KING en M&I/Partners ontwikkelen serious game

13 november 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

KING heeft adviesbureau M&I/Partners gevraagd om een serious game te ontwikkelen voor de hoofden bedrijfsvoering van gemeenten. Met de game wil KING inzicht geven in de belangrijkste knelpunten als gevolg van veranderingen in het sociale domein.

Serious gaming is hot. Volgens recent onderzoek van Capgemini Consulting heeft gamification zelfs de potentie om als het om verandermanagement gaat een megatrend te worden. Ook binnen de (semi-) publieke sector wordt gamification steeds vaker omarmd, bijvoorbeeld voor het realiseren van veranderdoelstellingen binnen het sociale domein. Met de aankomende veranderingen in het sociale domein kan serious gaming ingezet worden als effectief middel om dilemma’s in het sociale domein bespreekbaar te maken. Per 1 januari komend jaar worden een aantal omvangrijke taken in het sociale domein naar de verantwoordelijkheid van gemeenten geschoven. Een grote uitdaging voor gemeenten, wiens verandervermogen flink beproefd zal worden.

Serious Gaming

Serious game
Het Kwaliteitsinstituut van de Gemeenten (KING), dat zich richt op het verbeteren van de dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten, heeft eerder dit jaar adviesbureau M&I/Partners ingeschakeld om een serious game te ontwikkelen voor de hoofden bedrijfsvoering van gemeenten. Het spel is bedoeld om de leidinggevenden bewust te maken van de impact van de ontwikkelingen binnen het sociale domein op hun bedrijfsvoering, waaronder op het gebied van financiën, personeel & organisatie, interne controle en klantenservice.

Het spel omvat acht vragen, waarin de belangrijkste dilemma’s binnen de bedrijfsvoering met betrekking tot aanstaande veranderingen behandeld worden. In de serious game worden onder meer de gewenste maatschappelijke effecten, privacy, security en ambtelijke onzekerheid, en de rol van bedrijfsvoering en informatievoorziening van deze thema’s, behandeld. De hoofden bedrijfsvoering van gemeentes beantwoorden de vragen vervolgens met ‘ja’ of ‘nee’. Hierna worden zij door vijf ‘adviseurs’ van de gemeente (bijv. wethouder, gemeentesecretaris en informatiemanager) van advies voorzien, en is er ruimte voor discussie.

M&I partners banner

“Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat erom dat er een goede discussie op gang komt en dat de deelnemers zich beter bewust worden van wat er aan zit te komen. Zo bereiken we dat ze met de juiste vragen teruggaan naar hun eigen gemeente", aldus Ted Dicks, Principal Consultant bij M&I Partners. Gaming is hiervoor een uitgelezen middel, legt hij uit: "Het versnelt de bewustwording, vergroot het urgentiegevoel en verdiept de discussie, omdat deelnemers direct in de situatie worden gezogen. En het is ook nog leuk om te doen.”

Serious gaming in ziekenhuisbranche
Onlangs lanceerde een andere groep bureaus een serious game voor ziekenhuizen. Q-Consult Zorg ontwikkelde in samenwerking met Casemix en Frisse Blikken het spel Hartslag, waarin zorgmanagers, medische specialiasten en overige zorgmedewerkers onder grote druk staan vanwege de veranderende ziekenhuiswereld. Via het spel leren zij spelenderwijs adequater te handelen op de werkvloer.