IenM vraagt Lysias VTH-stelsel door te lichten

07 januari 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Zo’n twee jaar geleden werd het VTH-stelsel opgezet op het gebied van milieu- en omgevingstaken, waarvoor een landelijk dekkend systeem van omgevingsdiensten is ingericht. De toezegging aan de Tweede Kamer om het VTH-stelsel in 2015 te evalueren wordt nu ingelost. Lysias Consulting Group is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd deze taak op zich te nemen.

VTH-stelsel
Het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) werd in 2013 opgezet zodat milieu- en omgevingstaken meer professioneel, onafhankelijk, eenvoudig en betrouwbaar samen konden functioneren. Hierbij is een landelijk dekkend systeem van omgevingsdiensten ingericht, waarbij de uitvoerende taken van elke gemeente in iedere provincie is gebundeld in 29 omgevingsdiensten. Deze zijn verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en vergunde activiteiten en de handhaving. Het gebundelde systeem zorgt ervoor dat handhavende instanties zoals overheden, omgevingsdiensten, het Openbare Ministerie en de Politie eenzelfde aanpak kunnen hanteren bij overtredingen.

Vergunning - Lysias Consulting Group

Evaluatie
Inmiddels is het VTH-stelsel ruim twee jaar operationeel, en de logische vraag is: hoe functioneert het nieuwe model? Om inzicht te krijgen in dit vraagstuk heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) adviesbureau Lysias Consulting Group ingehuurd, die het VTH-stelsel op een drietal zaken zal doorlichten. Ten eerste wordt de huidige vormgeving in kaart gebracht, ten tweede zal gekeken worden naar het functioneren van het stelsel in de praktijk en ten derde zullen verbeterpunten in onder meer structuur, governance en samenwerking worden opgesteld. Om de informatie te verschaffen worden interviews afgenomen, rondetafelgesprekken gevoerd met directe betrokkenen en zal een aantal casestudies van omgevingsdiensten uitgewerkt worden.

IenM heeft voor de evaluatie een begeleidingscommissie en een klankbordgroep ingesteld. Hierin participeren afgevaardigden van het Rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere betrokken organisaties.