Tessa Jans HR & Change Consultant Kirkman Company

22 oktober 2015 Consultancy.nl

Onlangs is Tessa Jans in dienst getreden bij Kirkman Company. Jans is afkomstig van adviesbureau Falke & Verbaan, waar zij de afgelopen drieënhalf jaar werkte. Bij het bureau uit Baarn zal Jans zich in haar nieuwe functie als Consultant HR & Change richten op verandertrajecten en HR-transformaties.

Tessa Jans studeerde in 2012 cum laude af van haar Master Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens die studie volgde ze een stage bij organisatie en HR-adviesbureau Falke & Verbaan, waar zij haar afstudeerscriptie schreef en meeliep met consultants. Na haar afstuderen ging zij als Consultant voor Falke & Verbaan aan de slag voor een periode van ruim drie jaar. In die functie begeleidde zij diverse projecten op het gebied van gedrags- en cultuurverandering, leiderschap, ontwikkeling van communicatievaardigheden, HR visie- en beleidsontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, en deed zij onderzoek naar onder meer arbodienstverleningsvraagstukken en kwaliteit van dienstverlening.

Tessa Jans - Kirman Company

Per oktober is Tessa Jans in dienst getreden bij Kirkman Company, een adviesbureau uit Baarn dat zich richt op het succesvol transformeren van organisaties, om ‘nog relevanter te worden voor klanten, medewerkers, partners, milieu, maatschappij en aandeelhouders’. Kirkman biedt diensten aan vanuit zes expertisegebieden: New Economy, HR & Change, Customer Excellence, Procurement & Partnerships, Strategic (Out)sourcing en Digital Transformation.

Bij het organisatieadviesbureau werken inmiddels meer dan 75 consultants, waarvan er dit jaar meer dan tien aan de gelederen zijn toegevoegd – enkele recente voorbeelden zijn Bouke Loohuis, Ewold DrentAnke Migchels en Ageeth Kroon. In haar nieuwe functie als Consultant HR & Change gaat Tessa Jans zich bij Kirkman Company richten op verandertrajecten en het begeleiden van HR-transformaties.

Nieuws

Meer nieuws over