CEO’s wereldwijd: ‘Talent is nu het grootste bedrijfsrisico’

01 september 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Het vertrouwen van CEO’s in economische groei is als gevolg van de wereldwijde Covid-19 crisis enorm gedaald. En terwijl de ‘war for talent’ op de arbeidsmarkt inmiddels flink is afgekoeld, zien CEO’s ‘talent risk’ inmiddels als hun grootste risico voor de komende periode.

De CEO Outlook van KPMG peilde wereldwijd 1.800 CEO’s, en vroeg hen naar hun kijk op verschillende onderwerpen, waaronder de macro-economische ontwikkelingen, bedrijfsgroei, talentmanagement, innovatie, risico’s en tot slot diversiteit en inclusie.

Niet geheel verrassend komt uit het onderzoek naar voren dat het vertrouwen in de wereldwijde economie sinds het begin van het jaar flink is afgenomen. Zoals het er nu voorstaat, is een derde van de CEO’s minder optimistisch ten aanzien van de groeivooruitzichten voor de komende drie jaar. Dit geldt voor alle drie de onderzochte dimensies: land, sector en bedrijfsgroei.

CEO confidence in the global, country, sector and company growth

Als gevolg van de coronacrisis lanceert het merendeel van organisaties kostbesparingsprogramma’s, waarbij vooral wordt bespaard op discretionaire uitgaven, kapitaalinvesteringen en supply chain-kosten. De meeste organisaties verlagen ook hun personeelskosten, door personeel te laten gaan of de medewerkers te vragen vrijwillig een loonoffer te doen.

In lijn met het nieuwe normaal, hebben veel leiders bovendien besloten ook hun eigen vergoedingen te verlagen. Bijna twee derde van de ondervraagde CEO’s (63%) heeft zijn vergoedingen als gevolg van de crisis bijgesteld. Bijna de helft (46%) van de leiders heeft ook haar toekomstige bonus gekort en iets minder dan een derde (31%) heeft ervoor gekozen om een deel van zijn salaris aan liefdadigheid te schenken.

Grootste risico: mensen

Gevraagd naar wat het grootste risico is waar organisaties de komende drie jaar mee te maken krijgen, merken CEO’s ‘talent risk’ aan als de grootste bedreiging, een categorie die recruitment & retentie, het algehele welzijn en de gezondheid van medewerkers omvat. Meer dan een vijfde (21%) van de bestuurders ziet talent de komende drie jaar als grootste risico, meer dan supply chain risico’s (18%) en milieu/klimaatverandering-risico’s (12%).

Biggest risk to organization over a 3-year period

Dat talent bovenaan de lijst staat is opvallend, aangezien in een vergelijkbare survey begin dit jaar dezelfde groep CEO’s nog aangaf dat talentrisico niet eens in de top tien thuishoorde. De belangrijkste reden voor de opmars is tweeledig. Ten eerste, doordat het grootste gedeelte van medewerkers vanuit huis werkt en zich moet aanpassen aan de nieuwe digitale omgeving, zijn bestuurders bezorgd om de mentale en fysieke gesteldheid van hun medewerkers, vertelt Gary Reader, Global Head of Clients & Markets bij KPMG.

Ten tweede, CEO’s erkennen dat de huidige pandemie veel druk legt op het personeelsverloop. Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat driekwart van de bedrijven de werving van personeel volledig heeft herzien of stopgezet. Nu er geen verse talenten aan boord worden gehaald, zijn CEO’s bezorgd dat rollen waarvoor nieuwe talenten nodig zijn niet vervuld kunnen worden.

Daarnaast maken zij zich zorgen dat ze belangrijke werknemers zullen kwijtraken. De arbeidsmarkt mag dan weliswaar opeens ruim zijn geworden wegens de economische crisis, “maar het kost tijd om talent te vinden. Ook is het in deze tijd waarin we veel thuiswerken, niet eenvoudig om iemand efficiënt in te werken”, stelt Stephanie Hottenhuis, bestuursvoorzitter van KPMG Nederland.

4 bolletjes pandemic as an opporttunity

Uiteindelijk gaat erom, zo legt Reader uit, “dat bestuurders zich bewust worden dat wanneer zij het talentbeleid niet goed managen, dit de groei naar verwachting zal belemmeren.”

Kijkend naar supply chain-risico’s, stelt bijna 20% van de ondervraagde leiders te worstelen met volatiliteit en knelpunten in de supply chain, verstoringen die zowel het gevolg zijn van Covid-19 zelf als het groeiende nationalisme als gevolg van de coronacrisis. Bijna 70% van de bedrijven geeft aan de supply chain als gevolg van verstoringen inmiddels volledig te hebben herzien.

Bestaansrecht

Diverse internationale onderzoeken hebben aangetoond dat Covid-19 heeft geleid tot permanente veranderingen binnen organisaties en personeelsbestanden evenals onder consumenten. Een van deze veranderingen is het groeiende bewustzijn ten aanzien van ‘purpose’. KPMG’s CEO Outlook-onderzoek bevestigt die bevinding opnieuw – de onderzoekers concluderen dat de coronacrisis bij veel bedrijven duidelijk een nieuw licht heeft laten schijnen op hun bestaansrecht, hun gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en de wijze waarop zij met diversiteit omgaan.

Pandemic as an purpose

79% van de CEO’s ervaart sinds het begin van de crisis een sterkere emotionele verbinding met de missie van de organisatie. Zes op de tien (63%) CEO’s erkent dat de pandemie zijn focus heeft doen verschuiven naar het sociale component van ESG (environmental, social, governance). Bijna driekwart (71%) van de CEO’s wil haar bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering versnellen.

Hottenhuis: “Covid-19 heeft de roep om maatschappelijke verandering bij ondernemingen versterkt en gezorgd dat ook stakeholders steeds kritischer zijn geworden. Dit heeft ertoe geleid dat CEO’s zich in toenemende mate zijn gaan afvragen of het huidige beleid nog tegemoet komt aan de behoefte van de belangrijkste stakeholders. Ruim 75% voelt zichzelf zelfs persoonlijk verantwoordelijk voor de nieuwe maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming.”