Rijnconsult ziet toekomst met vertrouwen tegemoet

24 maart 2014 Consultancy.nl 6 min. leestijd

In een markt die werd gekenmerkt door verdere krimp en reorganisaties heeft Rijnconsult de afgelopen jaren tegen de stroom in een aantal nieuwe medewerkers aangenomen. Consultancy.nl sprak met Bas van der Velde en Diederik Hommes, beiden Directeur bij het organisatieadviesbureau uit Houten, over de groei, het geheim achter het succes en de toekomstplannen.

Rijnconsult is in 1978 opgericht als verzelfstandiging van de interne adviesafdeling van AKZO. In de jaren ’90 groeide Rijnconsult, onder leiding van oprichter Henk de Ruijter en zijn opvolger Theo Camps (tegenwoordig bestuursvoorzitter van Berenschot), hard. Als gevolg hiervan werd het advieskantoor in 2000 ingelijfd door Ordina. De acquisitie was in lijn met een trend die destijds heerste in de adviesbranche - grote IT dienstverleners kochten organisatieadviesbureaus om op te schuiven in de advieswaardeketen.

Rijnconsult ziet toekomst met vertrouwen tegemoet

Medio 2005 kwam er een eind aan het huwelijk tussen Ordina en Rijnconsult, en besloten zo’n 30 partners en adviseurs om het bedrijf via een management buy-out terug te kopen.

Na enkele sterke jaren (2005 – 2008), waarin ze ook branchegenoot Nathans overnamen, had de organisatie een vergelijkbare situatie als die van de algemene consultancymarkt, die door de crisisjaren werd getroffen (2009 – 2012). Echter, ondanks de crisis, kon de organisatie ieder jaar zwarte cijfers noteren, een eigenschap die relatief uitzonderlijk was in de sterk krimpende markt, erkent Van der Velde. Op de vraag hoe hij kan verklaren dat zij zich zo goed staande wisten te houden tijdens de crisis, antwoordt hij: “We zijn erg relatiegericht, waardoor organisaties vaker bij ons terugkomen voor nieuwe opdrachten. Daarnaast opereren we in meerdere branches en zijn we in staat om met capaciteit te schuiven vanwege onze flexibel inzetbare adviseurs.”  

Negen nieuwe adviseurs

Vanaf 2013 heeft Rijnconsult duidelijk weer de weg omhoog gevonden. Over 2013 – het jaar waarin het zijn 35-jarig bestaan vierde* – boekte het advieskantoor positieve cijfers. “In lijn met de groei is het personeelsbestand ook groter geworden, aldus Van der Velde. In de afgelopen 16 maanden is het team met negen nieuwe adviseurs versterkt (zie hieroner), waardoor Rijnconsult inmiddels beschikt over circa 50 adviseurs en geässocieerden. Daarbovenop kan het ook putten uit een uitgebreid netwerk van interim managers.

Negen nieuwe adviseurs

Vlnr boven: Sera Yeramian, Mark Nijssen, Erik Schell, Hannah Kuyvenhoven, Micaela Rydell, Melanie van Thor. Vlnr beneden: Marijke van Roost, Marens Evers, Jeroen Schouten

- Sera Yeramian: focus op lean, afkomstig van House of Performance
- Mark Nijssen: focus op wendbaarheid, zorg en gemeenten, voorheen gewerkt bij Berenschot
- Erik Schell: focus op lean leiderschap, afkomstig van House of Performance
- Hannah Kuyvenhoven: Econoom, focus op AgriFood en Ketens & Netwerken, afkomstig van PostNL
- Micaela Rydell: Focus op lean, afkomstig van Scenter
- Melanie van Thor: Marketingcommunicatie adviseur, voorheen werkzaam bij o.a. ABN en Allianz
- Marijke van Roost: Focus op gemeentemarkt, ketens & netweren, afkomstig van Berenschot
- Marens Evers: Focus op Leiderschap afkomstig van Mercuri Urval
- Jeroen Schouten: Focus op zorgsector, werkte hiervoor bij Arcadis en PwC

Succesfactoren

Op de vraag wat het geheim achter het recente succes is wijst Hommes naar het unieke eigendomsmodel van het consultancybureau. “Bijzonder is dat de 40 medewerkers allen eigenaar zijn en daardoor extra motivatie aan de dag leggen om van Rijnconsult een succes te maken”. Ook heeft het Houtense bureau relatief snel ingespeeld op de veranderende markt. Het business model werd al een tijdje geleden geflexibiliseerd door het samenwerken met een schil van geassocieerden. Hierdoor kan het op een agile manier omgaan met vraag en aanbod van opdrachten en werkt Rijnconsult waar nodig ook samen met overige bureaus en experts in de keten. “In de markt stellen wij ons nadrukkelijk als onderdeel van een groter geheel op: wij doen waar wij sterk in zijn en werken samen met andere betrouwbare partijen om onze klanten volledig te kunnen bedienen” aldus Hommes. Dit heeft zich inmiddels geuit in een gemiddelde klanttevredenheid van 8,8, voegt hij toe.

Bas van der Velde - Diederik Hommes - Tjin Bremer - Henriette van Lente

Tot slot wijst van der Velde op de bijzondere wijze waarop Rijnconsult inhoud geeft aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Zo gaf het bureau afgelopen jaar 1.225 adviesuren cadeau aan 35 organisaties en worden collega’s gestimuleerd en gefaciliteerd om hun professionele kwaliteiten ook in te zetten in bijvoorbeeld bestuurs- en toezichtrollen bij maatschappelijke organisaties . “Onze adviseurs hebben maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we zowel in ons werk als ons dagelijks leven een impact kunnen geven aan mens en maatschappij” aldus Van der Velde.

Toekomst

De komende jaren heeft het management team van Rijnconsult – dat naast Van der Velde en Hommes ook bestaat uit Tjin Bremer en Henriette van Lente – het doel gesteld om hun markten verder uit te bouwen en competenties te verstevigen. “Groei refereert daarbij niet per se aan grootte, we kijken ook naar het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, de impact die we kunnen hebben en de kwaliteit van onze mensen. Ook willen we meer jongere mensen naar binnen halen voor een gelijkmatige verdeling tussen adviseurs op diverse niveaus: medioren, senioren en partners”. Een verdere groei naar 48 adviseurs ligt wel in de planning, bevestigt Van der Velde. “De komende jaren willen we in ieder geval onze kernactiviteiten verder versterken en voor andere marktbewerking meer samenwerkingsverbanden opzoeken”.

Lean - Leiderschap - Ketens Netwerken

Om deze doelstelling te behalen ververste Rijnconsult vorig jaar zijn imago en positionering. “We hebben onze focus gecentreerd rondom drie thema’s die volgens ons bepalend zullen worden voor organisaties in de komende jaren: Lean, Leiderschap en Ketens & Netwerken. Binnen deze thema’s leveren we diverse proposities op het gebied van strategisch advies, organisatieverandering en project- en verandermanagement” aldus Van der Velde. Daarnaast is ook de website vernieuwd en gaan we met een nieuwe huisstijl en campagne beelden aan de slag. “Met deze bouwstenen op z’n plek is ons onderscheidend vermogen in de markt herkenbaar en kijken we met optimisme de toekomst in. Op naar de volgende 35 jaar!” sluit Van der Velde af.

* Ter ere van het jubileum bedacht Rijnconsult een bijzondere MVO campagne: 35x35. Afgelopen jaar kregen 35 vrijwilligersorganisaties elk 35 adviesuren cadeau, wat in totaal neerkwam op bijna een manjaar aan advies.