Panteia: Regeldruk kost uitzendbranche 195 mln per jaar

02 juni 2014 Consultancy.nl

De regeldruk in de uitzendbranche is ruim drie keer hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek van Panteia uitgevoerd in opdracht van de uitzendbranche ABU. Per jaar zijn uitzend-ondernemingen ruim €195 miljoen kwijt aan bijvoorbeeld het inschrijven, plaatsen en begeleiden van tijdelijke krachten. 

Jaarlijks gaan er zo’n 750.000 uitzendkrachten aan de slag. Doordat uitzendondernemingen zich moeten houden aan wet- en regelgeving rondom werkgeverschap levert dit veel administratieve rompslomp op. Om meer te weten over de omvang van de regeldruk besloot de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) – de belangenbehartiger van uitzendondernemingen – om advies- en onderzoeksbureau Panteia in te huren. De belangrijkste opdracht: breng de totale kosten van regeldruk in de uitzendbranche in kaart. 

Hoge regeldruk
De onderzoekers concluderen dat de regeldruk voor uitzendondernemingen onevenredig hoog is: drie keer hoger dan gemiddeld in Nederland en vier keer hoger dan elders in de zakelijke dienstverlening. Omgerekend naar euro’s komt het neer op €195 miljoen per jaar. 

Kosten van regeldruk in de uitzendbranche, Miljoen

Het plaatsen van de uitzendkracht brengt de hoogste lasten met zich mee, gevolgd door het begeleiden en beheren van de uitzendkrachten. Het kernproces van de uitzendbureaus is verantwoordelijk voor 76% van de totale regeldruk in de branche. Verplichtingen die de hoogste regeldruk met zich meebrengen, zijn: de wekelijkse verloningen, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, de doorgeleidingsplicht voor arbodocumenten en het toepassen van de beloningsregels uit de CAO van de inlener bij de plaatsing van nieuwe uitzendkrachten. 

De gemiddelde regeldruk per onderneming in de uitzendbranche (€52k) wordt voor 78% veroorzaakt door administratieve verplichtingen (€41k) en voor 22% door inhoudelijke verplichtingen (€11k).

Kosten van regeldruk in de uitzendbranche, duizend

Adviezen
Aan de hand van de bevindingen uit het rapport (‘Regeldruk in de Uitzendbranche’) roept de ABU op tot de introductie van een ‘flextoets’ bij nieuwe wet- en regelgeving om op voorhand na te gaan wat de consequenties zijn voor flexibele arbeidsrelaties. Verder pleit de belangenbehartiger voor het afschaffen van de loonbelastingverklaring. Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, is het hiermee roerend eens: “Door het afschaffen hiervan mogen uitzendbureaus er standaard van uitgaan dat ze de loonheffingskorting bij een uitzendkracht moeten toepassen. Alleen wanneer dat niet zo is, zal de uitzendkracht dat kunnen aangeven. Hiermee wordt onnodige bureaucratie vermeden.”

Nieuws