85% gemeenten heeft bedrijfsvoering samenwerking

11 juni 2014 Consultancy.nl

Gemeentes gaan op het gebied van bedrijfsvoering steeds vaker samenwerkingen aan. Daarbij geven ze de voorkeur aan lichte vormen van samenwerkingsverbanden, blijkt uit recent onderzoek van Lysias Consulting Group onder 408 gemeenten.   

In 2012 participeerden 79,9% van de gemeenten nog in een samenwerkingsverband, afgelopen jaar is dit aantal uitgegroeid naar 85%. Een netwerkconstructie is voor bedrijfsvoering de meest gekozen samenwerkingsvorm: een ambtelijk samenwerkingsverband waarbij kennis wordt gedeeld, gezamenlijk wordt ingekocht en detachering van personeel plaatsvindt bij ziekte. Zo’n tweederde van de gemeenten kiest ervoor om samen te weken met één of twee overige gemeenten. 

Intergemeentelijke samenwerking

Ook blijkt dat de volwassenheid van samenwerkingen in het afgelopen jaar is gestegen – waar in 2012 de meeste samenwerkingsverbanden zich nog in een voorbereidend stadium bevonden, bevinden de meeste samenwerkingen zich in 2013 in de implementatiefase. 

Lichte samenwerkingsvormen
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat gemeenten in deze onzekere tijden liever kiezen voor omkeerbare of lichte samenwerkingsvormen, waarbij ambtenaren in de eigen organisatie blijven, maar wel structureel samenwerken om schaalvoordelen te realiseren. Ten opzichte van 2012 werden er in 2013 minder herindelingen en ambtelijke fusies geïnitieerd. Van de 40 herindelingsclusters en ambtelijke fusies in 2013 is 60% groter dan 60.000 inwoners, waarvan slechts 27,5% groter is dan 100.000 inwoners. 

Daarmee geven gemeenten geen gehoor aan de oproep van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) – begin 2013 riep hij gemeenten op om over te gaan tot intensieve vormen van samenwerkingen zoals ambtelijke fusies en herindelingen. 

Lysias Consulting - Advisering overheid

Onoverzichtelijk
Tot slot wijzen de consultants op een merkwaardig fenomeen. Bij het verzamelen van de gegevens werden alle gemeentelijke websites doorgelicht, waarbij opviel dat informatie over intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet altijd overzichtelijk wordt weergeven. Op de ene website zijn gegevens vlug te vinden, terwijl ze op een andere website na langer zoeken nog onvindbaar bleven. Daarentegen hebben veel gemeentes op hun site plek gemaakt voor hun internationale samenwerkingsverbanden, maar niet voor de regionale. 

Voor meer informatie download het rapport ‘Intergemeentelijke Samenwerking op Bedrijfsvoering’. 

Nieuws