Strategische trends van 2024: Talent, digitalisering, innovatie en ESG

30 april 2024 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Talent, digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Dat zijn de vier belangrijkste strategische prioriteiten voor 2024, blijkt uit het Strategie Trendsonderzoek 2024 van organisatieadvieskantoor Berenschot.

Het onderzoek laat zien dat organisaties zich nog steeds focussen op dezelfde problemen, uitdagingen en wensen als in voorgaande jaren: arbeidsmarktkrapte, digitalisering en de risico’s van techgedreven disruptie, nieuwe businessmodellen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het vinden, binden en boeien van medewerkers staat wederom op plek één. Bijna de helft van de ondervraagde bestuurders (450 in totaal) geeft aan dat de krappe arbeidsmarkt grote impact heeft op de strategische koers van de eigen organisatie.

Strategische trends van 2024: Talent, digitalisering, innovatie en ESG

Bron: Berenschot

Daarnaast worden digitalisering (25%) en innovatie/disruptie (24%) als belangrijke onderwerpen genoemd.

“In een sterk concurrerende omgeving biedt digitalisering namelijk de mogelijkheid om processen te optimaliseren, kosten te verlagen en de efficiëntie te vergroten”, zegt Meindert Flikkema, senior managing consultant bij Berenschot.

“Innovatie stelt organisaties in staat om zich te onderscheiden van concurrenten door nieuwe producten, diensten of businessmodellen te introduceren, wat resulteert in een duurzaam concurrentievoordeel”, geeft hij aan. “Digitalisering en innovatie zijn geen luxe, maar noodzaak voor organisaties die streven naar groei, concurrentievoordeel en veerkracht in een steeds veranderende wereld.”

Duurzaamheid is gestegen van plek vijf vorig jaar naar plek vier dit jaar. “Dit is in lijn met maatschappelijke verwachtingen en wetgeving”, zegt Christian Slob, consultant bij Berenschot. “Daarnaast biedt duurzaamheid ook strategische voordelen. Het integreren van duurzaamheidsprincipes in de bedrijfsstrategie wordt naar verwachting essentieel voor langetermijnsucces en een goede concurrentiepositie.”

Omgaan met inflatie

Te midden van aanhoudende inflatie blijft ook het bewaken van de marges een belangrijke strategische doelstelling van bestuurders. “Door veranderende marktomstandigheden, zoals hogere energie- en materiaalkosten en hogere salarissen, staan rendementen onder druk”, zegt Luddo Oh, senior managing consultant bij Berenschot.

Strategische trends van 2024: Talent, digitalisering, innovatie en ESG

Bron: Berenschot

Bedrijven hebben echter moeite om de hogere kosten door te berekenen aan hun klanten. Een analyse van Berenschot toont aan dat over de hele linie geen van de sectoren hier volledig in slaagt. “Bij de meeste sectoren is dit niet mogelijk vanwege bijvoorbeeld langlopende contracten of omdat de concurrentie te groot is”, zegt Oh.

Met name in de transport & logistiek zijn bedrijven niet in staat het hogere kostenniveau door te berekenen in de prijzen door langetermijnafspraken. De sectoren bouw, woningcoöperaties en zakelijke dienstverlening (waaronder consultantsbureaus zoals Berenschot) slagen er het beste in om de gestegen kosten door te berekenen.

Onderscheidend vermogen

Het rapport van Berenschot laat zien dat de manier waarop bedrijven zichzelf proberen te onderscheiden van de concurrenten al jaren consistent is. De kwaliteit van producten en diensten wordt nog altijd gezien als de belangrijkste onderscheidende factor, gevolgd door innovatie, duurzaamheid/mvo en klantbeleving.

Opvallend is de sterke stijging van het aantal bedrijven dat inzet op services. “Steeds meer bestuurders beseffen dat services doorslaggevend kunnen zijn voor het aantrekken en behouden van klanten. Zo steeg het aantal bedrijven dat diensten overweegt om zich te onderscheiden van de concurrenten met circa 60% ten opzichte van vorig jaar”, zegt Flikkema.

Strategische trends van 2024: Talent, digitalisering, innovatie en ESG

Bron: Berenschot

Services worden in uiteenlopende vormen geleverd: van self service tot peer enabled service en product service. “Koplopers begrijpen dat producten en services elkaar aanvullen en gebruiken services om hun producten te verbeteren. Ze zetten in op groei door (digitale) services voor rendements- én duurzaamheidsdoelen”, aldus Flikkema. “Daardoor zijn bedrijven met een serviceaanbod winstgevender dan bedrijven die zich op producten focussen.”

Organisaties noemen verschillende redenen om te kiezen voor een groeistrategie gebaseerd op services. “Services zijn moeilijk na te maken en vergroten dus het onderscheidend vermogen. Daarnaast versterken ze de extra contactmomenten de band met de klant. Verder stellen ze bedrijven in staat rendement te realiseren op investeringen in digitale technologie én verlengen ze de product life cycle en bevorderen ze hergebruik.”