die dit waarborgen. Extra garanties voor klanten zijn het hanteren van een gedragscode en het daarbij behorende tuchtrecht.

De klanten van het geaccrediteerde bureau hebben de zekerheid te werken met een adviesbureau dat beschikt over gekwalificeerde medewerkers. Nederland telt negen partijen die zich een Accredited Consulting Practice mogen noemen: zes adviesbureaus en drie interne adviespraktijken:

De Beuk, O&I, WagenaarHoes, AEF, het Ontwikkelaarsgilde, Belastingdienst, Lysias, ProRail, Radboudumc

Eens in de zoveel jaar organiseert de Ooa audits bij de gecertificeerde bureaus om te controleren of de interne bedrijfsvoering nog altijd in lijn is met de ICMCI richtlijnen. Onlangs was het de beurt aan O&i management consultants, een organisatieadviesbureau uit Amersfoort gespecialiseerd in proces-managment en digitalisering, om de auditors een kijkje in hun keuken te verschaffen. Tijdens het certificeringstraject hanteert de Ooa het BoKS raamwerk en het daarbij behorende professionaliseringskader, dat gebaseerd is op het ICMCI competentiemodel. De BoKS beschrijft de verschillende fasen van het adviesproces, terwijl het professionaliseringskader een overzicht geeft van de competenties die ontwikkeld moeten zijn bij een organisatieadviseur die het CMC-predikaat* voert.

Na de zorgvuldige review heeft de Ooa onlangs bekendgemaakt dat O&i management consultants, sinds 2007 geaccrediteerd, zich ook de komende jaren een ACP mag blijven noemen. Het auditrapport spreekt over O&i als een sterke organisatie met een hoog ambitieniveau. “Bij O&i wordt veel aandacht besteed aan het vinden, boeien en binden van mensen. Er heerst een hoge mate van verbondenheid en betrokkenheid. Naast de ruime mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, vindt kennisuitwisseling vooral informeel plaats”, aldus het juryrapport. Daarnaast prijst de Ooa de manier waarop de ruim twintig O&i adviseurs hun ‘personal branding’ gebruiken om zich te profileren in de markt.

Dirk de Wit, Partner - O&I

Dirk de Wit, sinds 2000 werkzaam bij het bureau en partner, zegt dat de heraccreditatie van O&i een belangrijke mijlpaal vertegenwoordigt, “omdat het aantoont dat door de jaren heen de professionele ontwikkeling van onze adviseurs steeds hoog in het vaandel heeft gestaan.” Hij voegt toe: “Hiermee behoren we tot een select gezelschap van adviesbureaus die deze accreditatie hebben. Voor onze opdrachtgevers is het vooral van belang dat we blijven investeren in onze adviseurs. Het is dan ook onze doelstelling om onze ervaren adviseurs te laten certificeren tot Certified Management Consultant.”

Afgelopen december werd het Team Kwaliteit van infrabeheerder ProRail als Accredited Consulting Practice geaccrediteerd.

* Een Certified Management Consultant (CMC) is een ervaren interne of externe adviseur die de internationaal erkende certificeringprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Het predicaat CMC maakt deel uit van de afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak, die in ICMCI-verband zijn gemaakt. Voor CMC'ers geldt dat het permanent bijhouden van hun professionele ontwikkeling centraal staat.

Nieuws

Meer nieuws over