SeinstravandeLaar bouwt Overheidsdienst Aardbevingen

01 juni 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

SeinstravandeLaar heeft de opdracht gekregen om leiding te geven aan de vormgeving en oprichting van de Overheidsdienst Aardbevingen Groningen. Deze overheidsdienst zal onder leiding van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders onder andere de schade van de aardbevingen afhandelen. Projectleider vanuit SeinstravandeLaar is medeoprichter Arno Seinstra.

Tot 1985 was Noord-Nederland aardbevingsvrij. Tegenwoordig vinden er in Groningen en het gebied daaromheen zo’n 50 aardbevingen per jaar plaats. De oorzaak hiervan is de gaswinning in het Groningerveld, het grootste gasveld van Nederland. De zwaarste aardbeving vond plaats in Loppersum op 16 augustus 2012 – 3,6 op de schaal van Richter. Onderzoek laat zien dat indien er geen maatregelen getroffen worden in de toekomst zwaardere bevingen zullen plaatsvinden, van 4 of zelfs 5 op de schaal van Richter.

Gaswinning in Groningen

Overheidsdienst Groningen
Om de aardbevingenproblematiek in Groningen aan te pakken zal op 1 juni de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) starten. Voor deze rol is Hans Alders door het Kabinet benoemd, een voormalig politicus voor de PvdA en voormalig Commissaris van de Koningin in Groningen, een functie die hij meer dan tien jaar bekleedde. Alders zal in zijn nieuwe rol als NCG de leiding krijgen over de Overheidsdienst Groningen, waarin gemeenten, provincies en het Ministerie van Economische Zaken zich gezamenlijk zullen richten op het afhandelen van de schade van de aardbevingen en het behouden en verbeteren van de algehele leefbaarheid in het aardbevingsgebied. Er zijn momenteel zo’n 170.000 beschadigde objecten geïdentificeerd waarvan de schade moet worden afgehandeld, en ook moet de Overheidsdienst alle sociale en economische gevolgen van de aardbevingen gaan aanpakken.

SeinstravandeLaar
Overheidsdienstverlener SeinstravandeLaar heeft de opdracht gekregen om het Bouwteam te leiden dat de Overheidsdienst Groningen inzake de aardbevingsproblematiek gaat opzetten. Het Bouwteam heeft de taak om de Overheidsdienst vorm te geven en op te richten. In het najaar van 2015 moet de dienst formeel zijn opgericht en eind 2015 moet een meerjarig programma zijn opgezet en in uitvoering worden gebracht.

Arno Seinstra - Seinstra & Van de Laar

Vanuit SeinstravandeLaar is Arno Seinstra, medeoprichter van het adviesbureau, aangesteld als projectleider. “Als je door het gebied rijdt, voel en zie je vooral wat er daar gaande is en dat maakt de maatschappelijke relevantie zo groot”, stelt Seinstra. Hij voegt toe: “veel burgers hebben het vertrouwen verloren in de NAM en ook in de Rijksoverheid, een dienst die dichterbij is en wordt opgericht vanuit het belang van het gebied zelf, brengt hopelijk wat vertrouwen terug. Maar dan zal de dienst meteen goed moeten lopen, dat beseffen wij.” Om aan dit soort opdrachten een bijdrage te mogen leveren, maakt ons trots, zo geeft hij aan. “Wij zullen van onze kant alles op alles zetten om binnen een paar maanden deze dienst samen met alle betrokkenen van Ministerie, provincie en gemeenten, operationeel te hebben.”