Digitalisering steeds centraler in strategische plannen

03 augustus 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Digitalisering neemt een steeds centralere plek in binnen de strategische plannen van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit blijkt uit het Strategie Trendsonderzoek 2021 van Berenschot.

Het thema staat dit jaar met stip op nummer één van de meest besproken onderwerpen in de directiekamer. Ook vorig jaar was digitalisering daar al het meest besproken thema, maar toen had innovatie/disruptie volgens de ondervraagde bedrijven desondanks meer impact op de strategie. Onder meer als gevolg van de coronacrisis is dat nu verleden tijd.

“We zien dat digitalisering jaar op jaar belangrijker wordt”, stelt Luddo Oh, senior managing consultant bij Berenschot. “Circa 40% van de deelnemende organisaties geeft aan dat digitalisering impact heeft op hun strategie. Covid-19 heeft deze opgaande trend versterkt, met name in grotere organisaties.”

De coronacrisis heeft nog altijd een flinke impact op het bedrijfsleven. Mede door de recente heropleving van het virus werkt, vergadert en consumeert Nederland nog altijd grotendeels vanuit huis, waarmee de al jaren aanhoudende digitaliseringstrend nog een extra zet kreeg.

Percentage organisaties waarvoor digitalisering strategische impact heeft

Ook temperde de crisis de groeiverwachtingen enigszins, in vergelijking met voorgaande jaren. Toch overheerst het optimisme: 85% van de organisaties verwacht dit jaar een groei in omzet of budget ten opzichte van 2020. Een kwart verwacht zelfs een groei van meer dan 10%.

Daarbij wijzen de onderzoekers erop dat organisaties vooruitkijken en zoeken naar manieren om wendbaar en succesvol te blijven. “De mogelijkheden van digitalisering worden versneld benut en het ondernemerschap gaat meer dan ooit gepaard met inventiviteit en flexibiliteit”, aldus senior consultant Wieke Ambrosius.

Innovatie en arbeidsmarkt belangrijker dan corona

Als op zichzelf staand thema lijkt Covid-19 slechts beperkte impact te hebben op de langetermijnstrategie van Nederlandse bedrijven: minder dan een vijfde (18%) wijst het aan als het belangrijkste onderwerp.

Meer aandacht gaat uit naar innovatie en arbeidsmarktontwikkelingen (beide 29%). De onderzoekers geven aan dat “het vasthouden en werven van het juiste personeel een belangrijke voorwaarde blijft voor het bestendigen van de marktpositie of voor groei”.

Welk onderwerp heeft de grootste impact op de strategie?

Ondanks het belang dat bestuurders toekennen aan innovatie ziet Berenschot “een structurele daling van het aandeel van de bedrijven met een innovatiebudget van meer dan 7% van de omzet, en een stijging bij de bedrijven die minder dan 1% van hun omzet investeren in R&D”. Ook hierin speelt de coronacrisis vermoedelijk een rol, aangezien de budgetten bij veel bedrijven onder druk staan.

Toch doen bedrijven er volgens Berenschot goed aan hier zo min mogelijk op te beknibbelen: “Bedrijven die meer investeren in R&D groeien sneller en kunnen zich daarmee onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Het investeren in innovatie loont en stimuleert groei.”

Voer een strategiedialoog

Ook een langere strategiehorizon betaalt zich uit in een betere marktpositie, zo constateren de onderzoekers. Bedrijven die ver vooruitkijken “hebben hun strategie beter doorvertaald in heldere doelstellingen en ook resultaatverantwoordelijke eenheden aangewezen”.

“Het voeren van een strategiedialoog en het zorgvuldig doorvertalen van de strategie zijn twee kanten van dezelfde medaille”, stelt Hoogleraar Meindert Flikkema, senior managing consultant bij Berenschot. “We zien dat in organisaties waar strategische keuzes top-down worden gemaakt, de doorvertaling ver achterblijft in vergelijking met organisaties waarin daarover een dialoog wordt gevoerd met vele anderen in de organisatie.”

Berenschot publiceert sinds 2007 jaarlijks zijn Strategie Trendsonderzoek. Aan de 2021-editie namen 595 bestuurders, topmanagers en dga’s uit het Nederlandse bedrijfsleven deel.