Nederland geeft bijna €18 miljard uit aan research & development

10 maart 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Bedrijven, universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen uit Nederland geven in totaal zo’n €18 miljard uit aan onderzoek ten behoeve van innovatie.

De uitgaven aan research & development (R&D) stijgen al jaren, blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor twee derde (67%) van de R&D-investeringen – in 2019 ging het om €11,8 miljard. Zo’n 30% van dit bedrag wordt opgehoest door organisaties uit Noord-Brabant. Ook Noord- en Zuid-Holland geven relatief veel geld uit aan R&D.

Internationale middenmoter

Om internationaal concurrerend te blijven streeft Nederland een zogenaamde R&D-intensiteit na van 2,5% van het bruto binnenlands product (bbp). Volgens onderzoeksinstituut Rathenau investeert Nederland al meer dan 50 jaar minder dan 2,5% van zijn bbp aan R&D – in 2019 werd een investeringspercentage behaald van 2,16%. In andere Europese landen zoals Duitsland wordt gestreefd naar een R&D-intensiteit van 3%. 

R&D-uitgaven in Nederland naar jaar

Het Rathenau Instituut stelt dat ons land op dit vlak een middenmoter is op het internationale toneel. Zo zijn onze overheidsuitgaven en de investeringen van bedrijven in R&D in vergelijking met andere OESO-landen gemiddeld te noemen.

Dat Nederland niet uitkomt op een hogere R&D-intensiteit komt volgens het onderzoeksinstituut deels doordat R&D-extensieve sectoren als horeca, toerisme en bouw verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van het Nederlandse bbp. 

Om de streefintensiteit van 2,5% wel te halen, adviseert het Rathenau Instituut de overheid om meer te investeren in innovatie en in het aantrekken van kennisintensieve bedrijven, die op hun beurt ook een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse R&D-intensiteit.

Ook het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Amsterdam Business School, een partnerinstituut van het toonaangevende World Economic Forum, pleit voor meer aandacht voor innovatie. “Meer investeringen zijn nodig in onderzoek en innovatie om ook in nieuwe markten zoals de digitale economie te domineren”, aldus Henk Volberda, professor en verbonden aan het onderzoeksinstituut.