Een methode voor margeoptimalisatie (van Capgemini Invent)

11 april 2023 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Stijgende energieprijzen, materiaalkosten en de economische druk op consumentenproducten eten marges van bedrijven op. Hoe kunnen bedrijven marge-erosie tegengaan? Capgemini Invent heeft een methode ontwikkeld die bedrijven inzicht biedt in mogelijkheden om hun marge te vergroten.

In 2022 steeg de inflatie in Europa tot 9,1%. Dit treft consumenten sterk door onder andere toenemende dagelijkse uitgaven zoals energie en boodschappen, maar ook in bijvoorbeeld vastgoedprijzen. Het gevolg: 61% van de consumenten wereldwijd maakt zich ernstige zorgen over zijn persoonlijke financiële situatie.

Bedrijven die consumentengoederen produceren worden niet alleen gehinderd door hun eigen kostenproblemen, maar dus ook door prijsbewustere consumenten. Dit leidt tot een complexe puzzel over de aanpak van de huidige margedruk.

De vier perspectieven van onze dategedreven kostenbesparingsaanpak

Capgemini Invent heeft een oplossing ontwikkeld die richting biedt in de huidige marktomstandigheden.

In dit artikel schetsen we hoe bedrijven overzicht krijgen in de factoren die de marge beïnvloeden en de hierbij horende oplossing. Deze oplossing focust op zowel omzetgroei als bottom-line kostenbesparing. Dit alles op basis van herhaalbare, granulaire data-analyse in hun toeleveringsketens.

De voorgestelde methode voor margeoptimalisatie combineert vier complementaire perspectieven. De methode bestaat uit (1) inzicht in de consument en markt, (2) inzicht in kostenstructuur, (3) end-to-end supply chain-analyses en (4) inzicht in concurrentie. De combinatie van deze perspectieven zorgt voor klantgerichtheid, afstemming van verschillende functies en zichtbaarheid over de koststructuur, gelijktijdig met de monitoring van de concurrentie hun prestaties.

1: Inzicht in consument en markt

Het eerste perspectief ‘inzicht in consument en markt’ vormt de basis van de methode. Aangezien de verwachtingen en demografische samenstelling van de consumenten snel veranderen is een diepgaand begrip van beide essentieel. Zo kiest de helft van alle consumenten wereldwijd bij aankoopbeslissingen voor betaalbaarheid boven duurzaamheid in producten. Daardoor zijn zowel prijs als duurzaamheid een prioriteit als key selling point.

Het beschikken over goede informatie met betrekking tot consument- en marktontwikkelingen is essentieel voor een optimale merkpositionering; het stelt bedrijven in staat de portfolio’s af te stemmen op nieuwe kansen en een beter inzicht te verwerven in de doeltreffendheid van product, prijs, plaats en promotie. Dit resulteert in effectieve bedrijfsafstemming en efficiënte vervulling van de behoeften van zowel de consument als de markt.

Kortom, bij het afstemmen op de behoeften gaat het erom de consumenten- en marktontwikkelingen te begrijpen en de vier P’s overeenkomstig te optimaliseren.

Hoe product, prijs, plaats en promotie optimaliseren door een goede afstemming met consumenten- en marktontwikkelingen

2: Kosteninzicht

Het tweede perspectief ‘kosteninzicht’ focust op de patronen en trends van kosten die samenhangen met de productie en distributie van goederen en diensten. Bedrijven nemen beter geïnformeerde beslissingen op basis van deze inzichten, wat resulteert in maximale winstgevendheid.

Met 44% van de consumenten die jaarlijks zijn totale uitgaven wil verminderen, zullen effectieve kosteninzichten een minimale prijsstijging opleveren.

Kosteninzichten stammen van verschillende onderdelen zoals research & development, inkoop, productie en logistiek. Het is belangrijk om de kosteninzichten te koppelen aan de eerdere benoemde consument- en marktinzichten zodat de beslissingen afstemmen met de behoefte van de consument.

Inzichten in R&D-kosten omvatten bijvoorbeeld product- en verpakkingsgegevens op basis van de ‘bill of material’. De duurste componenten van de bill of material worden daarna vergeleken met de drijvende krachten achter de consumentkeuze.

De voornaamste kostenanalyses die afgestemd moeten worden met de inzichten van de consument en markt

3: End-to-end supply chain

Het derde perspectief ‘end-to-end supply chain’ focust op het begrijpen van de end-to-end visie op de toeleveringsketen en hoe cross-functionele samenwerking cruciaal is om marges te optimaliseren. In een supply chain hebben op zichzelf staande functies een grote invloed op elkaar als beslissingen niet goed zijn afgestemd.

Inkoop, research & development, productie en logistiek hebben allemaal hun eigen prioriteiten die leiden tot afwegingen elders in de toeleveringsketen.

Hoe verschillende functies de supply chain beïnvloeden, wat het belang van cross-functioneel denken onderstreept

4: Concurrentie-inzichten

Het vierde perspectief ‘concurrentie-inzichten’ ondersteunt de bovengenoemde perspectieven. Het helpt bij het ontdekken van kostenbesparende initiatieven en het bereiken van omzetgroei.

Een overzicht van concurrentie inzichten die ondersteunen bij het ontdekken van opportuniteiten

Dit perspectief zorgt ervoor dat bedrijven continu kunnen afstemmen op consumenten- en marktinzichten en afwegingen in de toeleveringsketen.

Over de auteurs: Roy Bleyen, Dries de Mey en Iris Lamers zijn werkzaam bij Capgemini Invent, de consultancypraktijk van wereldwijd IT-dienstverlener Capgemini.