Laura Nieboer over de duurzame leiderschap-leergang van People Change

15 juni 2023 Consultancy.nl 14 min. leestijd

Laura Nieboer zit niet graag stil. Sinds ze in 2020 cum laude afstudeerde zet ze zich op allerlei manieren in voor duurzaamheid – of het nou is als bedrijfsleider van agrarisch familiebedrijf Lubosch Land, als specialist circulaire economie bij chemiebedrijf SABIC of als medeoprichter van anti-voedselverspillingsstartup Innowastion. Om nóg meer duurzame impact te kunnen maken, neemt ze deel aan de leergang ‘Strategisch Leidinggeven aan Duurzame Verandering’ van People Change. We stelden haar enkele vragen.

Duurzaamheid lijkt de rode draad in alles wat je doet. Hoe komt dat?

“Duurzaamheid is verbonden met mijn purpose. Het sluit aan bij mijn organisatieprioriteiten – planet & purpose – en geeft mij veel energie. Door deel te nemen aan de duurzame leiderschap-leergang van People Change heb ik mijn purpose beter kunnen verwoorden.”

“Daaruit is naar voren gekomen dat ik mensen graag wil leiden, inspireren en activeren om samen de transformatie van de lineaire economie naar een circulaire economie vorm te geven. Zo wil ik mij vandaag inzetten voor de duurzamere wereld van morgen.”

Tegen welke uitdagingen loop je aan als je duurzaamheid bij bedrijven op de agenda wil krijgen?

“Allereest het ontbreken van een link tussen duurzaamheid en de purpose van de leider, het leiderschapsteam en het bedrijf als geheel. Duurzaamheid wordt vaak gezien als iets extra’s, iets dat van buitenaf wordt opgelegd. Hierdoor is er weinig tot geen intrinsieke motivatie om duurzaamheid op te nemen in de onderneming.”

“Bij het mkb speelt een gebrek aan expertise ook een rol, maar ook dit is te linken aan het ontbreken van een link met de purpose. Een mkb-onderneming met een planet-gedreven leider, bijvoorbeeld, heeft duurzaamheid geïntegreerd in het bedrijfsmodel. Dan is het niet iets losstaand, maar integraal onderdeel van wie het bedrijf is en waar het voor staat.”

“Een andere uitdaging is dat duurzaamheid vaak geassocieerd wordt met kosten. Investeren in duurzaamheid loont, maar daarvoor moet een bedrijf wel in staat zijn om strategisch te kunnen denken.”

“Duurzaamheid opnemen in je bedrijfsmodel kan echter wel degelijk voor goede financiële resultaten zorgen, al is het maar omdat er nu grote druk is vanuit de markt om te verduurzamen – denk aan consumenten en investeerders die nadruk leggen op ESG. Daardoor wordt je bedrijf makkelijker ‘preferred supplier’ in de komende jaren. Ook leidt circulair denken, als onderdeel van duurzaamheid, tot minder verspilling en is dus een andere positieve resultatenkans.”

Welke succes- en faalfactoren zijn er bij de implementatie van duurzaamheid?

“Dan kom ik wederom uit op een gebrek aan verbinding met de purpose van een leider, team en/of organisatie. Duurzamer zijn wordt dan van buiten af opgelegd. Velen hebben aangetoond dat verandering van buiten naar binnen uiteindelijk niet leidt tot effectieve transformaties.”

“Ook is het woord duurzaamheid op zichzelf heel breed en vaak vaag. Er zitten veel waarden, tools, verhalen, data en emoties onder duurzaamheid. ESG is bijvoorbeeld duurzaamheidstaal die door investeerders gebruikt wordt. Van grote bedrijven wordt verwacht dat zij ESG opnemen in hun rapportages. Het gaat dan dus vooral om druk van buiten om iets met duurzaamheid te doen.”

De implementatie blijft vaak hangen als een papieren document dat voor de eeuwigheid in een bureaulade mag blijven liggen. Er worden geen duidelijke doelen geformuleerd, die voortgekomen zijn uit de stappen inzicht en inspiratie. Door het gebrek aan duidelijke doelen en ownership vanuit het bedrijf komt het werk van een duurzaamheidsrapportage moeilijk in de integratiefase. Het resultaat is dat er weinig tot niets verandert in het bedrijf.”

“Duurzaamheid slaagt vaak wél als het aansluit op de purpose van de ondernemer, het team en het bedrijf. Dan leeft duurzaamheid als een intrinsieke motivatie. In een dergelijk geval staat een bedrijf ook meer open om de stappen te zetten die nodig zijn om de onderneming te verduurzamen.”

“Ik zou wel willen stellen dat dit de kernsuccesfactor is. Kijk maar naar de succesvolle, innovatieve bedrijven die duurzaamheid integraal hebben opgenomen in hun bedrijfsmodel, zoals Patagonia, Fairphone of Lush. Deze ondernemingen doen niet alleen goed voor zichzelf, maar ook voor de aarde.”

Waarom wil jij graag de People Change Scan en -methode leren en gebruiken?

“Om ‘planet’ hoger op de agenda te krijgen bij bedrijven. Ik heb ontdekt dat het mijn purpose is om me in te zetten voor de transformatie naar een meer duurzame wereld. Maar hoe doe ik dit op een effectieve manier? Ik geloof dat de People Change Scan en -methode bedrijven kunnen helpen om vanuit inzicht naar inspiratie, vervolgens implementatie en uiteindelijk integratie van duurzaamheid te gaan.”

“Verder is mijn doel om te ontdekken hoe ik effectiever kan communiceren over duurzaamheid. Als ik beter begrijp hoe de verschillende mindsets reageren op bepaalde taal en bij welke organisatieprioriteiten de taal aansluit, dan kan ik de taal over duurzaamheid daarop aanpassen met effectievere resultaten.”

“Ik geef graag lezingen. Het is leuk om mensen te inspireren, maar het is nog leuker als inspiratie uiteindelijk leidt tot positieve duurzame verandering.”

Hoe pas je de nieuwe inzichten uit de People Change-duurzaamheidsleergang toe?

“Allereerst om mezelf een krachtigere leider te maken. Door mijn eigen verandervermogen beter te begrijpen kan ik ontdekken hoe ik mezelf kan ontwikkelen om effectief aan mijn purpose bij te dragen.”

“Verder pas ik de inzichten toe om bedrijven te inspireren en activeren tot duurzame verandering. Samen met Rogier en Bert-Jan ben ik businesscases aan het uitwerken hoe we bedrijven kunnen ondersteunen met betekenisvol duurzaam veranderen.”

De People Change Scan en -methode spelen een belangrijke rol in de inzicht- en inspiratiefases. Het startpunt en de doelen worden bepaald. Verder wordt duurzaamheid verbonden met de purpose van een leider, team en bedrijf – hetgeen wat dus nu vaak ontbreekt.”

“In de implementatie- en integratiefases wordt verbinding gezocht tussen decisionmakers of today en tomorrow. Hiermee willen we graag op een blijvende en effectieve manier duurzame verandering in bedrijven co-creëren.”