EY, Conclusion & VKA sponsor Overheidsmanager 2015

08 mei 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Eind dit jaar vindt de uitreiking van de jaarlijkse ‘Overheidsmanager van het Jaar’ verkiezing plaats. Dan worden topambtenaren, die bijdragen aan het positieve imago van de overheidsmanager, in het zonnetje gezet. Dit jaar wordt de prestigieuze verkiezing ondersteund door drie consultancybureaus, die zich als sponsor hebben verbonden: EY, Conclusion en Verdonck, Klooster & Associates.

Niet alleen het bedrijfsleven is de afgelopen jaren – door bijvoorbeeld de gevolgen van de crisis of de snelle technologische ontwikkelingen en digitalisering –  in razend tempo veranderd. Ook de overheid staat anno 2015 voor steeds grotere uitdagingen. Begin dit jaar bijvoorbeeld werden drie grootschalige decentralisaties binnen de overheid doorgevoerd (de participatiewet, wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) en de transitie binnen jeugdzorg en gemeenten). Gemeenten en tal van overheidsgerelateerde instanties moeten alle zeilen bijzetten om hun organisaties tijdig klaar te stomen voor het nieuwe normaal. Bovendien is binnen de overheid verder de druk op efficiëntere processen, systemen en op kostenbesparingen enorm toegenomen, terwijl budgetten steeds meer slinken.

De Overheids Manager van het jaar

Met dergelijke ingrijpende veranderingen neemt de vraag naar competente overheidsmanagers en topambtenaren toe, die om kunnen gaan met de veranderde marktrealiteit van vandaag de dag. Om zulke overheidsprofessionals in het zonnetje te zetten, wordt ieder jaar de ‘Overheidsmanager van het Jaar’ – verkiezing georganiseerd.

Overheidsmanager van het Jaar
De award ‘Overheidsmanager van het Jaar’ wordt al meer dan vijftien jaar georganiseerd en is een initiatief van de stichting ‘Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar’. De stichting heeft de doelstelling om topambtenaren in het zonnetje te zetten en bij te dragen aan een positief imago van de overheidsmanager. In het kader van de verkiezing kan iedereen – tot 1 juni – een manager of leider aanmelden, die werkzaam is op topniveau binnen het publieke domein. Om in aanmerking te komen voor de prestigieuze titel ‘Overheidsmanager van het Jaar’ moet het gaan om een professional met uitzonderlijke managementkwaliteiten en met een stevige verantwoordelijkheid. Deze editie gaat de jury* vooral op zoek naar overheidsmanagers “die met lef leiderschap tonen, die buiten de lijnen durven kleuren en die ruimte geven aan bevlogen medewerkers om zich optimaal te kunnen inzetten”, aldus de organisatie. Op 23 november 2015 zal de winnaar tijdens een officiële ceremonie in de Ridderzaal in Den Haag bekend worden gemaakt.

EY - Conclusion en VKA sponsor van Overheidsmanager van het Jaar

EY, Conclusion en VKA sponsor
Aan de Overheidsmanager van het Jaar verkiezing hebben diverse organisaties en instanties** zich in 2015 als sponsor verbonden. Vanuit de adviesbranche zijn dat dit jaar Conclusion, Verdonck, Klooster & Associates (VKA) en accountants- en advieskantoor EY. Conclusion verbond zich al eerder als sponsor aan de jaarlijkse verkiezing. Het adviesbureau uit Utrecht geeft samen met de stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar en het jonge ambtenaren netwerk FUTUR invulling aan het mentorprogramma CoachAPProach***. In dit programma coachen ervaren overheidsmanagers jonge ambtenaren. Het adviesbureau traint de coaches van kandidaten en organiseert bijeenkomsten. De activiteiten worden begeleid door Human Capital Group, het HR adviesbureau van Conclusion.

Ook VKA was al vaker sponsor van het evenement en geeft aan: “VKA wil zich, bij het enerverende veranderingsproces dat de publieke sector in Nederland doormaakt, inzetten om tot duurzame verandering en verbetering te komen voor het maatschappelijk belang. Daarom ondersteunen wij de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar van harte!”, aldus het consultancykantoor uit Zoetermeer.

Nieuw dit jaar als sponsor is EY: “De overheid staat voor grote uitdagingen en dit vraagt om uitzonderlijk leiderschap. Overheidsmanagers met lef durven het voortouw te nemen en vormen de verbindende factor tussen samenleving en politiek. Binnen een goed werkende overheid inspireren we elkaar, brengen we de juiste kennis en de juiste mensen samen en nemen we onze verantwoordelijkheid. Dat is waarom wij ons verbinden aan de verkiezing van de Overheidsmanager van het Jaar”, aldus het accountants- en advieskantoor. Namens EY tekende Marita de Hair onlangs de sponsorovereenkomst met Annemarie Jorritsma, voorzitter van het bestuur van stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar.

Marita deHair en Annemarie Jorritsma

* Bestaande uit Annemarie Jorritsma (voorzitter), burgemeester gemeente Almere - Cathy van Beek, lid Raad van Bestuur UMC St. Radboud - Dorine Burmanje, voorzitter Raad van Bestuur Kadaster - Arjan Van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam - José Hilgersom, provinciesecretaris provincie Zuid-Holland - Wim Schimmel, voorzitter Raad van Bestuur ArboUnie - Richard van Zwol, secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

** Overige partners zijn onder meer De Rijksoverheid, ArboUnie, Ebbinge, Grand Hotel Huis Ter Duin, Handvestgroep Publiek Verantwoorden, Kring van Provinciesecretarissen, Vereniging van Gemeentesecretarissen, Binnenlands Bestuur en Public Mission.

*** De groep CoachAPProach'15 bestaat dit jaar uit de volgende Overheidsmanagers – Thea Bogers, directeur Dienst Geestelijke Verzorging ministerie V&J, Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de Leefomgeving, Hetty Linden, directeur G&GD gemeente Utrecht, Fred Voncken, programmadirecteur ministerie OC&W – en uit de volgende Jonge Ambtenaren: Anne-Marleen Dijkhuis, transitiemanager gemeente Hollands Kroon - Maarten van der Meer, Hydroloog Waterschap Hollandse Delta - Dagmar Winkelhorst, manager afdeling Dienstverlening, Communicatie en Informatie gemeente Midden-Delfland (winnaar Jonge Ambtenarendag 2015) - en Sahin Ergec, projectmanager ministerie van Financiën.