p2 steunt Beter Benutten Rotterdam met spitsmijden 2.0

06 september 2012 Consultancy.nl 1 min. leestijd

Het kabinet heeft deze kabinetsperiode ruim €1 miljard beschikbaar gemaakt om files op de Nederlandse snelwegen te verminderen. Zo komt er maar liefst 800 km aan extra rijstroken beschikbaar (een verdubbeling ten opzichte van de periode 2006-2010) en wordt de capaciteit van het spoor ook flink uitgebreid. Daarnaast heeft het kabinet het programma ‘Beter Benutten’ opgericht met als doel om op een innovatieve wijze het gebruik van bestaande netwerken te verbeteren.
 
Programma Beter Benutten
Doel van het programma ‘Beter Benutten’ is het verminderen van de files met circa 20% op trajecten met de grootste spitsproblematiek. Daartoe zijn door 8 regio’s maatregelpakketten opgesteld. Deze regio’s zijn: Amsterdam, Arnhem-Nijmegen, Brabant, Haaglanden, Maastricht, Rotterdam, Twente en Utrecht. Adviesbureau Ecorys heeft het ministerie ondersteund bij de formulering van het Programma Beter Benutten. Elke regio heeft vervolgens een eigen projectorganisatie opgezet om regionale initiatieven uit te werken en te managen.
 
p2 ondersteunt Beter Benutten Rotterdam
Alle projecten van het programma Beter Benutten Rotterdam 2012-2014 worden beheerd door de Verkeersonderneming, een uitvoeringsorganisatie voor de regio. Een van de projecten is spitsmijden 2.0, gericht op het verminderen van de files op de Ruit van Rotterdam. De Verkeersonderneming heeft p2 ingehuurd om een korte verkenning uit te voeren waarin centraal staan: innovatieve verleidings-/sturings-strategie voor spitsmijden, structurele samenwerking publiek-private partijen met forse cofinanciering vanuit de markt, aanbestedingsstrategie en samenhang met andere maatregelen van Beter Benutten Rotterdam.
 
Het team van p2 adviseurs, bestaande uit Paul Veelenturf, Paul Manders en Onno Prevo, gaat in de komende maanden diverse interviews afnemen, consultaties faciliteren en korte werksessies houden. De verkenning, dat in nauwe samenwerking wordt uitgevoerd met de Verkeersonderneming, wordt begin oktober opgeleverd.