Kirkman en Cirlce Economy pleiten voor MVO 2.0

01 november 2012 Consultancy.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat binnen veel organisaties onder druk. De kosten voor een uitgebreid MVO beleid zijn hoog, de baten niet altijd meetbaar met als gevolg dat de return on investment (ROI) in toenemende mate ter discussie staat. Levert MVO nog wel een relevante bijdrage aan de business? In het artikel ‘Het is nu of nooit voor de MVO-manager’ luiden consultants en wetenschappers de noodklok. Als MVO managers hun daadwerkelijke toegevoegde waarde niet kunnen aantonen dan lopen zij het gevaar dat zij buitenspel komen te staan. Het advies? MVO 2.0.

Auteurs van het artikel zijn Guido Braam (Managing Partner Kirkman Company en aangesloten bij The Circle Economy), Mathijs Koper (Kirkman Company) en Lars Moratis (NCDO/Open Universiteit).

Kirkman Company - MVO Manager

MVO: stand van zaken
Volgens de auteurs, die zich o.a. baseren op het boek The Age of Responsibility van Wayne Visser, kampt MVO momenteel met drie dilemma’s:
1. Perifeer MVO: MVO zit nog steeds teveel in de periferie van organisaties. Het heeft te weinig met de business van bedrijven te maken en is te vaak de verantwoordelijkheid van marketing en communicatie.
2. Oneconomisch MVO: MVO draagt te weinig bij aan de financiële resultaten van organisaties. Het is vaak niet duidelijk wat investeringen in MVO opleveren en hoe het bijdraagt aan de toekomst.
3. Incrementeel MVO: MVO is teveel gebaseerd op incrementeel ‘kwaliteitsdenken’ dat continue verbetering in stapjes voorstaat, in plaats van onderwerp te zijn van grootse ambities en radicale product- en marktinnovaties die de transitie van een organisatie ondersteunen.

MVO 2.0
De oplossing ligt in een vernieuwde opvatting over MVO, waarbij Creativiteit (C), Schaalbaarheid (S), Responsiviteit (R), Glocalisering (2) en Circulariteit (0) centraal staan. De meest succesvolle bedrijven gebruiken al deze principes om een nieuwe invulling aan MVO te geven. Voorbeeld daarvan is Patagonia, een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in outdoorkleding.

MVO manager 2.0
De transitie van het traditionele MVO naar MVO 2.0 heeft een impact op de organisatie. Met name de rol van de MVO manager verandert omdat andere kwaliteiten van hen worden gevraagd. Zo moet de MVO-manager van de toekomst meer naar buiten gericht zijn, verbindingen leggen, en nieuwe verdienmodellen (en producten) creëren. Meer dan ooit wordt een beroep gedaan op hun veelzijdigheid, innovatiekracht en ondernemerschap. MVO-managers worden ook verwacht het ‘gat’ tussen idealisme en ‘business sense’ te overbruggen.

Meer informatie of meediscussiëren?
Discussieer mee op de Kirkman Company LinkedIn-pagina of via Twitter (#MVOmanager).

Nieuws

Meer nieuws over