KPN Consulting: Top 5 barrieres voor invoering cloud

28 mei 2013 Consultancy.nl

Een gebrek aan beleid is de belangrijkste barrière voor bedrijven om te kiezen voor de cloud. Het betreft zowel intern beleid (IT strategie) als beleid vanuit de Europese en Nederlandse overheid. Ook risico’s op het gebied van security en compliance en de kans op ‘vendor lock-in’ schrikken bedrijven af van een mogelijke keuze voor cloud computing. Dit blijkt uit het onderzoek 'Cloud: Wat houdt bedrijven tegen?' van adviesbureau KPN Consulting.

 
Het ICT adviesbureau vroeg tientallen IT managers naar hun ervaringen met cloud computing, waaronder het gebruik van cloud en de belangrijkste barrières voor de invoering van de cloud.
 
Gebruik
De helft van de ICT-managers verwacht de komende periode nog meer gebruik te gaan maken van clouddiensten. Binnen hun bedrijf lopen momenteel projecten voor de inzet van nieuwe clouddiensten. De andere helft heeft nog geen duidelijke plannen. De organisaties die nu clouddiensten inzetten, doen dat vooral voor diensten op het gebied van Software as a Service (SaaS). Clouddiensten als Infrastructure as a Service (Iaas) en Platform as a Service (PaaS) worden vrijwel niet genoemd.
 
KPN Consulting - Cloudcomputing
 
Belemmering: Gebrekkig beleid
Het gebrek aan beleid om zich op te kunnen baseren bij een eventuele overgang naar clouddiensten wordt gezien als de grootste belemmering voor de toepassing van cloud. Op bedrijfsniveau adviseren de consultants ICT managers om een “compleet en passend” IT strategie te ontwikkelen en deze nauw af te stemmen met de wensen vanuit de business. Ook moet er voldoende draagvlak worden gecreërd, met name binnen het management. Op het gebied van extern beleid en regulering wordt er volgens KPN Consulting gestaag verbetering geboekt. Zo wordt de databescherming versterkt en is er onlangs een plan opgesteld om de vendor lock-in aan te pakken.
 
Belemmering: Security en compliance
De tweede belemmering die het vaakst werd genoemd is onzekerheid over het kunnen waarborgen van security en compliance. De ondervraagde ICT managers maken zich zorgen om zowel de eigen, interne security- en compliancerichtlijnen, als om die van de Nederlandse overheid en de EU. Gevraagd naar de precieze risico’s, antwoorden de gesprekspartners dat er wel specifieke cloudsecurity- en compliancerisico’s zijn, maar dat deze vaak niet apart beschreven zijn. Daarnaast leeft er ook veel onduidelijkheid over de manier waarop een ICT-manager ervoor kan zorgen dat het eigen security- en compliancebeleid ook wordt gevolgd door de cloudleverancier.
 
Overige belemmeringen
Uit de gesprekken komen verder nog drie belangrijke belemmeringen naar voren:
- Het voorkomen van vendor lock-in, inclusief het ontwikkelen van een goede exit-strategie
- De complexiteit van de bestaande ICT-omgeving: past deze wel in de cloud?
- Begripsverwarring – wat omvat de cloud nu eigenlijk precies?
 
Voor meer informatie zie het onderzoek Cloud: Wat houdt bedrijven tegen?

Nieuws

Meer nieuws over