Bijenradar app van Natuur & Milieu en KPN Consulting

17 april 2014 Consultancy.nl

Afgelopen week werd de ‘Bijenrader’ app gelanceerd. De app biedt gebruikers uitgebreide informatie over bijen en hun leefomgeving, en biedt de gebruikers handvatten hoe ze kunnen bijdragen aan de reductie van toenemende bijensterfte. De app is ontwikkeld door Natuur & Milieu en KPN Consulting.

Sinds het begin van deze eeuw is bijensterfte in alarmerend tempo toegenomen. Waar een normaal sterftecijfer wereldwijd zo’n 8% is, is dat de laatste jaren standaard 20% tot 30%. Naar de oorzaken van de massale sterfte wordt volop gegist, volgens experts heeft het vooral te maken met het feit dat er steeds minder voedsel voor bijen beschikbaar is, als gevolg van veranderingen in de leefomgeving.

Voor natuur, milieu en zelfs de economie heeft de trend mogelijk grote gevolgen. Bijen vervullen een belangrijke rol in de voedselketen – zo is maar liefst 30% van de wereldwijde productie van voedsel afhankelijk van bestuiving door bijen. “Zonder bestuiving zou er een wereldwijd voedseltekort kunnen ontstaan” aldus Martijn van der Poel, adviseur bij KPN Consulting en een van de initiatiefnemers.

Bijenradar-app-van-Natuur-&-Milieu-en-KPN-Consulting

Tijd voor actie

Als gevolg van de verontrustende trend besloot Natuur & Milieu afgelopen jaar actie te ondernemen. De natuurorganisatie nam contact op met KPN Consulting, de adviestak van KPN, met de vraag of het kon bijdragen aan de ontwikkeling van een app. Belangrijkste doelstelling: het verschaffen van informatieve en educatieve content. Dat Natuur & Milieu met dit vraagstuk uiteindelijk uitkwam bij KPN Consulting is niet geheel verassend – in de laatste editie van TEDxAmsterdam haalde een team van KPN Consulting adviseurs de finale met een idee (‘Bee Aware’) dat sterk overeenkwam bij de doelstellingen van de natuurorganisatie.

Bijenradar

Met de zogeheten Bijenradar app krijgen gebruikers inzicht in de verschillende soorten bijen en de ontwikkeling van de bijenpopulatie in hun regio. Daarnaast geeft de app informatie over wat ze zélf kunnen doen om bijensterfte tegen te gaan. Zo toont Bijenradar welke planten en bloemen geschikt zijn als voedsel voor bijen en waar ze de benodigde planten kunnen kopen.

bijenradar app screenshots

Kijkend naar de lange termijn levert de app daarnaast ook een bijdrage aan onderzoek binnen het bijendomein. Met de informatie die gebruikers invoeren, zoals bijvoorbeeld welke ‘bij-vriendelijke planten’ ze hebben geplant, kan Natuur & Milieu inzicht krijgen in hoe inwoners zich inzetten tegen bijensterfte en ook hoe effectief de verschillende maatregelen zijn. Ook kunnen wetenschappers van het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek de data gebruiken voor uitgebreider onderzoek naar bijensterfte. Over de privacy van de gegevens hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken benadrukt Van der Poel: “Het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek verwerkt geanonimiseerd gegevens die gebruikers van de app invoeren over welke planten zij waar plaatsen”.

De ‘Bijenrader’ app is door KPN Consulting in het kader van zijn MVO beleid pro-bono ontwikkeld.

Nieuws