Harry Timmerman verbindt zich aan Lysias Consulting

01 juni 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Harry Timmerman, voormalig provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Overijssel, heeft zich verbonden aan Lysias Consulting Group. Bij het adviesbureau uit Amersfoort gaat hij zich richten op organisatie- en samenwerkingsvragen in het (semi-)publieke domein.

Harry Timmerman heeft jarenlange ervaring in bestuursfuncties in het (semi-)publieke domein. Tot 1 mei 2015 was hij provinciesecretaris/algemeen directeur van de provincie Overijssel. In die functie was hij als hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor vier colleges van Gedeputeerde Staten en drie Commissarissen van de Koning(in). Onder zijn leiding ontwikkelde de provincie zich volgens eigen zeggen tot een “flexibele, efficiënte en resultaatgerichte overheidsorganisatie”. Zo stond hij bijvoorbeeld samen met de directies van Zwolle en Kampen aan de basis van het Shared Service Center van deze drie organisaties, leidde hij de renovatie van het oude provinciehuis en zorgde hij er mede voor dat Overijssel jarenlang op rij het keurmerk ‘Investor in People’ mag dragen.

Ook landelijk was Timmerman zeer actief, onder andere vijf keer als onderhandelaar van werkgeverszijde voor de provinciale cao en ook binnen de provinciekoepel Interprovinciaal Overleg (IPO). Hij was voorzitter van de Kring van Provinciesecretarissen en speelde een belangrijke rol bij zowel de strategische heroriëntatie van het IPO als bij het opstellen van de toekomstvisie van de gezamenlijke provincies. In 2009 werd hij genomineerd als ‘Overheidsmanager van het Jaar*’ en in 2011 riep Public Mission hem uit tot Best Presterende Ambtenaar in de zogenaamde extra categorie.

Harry Timmerman, Lysias

Tijdens zijn afscheid liet Timmerman weten zich de komende jaren te willen richten “op nieuwe uitdagingen in het (semi-) publieke domein” en inmiddels is bekend waar zijn keuze op is gevallen. Timmerman heeft zich als associate verbonden aan Lysias Consulting Group, een bureau dat bestuurders en managers in de publieke sector ondersteunt bij het realiseren van maatschappelijk rendement. Magdeleen Sturm, algemeen directeur van Lysias, is blij met de verbintenis met Harry Timmerman: “De komst van Harry past bij onze groeistrategie. Wij zien mooie kansen voor publieke organisaties in deze transitietijd voor het publieke domein. Wij helpen organisaties om samen resultaten te boeken die maatschappelijk waardevol zijn. Met zijn ervaring kunnen we onze klanten nog beter bedienen bij hun strategische vragen over samenwerking en ontwikkeling van organisaties.”

* Een jaarlijkse verkiezing naar de “beste” manager binnen de overheidsbranche. Dit jaar hebben onder meer EY, Conclusion en VKA zich als sponsor verbonden aan Overheidsmanager van het Jaar.