Morgens onderzoekt Lean binnen de langdurige zorg

04 december 2014 Consultancy.nl

Adviesbureau Morgens gaat, in navolging van eerder eigen onderzoek naar het gebruik van Lean onder ziekenhuizen, ook de status van de verbeterfilosofie onderzoeken binnen de langdurige zorg in Nederland. Het geplande onderzoek gaat bijvoorbeeld in op de vraag: is Lean Management ook voor langdurige zorginstellingen een goede optie? Morgens is op zoek naar participanten – bestuurders en managers werkzaam binnen de langdurige zorg – die aan het onderzoek willen deelnemen.

Lean binnen de zorg
Vorig jaar heeft Morgens onderzoek verricht naar de status van de verbeterfilosofie Lean in de Nederlandse ziekenhuissector. Belangrijkste conclusie is dat vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland op enigerlei wijze bezig zijn met Lean als verbeterinstrument met de ambitie om een Lean organisatie te worden. In de praktijk betekent dit dat zij ernaar streven een organisatie te worden waarin het management en de medewerkers elke dag weer nadenken over de vraag hoe werk slimmer, beter en anders te organiseren. Tegelijkertijd constateerde Morgens dat veel ziekenhuizen nog in het beginstadium verkeren en het risico lopen niet verder te komen in hun Lean Transitie.

Morgens Lean - Ambitie Lean Organisatie

Lean binnen langdurige zorg?
Op basis van het succes van het eerdere onderzoek heeft het adviesbureau uit Leiden besloten om dezelfde onderzoeksvragen te toetsen binnen de langdurige zorg. In aanloop naar 2015 zijn langdurige zorginstellingen momenteel druk met het uitvoeren van aanpassingen om te kunnen voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Bovendien willen en moeten zij zich steeds meer profileren op de markt als klantgerichte en efficiënte organisatie. Kortom, ook binnen de langdurige zorg lijkt de noodzaak te bestaan om Lean Management succesvol toe te passen binnen hun bedrijfsvoering.

Maar hoe essentieel (of toepasbaar) is Lean voor de langdurige zorg? Morgens stelt hiervoor de volgende belangrijkste onderzoeksvragen: wat is de status van Lean binnen de langdurige zorginstellingen van Nederland? Is er eigenlijk wel een beeld van Lean binnen de langdurige zorg? Hoe kunnen langdurige zorginstellingen ervoor zorgen dat ze daadwerkelijk een klantgerichte en efficiënte organisatie zijn? Is hierbij Lean Management ook voor langdurige zorginstellingen een goede optie? En wanneer het gebruikt wordt, wat zijn de resultaten? En tot slot, wat zijn best practices die zichtbaar zijn in de markt?

Voor antwoorden op deze en overige vragen, is Morgens op zoek naar participanten – bestuurders en managers werkzaam binnen de langdurige zorg – die willen deelnemen aan het onderzoek. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Nadine Keunen. De uitkomsten van het onderzoek zullen medio 2015 naar buiten worden gebracht.

Nieuws