BCI helpt Arnhem Nijmegen met verminderen spitsverkeer

19 oktober 2012 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben eerder dit jaar Buck Consultants International ingehuurd om te ondersteunen bij het programma ‘Beter Benutten’. Onder regie van het adviesbureau uit Nijmegen is een ‘maatregelenpakket’ opgesteld om het ‘goederenvervoer in de stadsregio te stroomlijnen’.

Minder vrachtverkeer tijdens de spits
Een van de belangrijkste doelstellingen van Beter Benutten Arnhem Nijmegen is om het vrachtverkeer tijdens de spits met 25% te verminderen. Net zoals in de meeste regio’s is ook in de stadsregio de bevoorrading van de winkelcentra geconcentreerd in de ochtenduren. Daardoor is er tussen 7 en 12 uur ’s ochtends in de stad - maar ook op het hoofdwegennet - een hoge verkeersdruk. Vrachtwagens, bestelbussen en forensen staan dan met elkaar in dezelfde file. 

Maatregelenpakket
Buck Consultants International heeft samen met de verschillende partners een uitgebreid maatregelenpakket vuitgewerkt, die leiden tot een efficiënter, schoner en meer betrouwbaar goederenvervoer. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

• software om het goederenvervoer in de (binnen)steden te monitoren

• het beter benutten van tijd en tijdvensters, om tijdens de spits minder vrachtauto’s aan het verkeer deel te laten nemen. In Arnhem gebeurt dat voor transporteurs die beter bundelen, namelijk goederen bestemd voor minimaal 15 afleverpunten. In Nijmegen krijgen schone, stille en duurzame voertuigen toestemming om het centrum ook buiten de venstertijden te bevoorraden.

• het met raad en daad ondersteunen van opdrachtgevers en/of vervoerders bij de opzet van nieuwe logistieke samenwerkingsverbanden en het uittesten van nieuwe logistieke concepten in de praktijk. 

Het maatregelenpakket is opgesteld in afstemming met de regionale en lokale overheden, koepelorganisaties EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. De partners investeren ruim €1.6 miljoen om de verkeersproblemen te verbeteren. 

Meer berichten over Beter Benutten:

- Ecorys ondersteunt overheid met fileprobleem http://www.consultancy.nl/nieuws/ecorys-ondersteunt-ministerie-ienm-met-filevermindering-project-programma-beter-benutten

- p2 steunt Beter Benutten Rotterdam met spitsmijden 2.0 http://www.consultancy.nl/nieuws/4594/p2-ondersteunt-beter-benutten-rotterdam-met-spitsmijden-20

- AT Osborne helpt Arnhem Nijmegen met fileprobleem http://www.consultancy.nl/nieuws/4754/at-osborne-helpt-arnhem-nijmegen-met-slim-uit-de-spits 

Over Beter Benutten
Het programma ‘Beter Benutten’ van het Ministerie van IenM staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste Nederlandse regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Acht regio’s worden aangepakt: Amsterdam, Arnhem-Nijmegen, Brabant, Haaglanden, Maastricht, Rotterdam, Twente en Utrecht.