Slimme app helpt Agentschap Telecom bij plannen van inspecties

17 juni 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Door het gebruik van een slimme app, heeft Agentschap Telecom de manier waarop het inspecties uitvoert op graafwerkzaamheden verbeterd. De slimme app werd ontwikkeld in samenwerking met O&I.

Jaarlijks wordt er in Nederland veel gegraven. Denk aan telecombedrijven die kabels of glasvezel willen plaatsen, aan gemeenten die de riolering willen verbeteren of aan bouwbedrijven die funderingen moeten leggen. Iedereen die machinale graafwerkzaamheden uitvoert is verplicht om, vóór aanvang van de werkzaamheden, een KLIC-melding (graafmelding) te doen.

Hoewel al deze graafwerkzaamheden nodig zijn en vaak goed gaan, gaat er ook wel eens wat mis. In dat geval betekent dit vrijwel altijd hoge directe herstelkosten – volgens een schatting lag deze kostenpost in 2019 rond de €33 miljoen. Bovendien kan het in sommige gevallen leiden tot gevaarlijke situaties. Dit is de laatste jaren met name het geval bij de aanleg van glasvezel waarbij gasleidingen worden geraakt. 

Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en het Klimaat, is het agentschap verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving op het gebied van (digitale) infrastructuur. Einddoel is te zorgen voor goede, veilige telecommunicatie en IT netwerken. Het agentschap monitort ook de kwaliteit van graafwerkzaamheden, jaarlijks voert het orgaan honderden inspecties uit voor het domein WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Deze inspecties worden uitgevoerd op een kleine selectie van de ruim 650.000 jaarlijkse mechanische graafwerkzaamheden.

WIBON dashboard

Om een plaats voor inspectie te selecteren, wordt door het agentschap gekeken naar welke graaflocaties de grootste risico’s hebben dat er iets mis kan gaan. Maar hoe bepalen inspecteurs welke werkzaamheden het meeste risico lopen? Door gebruik te maken van de kracht van technologie kon dit proces verbeterd worden, en dus besloot het Agentschap Telecom een app te ontwikkelen.

Alle informatie één app

In samenwerking met Mustafa Bozkurt van adviesbureau O&i werd een app ontwikkeld. Belangrijkste doelstelling van de app: op basis van historische data is er een voorspelmodel gemaakt voor het voorspellen van de kans op graafschade met informatie die is opgegeven tijdens het aanvragen van een KLIC-melding. 

De app toont actuele kaartgegevens via PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) en alle datagraafwerkzaamheden via het Kadaster (zoals grondroerder, opgegeven graafgebied/ polygoon en de ingangsdatum van graafwerkzaamheden). Door gebruik te maken van het “random forest” model wordt advies gegeven over welke graafwerkzaamheden een bezoek verdienen.

De belangrijkste voorspellers in het model zijn:

  • Percentage graafschade per grondroerder (aantal graafmeldingen met schade/ totaal aantal graafmeldingen);
  • Aantal coördinaten van het graafpolygoon;
  • Aantal thema’s van de graafmelding (warmte, water, datatransport, et cetera.);
  • Aantal en type werk van de graafmelding (heien, persing/boring, bodemsanering, et cetera.).

De apps beschikken over GPS-functionaliteit, waarbij inspecteurs deze te allen tijde kunnen activeren om alle graafmeldingen in de buurt waar te nemen. Dit is handig voor inspecteurs omdat het kan voorkomen dat, na het uitvoeren van een inspectie, een andere melding in de buurt actief is, waar mogelijk ook een inspectie nodig is.

Daarnaast worden ook de twitterberichten getoond van Glasvezelgids.nl, een onafhankelijke site die informeert over de ontwikkelingen op het gebied van glasvezelinternet voor consumenten en bedrijven in Nederland. Voor de inspecteurs is deze informatie relevant, omdat ook vanuit de maatschappij berichten kunnen binnenkomen via twitter die aanleiding kunnen vormen voor een inspectie.