Scenter: Lean en ketenmanagement als succesfactor

30 januari 2012 Consultancy.nl

Processen efficiënt inrichten, verspilling wegwerken… Het klinkt allemaal zo simpel, maar de praktijk is vaak stroperiger dan gepland. Een bedrijf ‘lean’ doorlichten, met een focus op ketenprestatie, kan dan zorgen voor de gewenste oppepper. “Deze investering verdient zichzelf snel terug” zegt Hans Spitsbaard, partner bij Scenter.
 
Organisaties die lean (slank) werken, zijn continu gericht op procesverbetering. Een belangrijk onderdeel van die verbetering is het elimineren van verspillingen. En er sluipen nogal wat soorten verspilling in, bij veel bedrijven. De definitie van verspilling is: alles waar de klant geen waarde aan hecht of niets aan heeft. Denk aan onbenut talent, overbodige voorraden, overproductie, overbewerking, correcties, onnodig transport, teveel bewegingen en wachttijden. “Veel bedrijven automatiseren hun processen, zonder zich eerst af te vragen of er sprake is van verspilling. Wij zijn juist gericht op het elimineren van die verspilling” zegt Spitsbaard.
 
5S methodiek
Het gedachtegoed van lean is ruim een halve eeuw geleden geïntroduceerd door Toyota. Inmiddels wordt deze werkwijze toegepast in duizenden industriële, dienstverlenende en bestuurlijke organisaties over de hele wereld. Niet alleen voor kort-cyclische, repeterende werkzaamheden, maar ook voor complexe, innovatieve processen. Mét de bijbehorende hulpmiddelen, zoals 5S, een methode om werkplekken te ordenen.
 
Scenter - 5S Methodiek
 
Lean is een gestructureerde methode om uitsluitend de dingen te doen waar de klant waarde aan hecht. Daarvoor is 5S een eerste stap in de goede richting. Spitsbaard: “Bij herinrichting van processen is het essentieel om te kijken naar de harde én de zachte kant van de verandering. Naast de processen en besturing praat je dan ook over competenties en vaardigheden van managers en medewerkers.”
 
Ketenmanagement
Volgens Scenter kan lean nog aan kracht winnen als het wordt gecombineerd met ketenmanagement. Wie zit er voor of na jou in de keten? Zijn de taken duidelijk benoemd? Hoe verloopt de samenwerking? En zijn de processen voldoende gedetailleerd op elkaar afgestemd, gericht op het voorkomen van verspillingen? Spitsbaard: “Daarbij kijken we naar interne afdelingen, maar ook naar toeleveranciers en klanten. Pas als dát hele samenspel goed werkt, komt de optimale ketenprestatie in zicht.”
 
Vier aspecten staan centraal in de aanpak van het organisatieadviesbureau: procesoptimalisatie, operationeel management, leiderschap en houding & gedrag. Wanneer deze vier aspecten integraal worden ingezet dan leidt dit tot de benodigde “duurzame verandering”.
 

Scenter - Lean en Ketenmanagement

Nieuws

Meer nieuws over