Supply chain-verstoringen ook in 2023 dagelijkse kost voor organisaties

20 februari 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Ook in 2023 zullen supply chain-verstoringen als gevolg van diverse wereldwijde ontwikkelingen hun impact hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties. De onrust in de toeleveringsketens kan mogelijk nog wel jaren voortduren.

Tal van impactvolle ontwikkelingen hielden onze wereld de afgelopen periode in hun greep. Denk aan de coronacrisis, de Oekraïne-oorlog, natuurrampen en tal van geopolitieke spanningen. Voor het bedrijfsleven en dan vooral de logistieke ketens (maakindustrie, leveranciers, vervoerders, enzovoorts) hebben al die ontwikkelingen een enorme impact gehad.

Waar sommige experts hoopvol zijn dat het supply chain-domein zich weer zal herstellen, ziet Girish Dhaneshwar, de wereldwijde Supply Chain Advisory Leader van Cognizant, het minder positief in.

Supply chain verstoringen ook in 2023 dagelijkse kost voor organisaties

Neem bijvoorbeeld de impact van de coronapandemie. Hoewel deze crisis inmiddels grotendeels achter ons ligt, zijn de gevolgen van de veroorzaakte onrust in de supply chains (denk aan tekorten, langere levertijden, personeelskrapte) volgens Dhaneshwar nog dagelijks voelbaar in de sector.

“Voorraadtekorten of -overschotten in winkels behoren nog altijd niet tot het verleden. En ook de levertijden zijn nog niet terug op de waarden van voor de Covid-pandemie”, geeft Dhaneshwar aan. “En in de hele wereldwijde industrie is nog altijd een groot tekort aan arbeidskrachten. Kijk alleen maar naar het personeelstekort in distributiecentra en winkels.” 

Dhaneshwar benadrukt bovendien dat waar China nog altijd (of weer) volop kampt met corona, het land een “belangrijke rol op het gebied van de wereldwijde supply chain” inneemt.

Supply chain-landschap blijft verstoord

Verder verwacht hij dat het supply chain-landschap de komende jaren verstoord blijft, vanwege de enorme geopolitieke onzekerheid die er momenteel heerst in de wereld. In het bijzonder natuurlijk door de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waardoor een volledig herstel van de logistieke keten voorlopig op zich zal laten wachten. “De wereldwijde gevolgen van de oorlog in Oekraïne zullen nog tot ver na de oorlog voelbaar zijn.”

Dhaneshwar benadrukt dat er nog meer (onvoorspelbare) factoren aan te wijzen zijn die van invloed kunnen zijn op het reeds verstoorde supply chain-landschap. “Omgevingsfactoren” bijvoorbeeld: “Een natuurramp of geopolitieke instabiliteit kan op tal van manieren van invloed zijn. Denk aan geblokkeerde infrastructuur, onbereikbare voorraden of verwoeste fabrieken. Wanneer die obstakels optreden is uiteraard amper te voorspellen.”

Verder kunnen kleine veranderingen in de waardeketen verderop in de keten een grote impact hebben, zo stelt Dhaneshwar. “De weg van grondstof tot eindproduct in een fabriek is lang. Kleine veranderingen kunnen leiden tot grotere effecten in de hele supply chain.”

Als voorbeelden noemt hij verstoringen in de supply chain als gevolg van “een intern conflict met medewerkers, of bij beperkte financiële middelen van leveranciers en bij productieongevallen”.

Tot slot kunnen individuele organisaties door mismanagement problemen krijgen in hun supply chains. “Als er intern problemen zijn bij vitale bedrijfsonderdelen, zoals op de financiële afdeling, IT of HR, dan zal dat altijd van invloed zijn op het hele bedrijf en dus op de supply chain”, geeft Dhaneshwar aan.

De oplossing?

Met alle onzekerheid in de markt is het een flinke uitdaging voor organisaties om zich te wapenen tegen alle bestaande en toekomstige supply chain-verstoringen. Volgens Dhaneshwar kan in dat kader technologie uitkomst bieden. “Voor leveranciers en vervoerders is het nog belangrijker geworden om alle beschikbare technologie in te zetten om zo bekende, nieuwe en onverwachte problemen op te lossen.”

De inzet van digitale tools en automatisering kan bedrijven “veerkrachtiger maken”, geeft hij aan. “Kijk bijvoorbeeld naar oplossingen voor magazijnautomatisering die het personeelstekort kunnen opvangen, en micro-fulfilmenttechnologie die in winkels transportkosten kan verlagen en kortere levertijden mogelijk maakt. Daarnaast helpt zoeken naar alternatieve bevoorradingsbronnen problemen te voorkomen.”

De logistieke sector is momenteel druk bezig om digitale transformaties door te voeren en doet zijn best om de nodige kennis te vergaren rondom technologieën als artificial intelligence, machine learning en Internet of Things. Volgens Dhaneshwar helpen die inspanningen de sector vooruit om het hele proces beter te monitoren en problemen al in een vroeg stadium in kaart te brengen.

“Het zijn kansen die bedrijven niet mogen missen om toekomstige zakelijke rampen af te wenden”, aldus de supply chain leider van Cognizant.

De toekomst zal uitwijzen of we ooit weer zullen terugkeren naar het supply chain-landschap van weleer – een landschap waarin een blokkerend schip in het Suezkanaal, torenhoge energieprijzen en een tekort aan grondstoffen onze supply chains niet op hun kop zetten. De kans op het ‘oude normaal’ lijkt volgens Dhaneswar echter ver weg, aangezien de verstoringen nog wel jaren kunnen aanhouden.

Om die reden moeten organisaties volgens hem de kansen grijpen om problemen op macro- en microniveau sneller in te kunnen schatten zodat er sneller op gereageerd kan worden. “Dan zijn grote zakelijke rampen voor een groot deel te voorkomen of in ieder geval al beter te voorspellen”, besluit Dhaneshwar.