Bedrijfstransformaties centraal in strategische plannen van CEO's

14 april 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

CEO’s zijn zich ervan bewust dat bedrijfstransformaties niet langer kunnen worden uitgesteld. Dat is de belangrijkste conclusie van een nieuw onderzoek van EY.

Aan de studie namen meer dan 300 CEO’s deel, die leidinggeven aan organisaties die behoren tot de Forbes Global 2000 – een internationale bedrijvenranglijst. De onderzoekers vroegen de CEO’s wat ze in 2020 van de coronacrisis hebben geleerd en op welke manier deze inzichten hun strategische plannen voor dit jaar hebben beïnvloed.

Vrijwel alle bestuursvoorzitters zeggen dat ze zich door de Covid-19-pandemie terdege bewust zijn geworden van de noodzaak van bedrijfstransformaties. “De coronacrisis heeft het belang van een aantal zaken op scherp gezet, zoals de digitale transformatie, sneller inspelen op veranderende consumentenbehoeften en de noodzaak van langetermijnstrategieën”, aldus Andy Baldwin, Global Managing Partner bij EY.Drijfveren voor bedrijfstransformatie per branche Dat een ruime meerderheid van de CEO’s (63%) momenteel technologie en digitale innovaties beschouwt als belangrijkste drijfveren voor bedrijfstransformaties is niet verwonderlijk. “Tijdens de pandemie en de bijbehorende lockdowns zijn de meeste organisaties overeind gebleven door de kracht van technologie en digitale oplossingen”, vertelt Baldwin. 

Het versnellen van de digitale transformatie is voor CEO’s uit alle sectoren een belangrijke drijfveer, maar dat geldt niet voor het inspelen op veranderende consumentenbehoeften. Alleen bestuursvoorzitters uit de sectoren technologie, finance en consumentengoederen beschouwen dit in 2021 als een belangrijke driver.

Bestuursvoorzitters uit de maakindustrie richten zich bij het opstellen van hun strategische plannen daarentegen meer op het transformeren van hun supply chains, die door de coronacrisis flink zijn ontwricht. Voor CEO’s uit de energiesector zijn – haast logischerwijs – duurzaamheid en klimaatverandering de belangrijkste redenen voor een transformatie..Een kloof tussen ‘zeggen’ en ‘doen’

Geopolitieke ontwikkelingen worden gemiddeld genomen beschouwd als de minst belangrijke transformatiedrijfveer. CEO’s uit de energiesector vormen daar de uitzondering op, wat niet zo opmerkelijk is: ruim 70% van de totale hoeveelheid energie die wereldwijde wordt verbruikt is opgewekt met fossiele brandstoffen, die op vaste plekken uit de grond worden gehaald. 

Blik op het bedrijf van de toekomst

Achter iedere bedrijfstransformatie gaat in ieder geval ook het overlevingsmotief schuil. Veel CEO’s zijn daarom momenteel druk in de weer met het vormgeven van bedrijven die aansluiten op de toekomst. “In het post-coronatijdperk zullen organisaties die inzetten op duurzaamheid en langetermijnwaarden floreren”, aldus de onderzoekers.

Succes neemt – als de Covid-19-pandemie achter ons ligt – dus een gedaante aan die bestaat uit meer dimensies dan enkel groei en productiviteit. Succesvolle bedrijven gaan eveneens medelevend om met hun werknemers, nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en zijn verder wendbaar en flexibel en daardoor in staat om in te spelen op de snel veranderende marktomstandigheden.Belangrijkste kenmerken van het succesvolle bedrijf van de toekomst“Het is nu aan organisaties om een nieuw DNA te ontwikkelen dat aansluit bij de toekomst”, zegt Prianka Srinivasan, Associate Director bij EY. CEO’s zijn zich hiervan bewust. Niet voor niets staan meer gebruikmaken van technologieën die op de lange termijn waarde creëren – zoals AI en data analytics – en innovatie tools hoog op hun strategische agenda’s voor dit jaar.

De hamvraag blijft echter welke organisaties deze ambities zullen waarmaken. “Om de kloof tussen ambitie en de verwezenlijking daarvan te dichten, moeten CEO’s aandacht besteden aan drie samenhangende factoren. Zo moeten ze de mens centraal stellen, technologieën zo snel mogelijk inzetten en innovatie op grote schaal stimuleren”, legt Srinivasan uit.

Gil Forer, Global Partner bij EY, benadrukt dat flexibiliteit hierbij een sleutelrol speelt. “Alleen bedrijven die niet schrikken van en dus kundig weten om te gaan met onvoorspelbaarheden en daarnaast het nemen van risico’s omarmen, zullen in het post-coronatijdperk als winnaars uit de bus komen.”