VKA: Jeugdgezondheidszorg levert megabesparing op

16 september 2013 Consultancy.nl

De overheid en samenleving heeft veel baat bij het tijdig bestrijden van psychologische en pedagogische problemen. Een nieuwe analyse van Verdonck, Klooster & Associates (VKA) – getiteld ‘Investeren in opvoeden en opgroeien loont!’ – toont aan dat de lange-termijn voordelen van preventie de kosten van jeugdgezondheidszorg ruimschoots overtreffen. Dergelijke investeringen betalen zich 3 tot 50 maal terug.

Het aantal jeugdigen binnen gemeenten dat behoefte heeft aan gespecialiseerde vormen van zorg neemt gestaag toe. Zo hebben steeds meer kinderen en minderjarigen hulp nodig bij de preventie van gedragsproblemen (pesten, depressie, overlast), opvoedproblemen (stelen, kindermishandeling) of psychosomatische problemen (overgewicht, verslaving). Het aanbieden van gespecialiseerde zorg daarentegen is duur, en tegen de achtergrond van de structurele bezuinigingen in het zorgsysteem komen gemeenten als gevolg hiervan financieel in de problemen. En met de voorgenomen transitie van het jeugdstelsel begin 2015 krijgen gemeenten ook nog eens te maken met de complexe taak om de regie te bewaken over alle zorg voor jeugdigen.

VKA - Investeren in opvoeden loont

Willen gemeenten de problematiek optimaal bestrijden, dan doen ze er verstandig aan om meer in te zetten op preventie. Aan de hand van zes case studies van moderne jeugdzorg beargumenteren de consultants dat iedere euro die een gemeente jaarlijks investeert in de jeugdgezondheidszorg, zichzelf vele malen terugverdient. Zo leidt bijvoorbeeld de intensieve begeleiding van tienermoeders die te maken hebben met problemen (armoede, geweld, drugs- of alcoholmisbruik) tot positieve resultaten. Jaren later hebben ze onder meer minder vaak een uitkering en er is minder vaak sprake van huiselijk geweld. In dit geval leidt de zorg tot een bijzonder rendement: “De kosten voor het programma worden binnen 14 jaar viervoudig terugverdiend” schrijven de onderzoekers.

Naast aandacht voor preventie is de timing van de interventie van groot belang. Het onderzoek pleit voor het zo vroeg mogelijk beginnen met preventieve zorg voor jeugd - het rendement van vroegtijdige investeringen in het opvoeden en opgroeien is namelijk beduidend groter dan dat van latere investeringen.

VKA - Jeugdgezondheidszorg

Diverse redenen liggen ten grondslag aan de betere kostenbatenverhouding van vroegtijdig ingrijpen. Zo leidt dit onder andere tot minder criminaliteit met lagere uitgaven voor politie en justitie, minder uitkeringen voor werkloosheid, minder herstelkosten van schade voor burgers door jeugdcriminaliteit en minder kosten in het speciaal onderwijs.

Fysieke gezondheid
Vorig jaar voerde het adviesbureau uit Zoetermeer een soortgelijk onderzoek uit, maar toen lag de nadruk op de fysieke gezondheid. Uit dat rapport bleek dat elke €1 die een gemeente jaarlijks investeert in de jeugdgezondheidszorg op termijn €11 euro oplevert. Ook hebben inwoners van Nederland één jaar langer gezond leven te danken aan de inspanningen van jeugdgezondheidszorg. Zie het artikel ‘Jeugdgezondheidszorg kan 5,6 miljard besparen’ voor meer informatie.

VKA voerde het onderzoek uit in opdracht van ActiZ en GGD Nederland. Afgelopen donderdag is het rapport overhandigd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Nieuws

Meer nieuws over