Regeldruk in de Uitzendbranche

Panteia

Panteia heeft in opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) – de belangenbehartiger van uitzendondernemingen – de kosten van regeldruk in de uitzendbranche in kaart gebracht.

Rapporten