Buck Consultants International

Buck Consultants International is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. Sinds de oprichting in 1985 onderzoeken, adviseren, implementeren en voeren wij projectmanagement uit op het gebied van (regionale) economie, ruimte, infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, goederenvervoer en logistieke ketens. Van oudsher spreekt Buck Consultants International de taal van zowel bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij helpen de resultaten te verbeteren van uw bedrijf, gemeente, regio, business park of logistieke regio.

Buck Consultants International heeft de ambitie om op het grensvlak van economie, ruimte, infrastructuur en logistiek vernieuwend te zijn en meerdere gezichtspunten te integreren. Maar ook de ambitie om bedrijven en overheden te ondersteunen bij het maken van realistische strategische keuzes, vanuit een internationaal perspectief. Zo opereren wij vanuit vestigingen in Europa’s belangrijkste zakensteden, in de VS in Atlanta, Silicon Valley en Los Angeles en in Azië in Singapore en Shanghai.

Deskundig & Helder

De meerwaarde van Buck Consultants International

  • Deskundig en creatief advies op basis van gedegen en heldere analyse
  • Gebaseerd op actueel inzicht in marktontwikkelingen
  • Onafhankelijk en onbevooroordeeld
  • Bereid om te luisteren, maar niet zonder eigen visie
  • Resultaatgerichte samenwerking met opdrachtgever
  • Ambitie om ‘best in class’ te zijn, en een door teamspirit gedreven groep van 65 enthousiaste, multidisciplinaire professionals

Van strategie tot implementatie

Strategische inzichten worden bij Buck Consultants International gecombineerd met advies over directe implementatie. Beide niveaus versterken elkaar: strategische studies worden verrijkt met operationele inzichten én implementatie wordt niet geïsoleerd van de strategie.

Buck Consultants International voert opdrachten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau uit. Het kennismanagement van Buck Consultants International is erop gericht voor elk project alle relevante kennis en disciplines te integreren. Juist die insteek maakt Buck Consultants International tot een unieke partner.

Zes aandachtsvelden

Buck Consultants International is actief op zes terreinen, te herkennen aan de zes vlakken van de kubus, ons logo. Van elkaar te onderscheiden, maar in de praktijk niet gescheiden. 

Strategie-, locatie- en vastgoedadvies voor bedrijven
Strategiebepaling voor nieuwe markten, wereldwijde locatiestudies en vastgoedadvies voor internationale bedrijven 

Supply chain strategie & Logistiek advies
Analyse, ontwerp en optimalisatie van productie- en logistieke ketens, uitbestedingsvraagstukken, logistieke efficiency-projecten en intermodale strategieën 

Economische ontwikkeling, werklocaties en gebiedsontwikkeling
Economische analyses en visies, clusterversterking & innovatie bevordering, integrale gebiedsontwikkeling, planning en inrichting van werklocaties, infrastructuuruitbreiding (ruimtelijk/regionaal)

Goederenvervoer
Marktverkenningen, strategische studies tot nieuwe concepten en concrete actieprogramma, haalbaarheidsstudies en masterplannen voor zee- en luchthavens, logistieke centra, intermodale terminals en openbaar vervoerknooppunten

Commercieel vastgoed
Marktonderzoek, strategievorming, planning en conceptontwikkeling voor commercieel vastgoed

Marketingstrategie & Acquisitiestrategie
Investeringsklimaatstudies, marktanalyses en acquisitieplannen voor lokale, regionale, nationale en internationale ontwikkelingsorganisaties door geheel Europa

Buck Consultants International | Nieuws