Getting the picture zet in op visual consultancy

09 december 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Traditioneel komen consultants een bedrijf binnen, voeren een analyse uit en ronden af met een rapport. Maar tijden veranderen. Klanten vragen tegenwoordig om sneller en tastbaarder advies én willen zelf actief meedenken over de nieuwe richting. “Visual consultancy sluit perfect aan bij deze behoefte”, aldus Paul Schilp, medeoprichter van visueel adviesbureau Getting the picture. Consultancy.nl stelde Schilp vijf vragen.

Wat doen jullie precies?
Wij werken bij Getting the picture in co-creatie met de klant aan visuele en dus tastbare oplossingen. We bezoeken de klant met een gevarieerd team – ervaren consultants met inhoudelijke knowhow en creatieve, conceptuele denkers met visual skills.  We gieten de adviesvraag in een creatief, visueel proces, waar medewerkers en management zélf mee aan de slag gaan. Teken maar eens een concreet stripverhaal over het gewenste gedrag na de verandering, bijvoorbeeld. Dit levert altijd gezonde discussie op. De inhoudelijke én creatieve input die we tijdens dit creatieve proces krijgen wordt vervolgens uitgewerkt in een professioneel visueel product: een animatie, praatplaat of kaartenset. Hiermee kan het advies verder worden uitgedragen.

Getting the picture

Wat betekent dit voor jullie klanten?
Ze staan niet langer aan de zijlijn maar midden op het speelveld! Door gebruik te maken van visual consultancy gaan medewerkers zélf begrijpen wat een bepaalde verandering of nieuwe strategie voor hen betekent. Of, en dat gebeurt ook, het wordt duidelijk wat er nog helemaal niet duidelijk is. Of er blijken totaal andere interpretaties van een veranderdocument te leven. Kortom, de juiste discussies vinden plaats. In plaats van zich door een berg papier heen te worstelen, wordt het verandertraject helder door het zelf te verbeelden. Bovendien, en daar zijn wij ook erg blij om, vinden mensen het leuk om creatief én inhoudelijk bezig te zijn.

Kun je ons nog meer vertellen over visual consultancy?
Vaak worden uitlegvideo’s en infographics wel gebruikt in direct klantcontact, maar niet voor interne doeleinden. Een gemiste kans, waar wij met Getting the picture op inspelen. Een visueel, creatief proces leidt tot meer begrip en een breder draagvlak voor bijvoorbeeld een nieuwe strategie.

De toegevoegde waarde zit ‘m vooral in het maakproces. Dit creatieve proces hebben wij uitgewerkt in “de visuele cirkel” – kijken, begrijpen, verbeelden, laten zien.  Wij laten zowel het management als personeel zelf door deze visuele cirkel heenlopen. En begeleiden hen inhoudelijk én creatief. Je zou kunnen zeggen dat met visual consultancy adviseren en visualiseren hand in hand gaan. Mensen gaan zelf het grote plaatje zien, maken én begrijpen.

Paul Schilp - Getting the picture

Wat is jullie achtergrond?
Zoals gezegd, wij bieden een gevarieerd team: ruime ervaring in de ontwerp- en animatiewereld met gedegen consultancyervaring in grote en minder grote verandertrajecten. Onze consultants hebben vaak eerst jarenlang ervaring opgedaan in het bedrijfsleven voordat ze de overstap naar ons maakten. Onze designers hebben hun ervaring opgedaan bij ontwerpbureau in60seconds.

In60seconds maakt al jaren creatieve concepten, animaties, infographics en videoproducties, en merkte dat bedrijven vaak met een vraag zitten die dieper gaat dan ‘een filmpje maken’. Aan een infographic of animatie gaat een creatief proces vooraf. En in dat proces kom je tot verandering en aanscherping. Je zou kunnen stellen dat Getting the picture het visual consultancylabel van ontwerpbureau in60seconds is.

Hoe gaat het met jullie?
Goed! We hebben een succesvolle opstartperiode gehad, waarbij we werkten voor opdrachtgevers als de Provincie Gelderland, NS/ProRail en De Nederlandsche Bank. Waar we nu enorm groeien, is in het uitbreiden van de bestaande dienstverlening van in60seconds naar visual consultancy. Juist deze klanten hebben in het verleden al de toegevoegde waarde gezien van het intern doorlopen van het creatieve proces. En dit gaat, net als het ontwikkelen van animaties en infographics, over alle sectoren. Alleen vorige week al hadden we workshops met het RIVM, ABN AMRO en het Gemeentelijk Vervoers Bedrijf (GVB). Het is erg leuk om bij al deze bedrijven samen met medewerkers stapjes verder komen in het veranderproces. Of neem het traject dat we laatst hebben gedaan bij Berenschot over een interne verandering. Visual consultancy aan consultants, dat was wel een mooie test!